کلاس جزء 29 روز جمعه 18 اسفند
بیست و نهم بهمن 1391
کلاس جزء 29 روز جمعه 18 اسفند
کلاس جزء 29 تدبر روز جمعه هجدهم اسفند ماه برگزار می شود.
کلاس جزء 29 تدبر روز جمعه هجدهم اسفند ماه ساعت 9 صبح الی 12 همزمان با همایش تدبر برگزار می شود.
اطلاعات بیشتر بزودی بر روی بخش مرکزی سایت قرار می گیرد.