عبدالرحیم سلامی
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالرحيم سلامي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 197 - درجات تقوا
1- از آیه درمی یابیم که در بعضی از ایام و مکان ها و مناسک که تقدس بالایی دارند باید تقوای بیشتری داشت تا جایی که حتی آمیزش با همسر که ثواب دارد نباید انجام داد یکی از این ها مناسک حج است.
2- هر چه انسان به خداوند نزدیک تر شود باید دل از غیرخدا بیشتر بکند در حج قلب ها به خدا بسیار نزدیک و دلها سرشار از یاد و محبت خدا است.