مجید شفیعی نسب
[ همه پیام ها ] پیام های مجيد شفيعي نسب (1 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 1 - کافران لجوج
این دسته از کافران نه تنها خود خداوند را نمی پرستند و زبانی به او اعتقاد ندارند بلکه سعی در این دارند که جلوی دیگران هم بگیرند و برای این کار از هر حربه ای همچون انفاق که ابولهب از آن استفاده می کرد جهت تطمیع فقرا استفاده می کردند
[ همه نکته ها ] نکته های مجيد شفيعي نسب (1 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 1 - فضیلت تلاوت و عمل به آیات
هرکس سوره محمد(ص) را بخواند هرگز شک و تردید در دین به او راه نمی یابد و هرگز خداوند او را به فقر در دین مبتلا نمی سازد.

توضیح : تلاوت و خواندن سوره های قرآن برای تالی برکت به همراه دارد لکن نزول قرآن فقط جهت تلاوت نمی باشد بلکه از سه اصل پیروی می کند:
1. تلاوت و تفکر و تدبر در آیات
2. عمل به اوامر و ترک نواهی
3. آموزش آن با کلام و رفتار

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مجيد شفيعي نسب (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 269 - بهرام پور
(خداوند) حکمت را به هر کس که بخواهد می بخشد، و به هر که حکمت داده شود یقینا خیر بسیاری داده شده است و جز خردمندان پند نگیرند.
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 1 - ترجمه دکتر حداد عادل
آنان که کفر ورزیده و (مردم را) از راه خدا باز داشته اند، خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرده است.
  سوره توبة آیه 1 - ترجمه حداد عادل
(این، اعلام) لغو تعهد خدا و رسول او نسبت به مشرکانی است که با آنان پیمان بسته بودند.

[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مجيد شفيعي نسب (1 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 1 - تفسیر نمونه
این آیه با دو آیه بعد خود تکمیل می گردد که در حقیقت مقدمه ای است برای یک دستور مهم جنگی:
1. وضع حال کافران جهت آمادگی پیکار مکتبی با دشمنان
2. اشاره به سردمداران قریش
3. حبط اعمال و به خاطر نیت ناپاکشان زمانی که انفاق نمودند
[ همه لغت ها ] لغت های مجيد شفيعي نسب (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 269 - تفسیر مبین
اولوالالباب : صاحبان عقل های خاص، صاحب خردان، درست اندیشان
 توضيح : اولوا به معنی صاحبان می باشد و الباب جمع لب می باشد و لب به معنای مغز است و الباب به معنای عقل ها و مغز های خاص
  سوره بقرة آیه 269 - تفسیر مبین
حکمة : کشف حقایق آنطور که هست
 توضيح : حکمت را با تعابیر گوناگونی تعریف کرده اند، شناخت اسرار هستی ؛ آگاهی از معارف قرآنی ..... اما به طور کلی تعریف حکمت به معنی درک هوشیارانه و عالمانه ای است که شخص را به تشخیص درست حق و باطل قادر می سازد.