فاطمه فیض اصفهانی
[ همه پیام ها ] پیام های فاطمه فيض اصفهاني (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 38 - زندگی امن و فرح بخش
امنیت و شادی و فرح در زندگی مخصوص کسانی است که تابع هدایتند .
  سوره بقرة آیه 33 - فضیلت علم
آیه دلالت دارد بر فضیلت علم وبرتری آن نسبت به عبادت
  سوره بقرة آیه 29 - قدرت خدا
بیان شمه ای از نشانه های قدرت خدا
[ همه نکته ها ] نکته های فاطمه فيض اصفهاني (7 مورد)
  سوره بقرة آیه 50 - حمایت خداوند
بقره 50 - فرقنا - انجینا - اغرقنا
در این آیه سه بار خداوند سبحان یادآوری فرموده که ما با همۀ خدایی خود به میدان آمده ایم برای حمایت از ولیّ خود ، و همراهان حضرت موسی (ع) به تبع او نیز از این حمایت برخوردارند .
نکته در این جاست که به هر میزان که ولیّ زمان را همراهی کنیم از حمایت الهی ما نیز بهره مند میگردیم .
  سوره بقرة آیه 30 - تعیین خلیفه
آیۀ شریفه دلالت دارد بر اینکه تعیین خلیفة الله باید به جعل و وضع الهی باشد :انّی جاعل : همانا من قراردهنده و جعل کننده ام . پس مداخلۀ بندگان ممنوع است
هم چنین میان خلیفه و جاعل آن باید تشابه وربط معنوی باشد.
  سوره بقرة آیه 22 - پیام آیه
امام سجاد (ع) : باران را از بالا نازل فرماید تا به بلندی ها وقله های کوه ها هم برسد .
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فاطمه فيض اصفهاني (5 مورد)
  سوره بقرة آیه 39 - تفسیر اثنی عشری
و آنان که کافر شدند و تکذیب نمودند آیات ما را ( از پیغمبر و قرآن و شواهد قدرت ما ) ، آن جماعت ملازم آتش جهنم اند و در آن آتش دائم و باقی هستند که بیرون آمدن برای آنها ممکن نیست و همیشه معذب خواهند بود .
  سوره حمد آیه 6 - معانی الاخبار
از امام صادق (ع) :یعنی ما را ارشاد فرما به طریقی که منجر شود به دوستی تو ، و برساند ما را به بهشت تو ، و مانع شود ما را از متابعت هواهای نفسانی که هلاک کننده اند .
  سوره حمد آیه 5 - تفسیر اثنی عشری
ایاک نعبد : تو را پرستش کنیم فقط و غیر تو را در این امر شریک نمی سازیم
ایاک نستعین : در دوام و ثبات پرستش از تو یاری می جوییم .
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های فاطمه فيض اصفهاني (12 مورد)
  سوره بقرة آیه 52 - تفسیر اثنی عشری
بقره 52 - آیه شریفه اشاره دارد به اینکه عفو نمودن گناه پس از توبه ، نعمتی است از جانب حق تعالی بر بندگان و شکر منعم واجب است .
  سوره بقرة آیه 31 - تفسیر اثنی عشری
مراد از اسامی بنا بر اصح واقوی اسامی حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می باشد .
  سوره حمد آیه 2 - تفسیر اثنی عشری
آیه به حکم عقل ارشاد به این مطلب دارد که شکر منعم واجب است . زیرا با توجه به آیه :به این علت که ربّ و پرورش دهندۀ جهانیان است ، حقیقت حمد از آن اوست .


1) شاه آبادی (داور) : این مطلب را در بخش تفسیر قرار دهید.
[ همه لغت ها ] لغت های فاطمه فيض اصفهاني (12 مورد)
  سوره بقرة آیه 51 - مفردات راغب
ظالمون : ستمکاران
 توضيح : بقره 51 - ظلم به معنی قرار دادن چیزی را در غیر جای مخصوص به خودش می باشد .
به این جهت عنوان ظالم بر گوساله پرستان بار شد که جا به جا کاری داشتند . باید خداوند را در جایگاه پرستش می گذاشتند ولی گوساله را پرستیدند ، و به همین دلیل کدورت و ظلمت وجودشان را فراگرفت و ظالم نامیده شدند .
  سوره بقرة آیه 49 - مفردات راغب
عظیم : گسترده
 توضيح : بقره 49-عظیم به معنی گستردگی و وسعت در همۀ ابعاد . یعنی در طول و در عرض و در عمق گسترده و فراگیر است . در این آیه صفت است برای عذاب .
  سوره بقرة آیه 38 - مفردات راغب
حزن : غم و اندوه
 توضيح : حزن:
الحُزْن - زمین سخت و نیز خشونت در نفس و آنچه که از غم و اندوه در جان آدمى حاصل مى‏شود، نقطه مقابل و ضدّ آن فرح و شادى است
[ همه صرف ها ] صرف های فاطمه فيض اصفهاني (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 34 - صرف و نحو
الّا ابلیس
 توضيح : استثنای منقطع است یعنی از اول خارج بوده است .
  سوره بقرة آیه 33 - صرف و نحو
لمّا انبأ
 توضيح : لمّا بر سر فعل ماضی به معنای زمانیکه - هنگامیکه
لمّا أنبأ : زمانیکه خبر داد .
  سوره بقرة آیه 10 -
کانوا یکذبون
 توضيح : با توجه به اینکه فعل ماضی استمراری است ، عذاب الیم مخصوص کسانی است که سیرۀ مستمرۀ آنها کذب بوده است .