مهسا قنبری
[ همه پیام ها ] ليست تازه ترین پیام ها مهسا قنبري
  سوره یوسف آیه 1 - قرآن
1- قران از همین حروف الفبا (الف ،لام،را ،...) تالیف یافته است.اگر میتوانید شما هم از همین حروف ،کتابی مثل قرآن بیاورید.(الَر) آری انسان از خاک می تواند خشت و آجر و کوزه بسازد، ولی قدرت الهی از خاک صدها نوع برگ و گل و میوه با رنگ ها و مزه های مختلف میسازد ، ولی خداوند از همین حروف قرآنی میسازد که نه تنها در هر صفحه آن بلکه در هر سطر و کلمه و حرف آن نکاتی نهفته است.
2- نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و فرمان تدبر در آن از سوی دیگر، نشانه ی آن است که مسلمانان باید با زبان عربی آشنا شوند. (قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون)
3- قرآن تنها برای تلاوت و تبرک نیست ، بلکه وسیله تعقل و رشد بشر است.(لعلکم تعقلون)
4-نوشته ها باید روشن و روشنگر، هدفدار و هدایتگر باشد. (الکتاب المعین ...لعلکم تعقلون)
[ همه نکته ها ] ليست تازه ترین نکته ها مهسا قنبري
  سوره یوسف آیه 3 - قرآن
«قصص» جمع «قصه» هم به معنای داستان و هم نقل داستان است.
[ همه ترجمه ها ] ليست تازه ترین ترجمه های مهسا قنبري
  سوره یوسف آیه 3 - تفسیر نور حجت الاسلام قرائتی
ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگو می کنیم ، در حالی که تو پیش از آن ،از بی حبران بودی.
  سوره الرحمن آیه 16 -
الا ای جن و انس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید؟
  سوره حمد آیه 3 -
خداوند بخشنده ی مهربان
  سوره حمد آیه 6 -
ما را به راه راست هدایت کن
  سوره حمد آیه 6 -
از تو صمیمانه می خواهیم که ما را به راه راست هدایت نمایی راه همان بندگانی که به آنان نعمت داده ای
  سوره حمد آیه 5 -
تنها تو را سزاوار بندگی میدانیم و در تمام نیازمندی های فردی و اچتماعی فقط ار تو استمداد می جوییم
[ همه لغت ها ] ليست تازه ترین لغت ها مهسا قنبري
  سوره حمد آیه 6 -
اهد : هدایت کن
  سوره مریم آیه 8 -
یکون : می باشد
  سوره مریم آیه 5 -
هب : ببخش
  سوره مریم آیه 2 -
ذکر : یاد کن
  سوره حمد آیه 3 -
رحیم : مهربان و بخشنده
  سوره حمد آیه 5 -
نعبد : عبادت میکنیم
  سوره حمد آیه 5 -
نستعین : به کمک می گیریم