روشنک پارسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های روشنک پارسا (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 182 -
و کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک، او به بعض ورثه)، یا از گناه او (که مبادا وصیت به کار خلافی کند) بترسند! و می‏گفت: آنها)! را اصلاح دهد، گناه‏آمیز بر او نیست؟!) (و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی‏ایستند! خداوند، آمرزنده و مهربان است
  سوره بقرة آیه 164 -
در آفرینش آسمان، و زمینه و آمد و شد شبانه روز، و کشتی‏ها که در دریا به سودش مردم در حرکتند، و آبگاه که خداوند از آسمان نازل کرده‏ایم. و با آنان)، زمین را پس از مرگ، زنده; نموده‏ایم و انواع جنبندگان را در آن گسترده‏ای و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که می‏گفت: زمین و آسمان مسخرند، نشانه‏هایی) است (از ذات پاک خدا و یگانگی او) برای مردمی که عقل دارند و می‏آمدند;
  سوره بقرة آیه 62 -
کسانی که (به پیامبر!) اسلام) ایمان آورده‏اند- و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صابئان (پیروان یحیی) هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، پاداشها نزد پروردگارشان مسلم است؟!» و هیؿ‏ؿیز ترس و اندوه‏ها برای آنها)! نیست. (هر کدام از پیروانش ادیان الهی، که در عصر و زمان خود، بر طبق وظایف و فرمان دین عمل کرده‏اند. ماجور و رستگارند.)