محمد قبادی
[ همه نکته ها ] نکته های محمد قبادي (1 مورد)
  سوره انفال آیه 34 - فرصت الهی
خداوند به واسطه ی دو عامل عذاب کافران را به تاخیر انداخت.اولی به سبب وجود شخص پیامبر درمیانشان دومین عامل فرصت دادن به کافران جهت پشیمانی وبازگشت به سوی خدا(توبه)اما کافران در برابر این فرصت خداوند چه کاری کردند؟ راه بازگشت به سوی خداوند رابا انجام اعمال زشت(بستن راه مسجدالحرام بر بندگان خدا) بستند زیرا دوستان خدا جز تقوا پیشگان نیستند.