حسین علیشیری
[ همه نکته ها ] نکته های حسين عليشيري (1 مورد)
  سوره قدر آیه 1 - حضرت مهدی (عج)
این ایه اثبات وجود مبارک حضرت مهدی (عج) می باشد
دقت کنین که خدواند می فرماید انزلناه یعنی ما نازل می کنیم (فعل استمراری ) این قران را در شب قدر که بدونه وجود مبارک حضرت ایات قران را باید بر که نازل شود
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حسين عليشيري (114 مورد)
  سوره حج آیه 16 - حسین علیشیری
و این چنین آیاتی روشن( نشانه های انکار ناپذیر با دلایل عقلانی) را نازل می کنیم (تا شما در آن اندیشه کنید و راه درست را بیابید و بدانید ) خداوند هر که را بخواهد (در این راه راهنمایی )می کند
  سوره حج آیه 14 - حسین علیشیری
خدای شما برای کسانی که ایمان (قلبی) آورده اند و (برای رضای او) عمل نیکو انجام می دهند بهشتی را معین ساخته که نهر ها در زیر آن روان باشند برای خداوند (کافیست)اراده کند و ان کار انجام می شود
  سوره حج آیه 13 - حسین علیشیری
(خدای اینا) خدای است که ضررش نزدیکتر از سودش است ( زیرا با حالی که خدا را می پرستند ولی کافر به خدایند چون به راحتی در پس هر مشکلی که به انان می رسد به ستیزه با خدا می پردازند) و چه بد یاور و سرپرست است(چون اینا بر خیال پناه جست اند) و چه بد مونس و معاشری می باشد(زیرا هدایتی نمی کنند مگر گمراهی )