تدبری در سوره مبارکه تبت- آتش کینه
چهارم تير 1394
تدبری در سوره مبارکه تبت- آتش کینه
1- ابولهب چه ویژگی داشت که سوره با نفرین او آغاز می‌شود؟ همسر او چطور؟
2- فرجام کسانی که مانند ابولهب و همسر ابولهب باشند، چیست؟
درنگ
1- ابولهب چه ویژگی داشت که سوره با نفرین او آغاز می‌شود؟ همسر او چطور؟
2- فرجام کسانی که مانند ابولهب و همسر ابولهب باشند، چیست؟
تلنگر: آتش کینه
کینه، همه وجود آدم را آتش می‌زند. آن قدر که بعضی را پدر آتش می‌کند، یعنی ابولهب! از آن طرف هم هر آتشی، آتش‌بیاری دارد که تا شعله‌های کینه می‌خواهد کم شود، او هیزمش را بیشتر می‌کند. برای همین او همدم‌ و مونس و همسرِ پدر آتش است. حالا ابولهب و همسرش- که یکی آتش کینه به اسلام دارد و دیگری آتش بیار این معرکه است ـ خود و همه آنچه را که در بساط دارند به میدان آورده‌اند تا بلکه بتوانند کاری کنند!
اما کور خوانده‌اند. اگر در دنیا آتش را آتش نمی‌سوزاند، در قیامت آتش کینه دنیایی فقط با آتش عذاب جهنم پاسخ داده می‌شود! پس پدر آتش در آتش شعله‌ور جهنم خواهد سوخت و همسرش هم با او خواهد بود، در حالی که در اوج ذلت هیزم‌کش این آتش است.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
تَبَّتْ یَدا أَبی‏ لَهَبٍ وَ تَبَّ (1) ما أَغْنى‏ عَنْهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ (2) سَیَصْلى‏ ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)

دو دست ابولهب تباه و ناکارآمد باد و خودش نیز [براى همیشه،] تباه و از سعادت محروم باد! (1) [دو دستش یعنی] اموال و اعمالش او را به اهدافش نرساند. (2) به زودى به آتشى سوزان و پرلهیب درآید [و براى همیشه در آن ماندگار خواهد بود.] (3) و همسرش نیز [که هیزم آتش کینه او را برمی‌افروزاند] به آن آتش درخواهد آمد، در حالى که هیزم‌کش دوزخ است (4) و بر گردنش طنابى از پوسته درخت است. (5)