مهدی دهقانی
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مهدي دهقاني (1 مورد)
  سوره تین آیه 1 - رادیو قرآن
در تفسیری که حدود 3 روز پیش از رادیو قرآن بیان شد این تفسیر را اینگونه بیان نمود:
1- می توان گفت که چون درخت زیتون و انجیر ریشه در خاک دارد و در آیه بعد کوه سینا و شهر امین جایگاهی است که به نحوی ریشه در آسمان یعنی از آنجا وحی صورت می گرفته ، خداوند اینگونه قسم خورده است.
2- دوم اینکه در جایی که محل عبادت پیامبران بوده درخت زیتون و انجیر وجود داشته که آن منطقه را به این درختان می شناختند مثلا منطقه زیتون و یا تین ، همچنین در آیه بعد دو شهر بیان شده که همگی نیز دلیل بر این قسم دارد.

دوستان ، اینگونه عرض نمایم که سعی بر این شده تا مطالب آنگونه که از منبع بیان شده درج گردد و هر گونه کم و کاستی را با کمک شما انشاءالله برطرف نماییم