مهدی اسدی
[ همه پیام ها ] پیام های مهدي اسدي (10 مورد)
  سوره حجرات آیه 14 - پیام قرانی
منظور از بادیه نشینان اعراب جاهلی زمان پیامبر می باشند.
  سوره حجرات آیه 18 - پیام قرانی
ایمان به علم وبصیرت خداوندضامن تقوای هر انسانی می باشد.و اینکه خداوند از ایمان درونی ما خبر دار می باشد.
  سوره حجرات آیه 12 - پیام قرانی
غیبت کردن با تقوای الهی که در وجود هر انسانی می باشد سازگاری ندارد و در واقع غیبت کردن نوعی از بین بردن آبروی انسان میباشد.چون در این آیه مرده از خود نمیتواند دفاع کند شخصی هم که مورد غیبت می باشد قدرت دفاع کردن از خود را ندارد چون که حاضر نیست.
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي اسدي (4 مورد)
  سوره حجرات آیه 3 - نکته قرآنی
کلمه غض به معنای از پایین به بالا و کوتاه آمدن می باشد.و در این آیه اهسته سخن گفتن نشانه تواضع و فرو تنی وقار و آرامش و عشق و مهر می باشد.
  سوره بقرة آیه 34 - سجده نکردن شیطان
اینکه شیطان مغرور شد وبه آدم سجده نکرد وبا این کار خود از درگاه خدای متعال رانده شد.
  سوره بقرة آیه 38 - نکته قرآنی
اینکه شیطان آدم و حوا را فریفت و از میوه ممنوعه خوردند و از بهشت اخراج شدند.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي اسدي (6 مورد)
  سوره بقرة آیه 270 - ترجمه این آیه در خود سایت
و هر نفقه ای که در راه خداوند منمایید و هر تعهدی که در راه خدا به عهده شما میباشد بدون شک خداوند آن را میداند و برای ستمکاران یاوری نیست.
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان رحمتگر بر ویژگان
  سوره بقرة آیه 112 - ترجمه قران محمد صادق تهرانی
آری هر کس در حالی که نیکوکار است چهره خود را به خدا تسلیم کند پاداش وی نزد پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و غمگین هم نخواهند شد.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مهدي اسدي (2 مورد)
  سوره حجرات آیه 11 - تفسیر سوره حجرات
گاهی مسخره کردن با مال و ثروت است.گاهی کسی علم و مدرک تحصیلی داردو دیگران را مسخره میکند.و در مواقعی می خواهند به اشخاص در جامعه القاب و عناوینی را نسبت بد هند که این عناوین و القاب دهان پر کن اجتماعی است.ومی توان گفت منشا آن تفریح وسرگرمی می باشد.
  سوره کوثر آیه 1 -
کسی به پیامبر گفت شما ابتر هستید وفرزندتان دختر است و بعد از این گفتن این آیات و سوره نازل شده است
[ همه لغت ها ] لغت های مهدي اسدي (8 مورد)
  سوره بقرة آیه 197 - قرآن
خیر الزاد التقوی : بهترین توشه تقوا و پرهیز کاری می باشد.
  سوره بقرة آیه 88 -
قلوبنا غلف : دل های ما سخنان شما را که نا مفهوم است دریافت نمی کند.
  سوره بقرة آیه 62 - خود ترجمه لغت
الیوم الاخر : روز جزا و پاداش