morteza mortazavi
[ همه لغت ها ] لغت های morteza mortazavi (1 مورد)
  سوره نازعات آیه 1 - پایگاه اطلاع رسانی حوزه
نازعات :
 توضيح : نازعات، فرشتگانی هستند که جان مردم را می گیرند، یا روح کافران را به شدت قبض می کنند، یا ستاره هائی هستند که از افقی غایب شده و در افق دیگر پیدا می شوند.
در هر صورت خداوند به فرشتگان، به عنوان واسطه هائی در تدبیر امور جهان سوگند یاد کرده و اهمیت نقش آنها را بازگو می کند.