بهروز حیدربکی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های بهروز حيدربکي (6 مورد)
  سوره بقرة آیه 35 -
گفیتم :ای آدم،تو و همسرت در این باغ سکنی گزینید و هرآنچه خواستید از آن به فراوانی تناول کنید (اما) به این درخت(گیاه)نزدیک نشوید که(در این صورت) در زمره ستمکاران قرار می گیرید
  سوره یونس آیه 20 -
گویند: چرا از جانب پروردگارش بر او نشانه(محکمی)نازل نمی شود؟(ای پیامبر)بگو که علم نهان فقط مختص به خداست،پس منتظر (عذاب الهی)باشید که من نیز منتظر(عذاب شما)هستم
  سوره آل عمران آیه 135 -
کسانی که چون عمل زشتی انجام دهند و یا بر خویشتن خویش ستم نمایند،خدا را به یاد آورده و برای(آمرزش)گناهانشان (به درگاه خدا)توبه کنند،کیست جز خدا بخشنده گناهان؟(بخشایش گناهان از جانب خدا بدین شرط است که)با آنکه زشتی گناه را می دانند،بر آن پافشاری نکنند.