کورش فردین
[ همه پیام ها ] پیام های کورش فردين (4 مورد)
  سوره احزاب آیه 72 - چیستی امانت
بسمه تعالی در خصوص چیستی این امانت گروهی به عقل نسبت داده اند، گروهی به اختیار .اما با توجه به آیه 18 سوره نمل عقل و شعور مختص ما نیست. و باز با توجه به آیه 20 و 21 سوره نمل هدهد دارای اختیار بوده که حضرت سلیمان نبی برای نبودن او دلیلی روشن طلب می کند که اگر نداشته باشد او را به شدت مجازات خواهد کرد. و سر او را خواهد برید. پس این امانت چیست که وقتی مروچه به افراد تحت امر خود بی شعور بودن انسان را یاد آور می شود ، نبی خدا به تبسم در می آید و ضمن سپاسگذاری از خدا طلب بودن در میان بندگان شایسته را در خواست می نمایند. در زیل آیه 21 مومنون این حقیر نردبانی معرفی نموده ام . که از کالانعام بل هم اضل تا انسان اشرف مخلوقات توضیح داده شده . در این نردبان همانطور که دیده می شود . درجه آزادی مخلوقات دیگر محدود و مشخص است . اما انسان آزاد در انتخاب محدوده وسیع کالانعام بل هم اصل تا اشرف مخلوقات است . این درجه از آزادی و شناخت مسیر بالا رفتن از این نردبان و درک جایگاه اشرف مخلوقات برای بهره بردن از ولایت همچون نحل که ملکه خود را چون دری در میانه خود همواره یاری می رسانند. و وجود او را محل اجتماع خود می کنند .امانتی است که ما به آن تن داده ایم . برای بهره مندی همگان ، از دست رنج خود همچون نحل و از سوی دیگر قر آن در آیات متعدد از فساد قوم یهود نام می برد. این فساد چیست. و چرا مزمت قوم یهود در قر آن بسیار دیده می شود. در پاسخ باید گفت انسدادی است که این قوم در این نردبان ایجاد نموده و پله نملی را خود تصاحب نموده و بالاتر را بر نمی تابد. و برای نبودن جوامع در پله بالا تر از نملی به شدت تلاش می کند. و نسخه بودن در کالانعام بل هم اضل را با استفاده از بر نامه ریزیهای خود از مسیر علم ، بخصوص علوم انسانی و بالاخص اقتصاد به جهت بهره برداری خود از کلیه جوامع بشری تجویز نموده است. و فرد جز با یاری گرفتن از حکومت دینی با جامعه سازی انسانی - الهی از مسیر سیستمهای حکومتی دقیق بر مبنای کرامت انسانی تکلیف پایه نه منفعت محور، توان برون رفت از این حصار یهود ساخته را نداشته تا در حصن حصین لا اله الی الله با شروط ذکر گردیده توسط امام رضا (ع) وارد شود. و در ورود به حصار لا اله الی الله است که سعادت دنیا و آخرت را در آغوش خواهد کشید. و تبار ک الله احسن الخالقین .
  سوره مومنون آیه 21 - عبرت گفته شده چیست
بسمه تعالی
باکمی دقت در آیات مربوط به چهار پایان خداوند منان مطلبی را به وضوح عنوان می نمایند. که دقت در آنها ،بسیار ضروری است و عبرت گفته شده در این آیات در منافع این حیوان برای انسان خلاصه نمی شود . همانطور که در آیات دقت در خلقت موجودات به ما دستور داده شده دقت در خلق و خوی جانوران نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر بنده حقیر عبرت عنوان شده بیشتر در این خصوص که آیاتی انسانها را با چهار پا حتی بدتر مقایسه می نماید . باید مورد کاووش قرار گیرد. در این خصوص بنده به رفتارچهار نوع از جانوران اجتماعی که در قر آن سوره به نام آنها موجود است دقت نموده ام. و برای پی بردن به عبرت فرموده شده در قر آن تعهد افراد در جامعه نسبت به جمع خود را در هر چهار گروه مقایسه می نمایم. ابتدا انسان ، انسان اشرف مخلوقات نام دارد . ولی قر آن در بعضی آیات بعضی را از چهار پا هم پست تر نامیده بااین توضیح پی به مراتب مختلف شرف در انسانها می بریم. لاجرم باید شرف موجودات را نسبت به هم بسنجیم. در چهار پا با وجود زندگی در گله به دلیل توجه بیش از اندازه به ذخیره کردن (چرانمودن )و خوردن (نشخار نمودن) نوعی توجه به منافع شخصی دیده می شود. که فرصتی برای توجه به دیگر اعضاء گله به او نمی دهد . بطوری که اگر قصاب شروع به ذبح هم گله ای او بنماید . او در عین دیدن و شنیدن بدون داشتن تفکر برای رسیدن به این موضوع که نوبت او هم خواهد رسید . به چرا نمودن یا نشخوار ادامه می دهد و یاری که هیچ حتی کوچکترین اعتراضی هم نمی کند. اما این پست ترین مرتبه شرف در مخلوقات نیست . چرا ؟ چون چهار پا شاید برای شهوات خود با هم نوع بجنگدو جز منافع خود نبیند. اما تقلب ،زیر آب زنی و تبانی و امثالهم برای بهره بردن از منافع دیگر اعضاء کله را هم نمی پذیرد. پس بل هم اضل با صفاتی که ذکر شد بر سینه بعضی افراد انسان نما نصب می گردد که دارای این نوع صفات هستند. اما در ادامه باشرف تر از چهار پا ،"نمل" یا مروچه می باشد، که علاوه بر همکاری و مساعدت با دیگر اعضاء کلونی خود اقدام به دفاع از کلونی هم می نماید. اما دفاع همراه از جان گذشتگی نیست. در ادامه "نحل " یا زنبور عسل به جز خصوصیات مروچه در دفاع از جان نیز می گذرد. پس از شرف بالاتری نسبت به مروچه بر خوردار است . اینجا سوالی پیش می آید . مگر از جان عزیزتر هم وجود دارد. که گذشت از آن همراه با مدال "اشرف مخلوقات" است که بر گردن انسان آویخته شود؟ در جواب باید گفت آری از جان عزیزتر گذشتن از جگر گوشه و نزدیکان شیرینتر از جان است. و اینجا فلسفه واجب شدن حج مشخص می شود. ابراهیم نبی (ص) در پیری خدا با داستانی پند آموز به او اسماعیل (ع) را هدیه فرمود . و به او دستور ، دل کندن از فرزند شیرین و رها نمودن او در بیابان حجاز را می دهد. و ابراهیم بی درنگ عمل می کند. در ادامه پس از برومند شدن فرزند رشید به او دستور رفتن به نزد آنها می دهد. و او اطاعت می کند. با دیدن جوان برومند دستور ذبح او را می دهد. و او با وجود شیطنتهای شیطان رجیم اطاعت می کند. تا در پایان سر بلند از این امتحان خارج می شود. اینجا بود که امامت به او در سن کهولت اعطا شد . ونیزدانستن این داستان با بخشی از مناسک حج برای فهمیدن معنای تسلیم نهفته در اسلام بر هر مسلمان مستطیع به همراه رفتن و دیدن مکانهای وقوع داستان واجب گردیده.. در اینجاعبرتی دیگر که نشان از حقانیت امامت در تشیع است . رخ می نماید،هم در اجتماع با شرفین مخلوقات که عدم پراکندگی آنها در وجود مر کزیت حول محور ملکه خلاصه می شود. هم در وجود حسین ابن علی (ع) که به زیبایی گرفتن نشان اشرف مخلوقات را به اجرا در آورد. و با فدا نمودن همه نزدیکان و عزیزان و همچنین جان خود آن هم با اعلام این نکته که این کار به جهت اصلاح امت جدم به وقوع پیوست تا به قیامت در مسیر امامت ،نور افکنی عظیم نسب نمود. آری با رفتن به حج مسیر امامت برای ما با گذشتن از نزدیکان برای اصلاح جامعه نمودار می شود. و در ضمن معنای تسلیم بصورت بصری و ملموس فهمانده می شود. در ادامه نکته جالبی خود نمایی می کند. و آن امتحان متعدد بزرگان طول تاریخ و همچنین انقلاب ما از انتقال از شرف نحلی که گذشتن از جان خود برای هدف والای اسلام است . برای رسیدن به اشرف مخلوقات خود نمایی می کند. که بعضی چون عباس ابن علی ،امام خمینی و ... با گذشتن راه به اشرف مخلوقات جستند. و خیلیها چون ذبیر،ونیز بعضی هم عصران ما رفوزه شدند.و جالب آنکه با رفوزه شدن . علاوه بر راه نیافتن به جایگاه شریفترین مخلوقات با کمال تعجب همگی به نزول در مرتبه بی شرفی کالانعام بل هم اضل تن دادند. و چه عبرتی از این بالاتنر برای جامعه که امام خود را بشناسد. و بتواند خط کش برای عملکرد خود و نیز بزرگان قوم خود داشته باشد.
  سوره طور آیه 34 - انسان نه تنها در حرف بلکه در عمل هم خلاف قرآن مجید نمی تواند به رشدی نا ئل آید
ا در نظر گرفتن آیات تحدی قرآن مجید که اگر جن و انس جمع شوند یک سخن مانند آنچه قر آن فرموده نمی توانند بیاورند- . و با دقت در آیه 282 سوره بقره تجلی این عجز بشر به وضوح در اقتصادو فرهنگ نمایان است . کل بشر علمای خود را تربیت و نخبگان علم اقتصاد مقالات خود را به مراکز ی چون ISI و دیگر پایگاههای علمی ارسال می نمایند.تا نظام سلطه در جمع بندی ، شاید هم به کمک شیاطین جنی بتواند با یک حرف خلاف فرمایش قرآن ، بشر را از مجرای توجه به منافع شخصی خود و نه دقت درحق الناس به رشدی برسانند . و چه زیبا همواره به درو دیوار وجود اثابت می کنند. .و بجای پیشرفت به چه انحطاطی -نه فقط در اقتصاد بلکه در فرهنگ ناشی از این دیدگاه -رسیده .این انسان مغرور به هوش و زکاوت که در طول تاریخ هیچگاه نه فقط انسان بلکه چهار پایان هم به این حد از انحطاط نرسیده بودند. و ببینیم معضلات فرهنگی ایجاد شده توسط همین یک حرف خلاف قر آن را .و ببینیم ظلم و جور ناشی از این یک حرف چگونه بنیان همه چیز را بر هم زده . و در مقابل خوب بنگریم ارتباط و انسجام کلیه آیات قر آن مجید را که هر آیه ای آیه دیگر را بخوبی پشتیبانی می کند .و چه زیبا با دقت در کلیه عالم به یک حرف راهنمایی می شویم و آن یک حرف الله(جل جلاله)است و بس .
[ همه نکته ها ] نکته های کورش فردين (3 مورد)
  سوره اعراف آیه 179 - معنای بَلْ هُمْ أَضَلُّ
در اعتقادات یهود خداوند متعال اقوام غیر یهود را مانند چهار پایان به جهت بهره کشی قوم یهود خلق نموده و این اعتقاد و قوم برگزیده دانستن خود در این قوم پایه ای برای سر پیچی آنان از دستورات الهی بسیاری گردیده . بطوری که کلیه دستورات مانند. حرام بودن ربا نزول و خونریزی و ... که مقرر گردیده . در نظر آنان که دیگر اقوام را انسان نمی بینند . در رابطه آنان با دیگر اقوام کاملا آزاد است . بااین استدلال نیاز آنان به کشاندن دیگر جوامع به خصلتهای مشخص چهار پایان امری لازم بوده که به انجام رسیده . و نماد موفقیت آنان قریب 26 سال پیش در وال استریت با مجسمه 3200 کیلویی از جنس برنز با نام گاو خشمگین نصب گردیده و هم اکنون نیز موجود است . و این گاو نماد خوش بینی به اقتصاد معرفی می گردد ، بطوری که در کل دنیا خوش بینان به اقتصاد خود را گاو خطاب می کنند . و جای تاسف است که نماد خود را در اقرار افراد هم گنجانده اند . و این در حالی است که ظاهر این گاو خشمگین و آماده جنگیدن است. چگونه خوش بینی اقتصاد را به عصبانیت و آماده مبارزه بودن گره بزنیم جز اینکه بگوییم ای انسان از وضع موجود خود هر چه که هست عصبانی باش . فقیری ،ثروتمندی راضی نباش خشمگین باش و برای بدست آوردن تکه ای بزرگتر از هر چه که هست همواره بجنگ . آری القای ظاهر این گاو به بینند گان خود چنین خصلتی می باشد . حال به درون خود توجه کنیم آیا این گاو در درون بیشتر نسل بشر در این زمان مشغول نجوا نمی باشد . پس چگونه با این خصیصه در وجود خود قوم یهود را تقبیح کنیم که 3200 سال پیش گوسااله سامری را مورد پرستش قرار دادند . و این در حالی بود که انسجام خود را از دست نداده بودند . اما ما گوساله وال استریت را به درون وجود خود برده و می پرستیم . و با خصیصه موجود در این گوساله اخلاقی متفرق کننده هم پیدا نموده ایم . پس باید اعتراف نمود دراین عصر که ما زندگی می کنیم . قوم یهود که اقتصاد جهان در دستان آنان می باشد . به هدف خود نائل گردیده اند. و این هدف را با دقت در زندگی چهار پایان و متوجه شدن به بی توجهی آنان به دیگر همنوعان خود و توجه بسیار به امیال مادی خود متوجه شده اند . بطوری که اگر چند صد گاو چند صد کیلویی که بسیار قوی هم بوده و همواره در یک گله در کنار هم قرار دارند . به نوبت شروع به ذبح نمودن توسط قصابی نحیف کنیم .مشاهده خواهیم کرد دیگر گاوها در حالی که به چرای خود مشغولند و در حال که مانند کر و کور و لالها صدای و تصویر همنوعان خود را که ذبح می شوند می بینند ،اما به عاقبت خود نمی اندیشند. و با بی توجهی حتی زبان به اعتراض باز نمی کنند. چه رسد به حمایت از همنوع با توان بالایی که می توانند بصورت فیزیکی اعمال کنند . بااین تصویر . ذکر شده ببینید در اقتصاد امروز چگونه خصلتهای چهار پایان ترویج داده می شود. البته برای دیگر اقوام غیر یهود . و این ادعا در آیات 99 تا 103 سوره آل عمران مشهود است . در ضمن در پروتکل بزرگان صهیون هم همینطور و نیز در عملکردشان هم به وضوح می توان دید برای نوع بشر توجه به منافع فردی به همراه آزادی منحط تجویز می کنند . اما در مقابل برای خود حتی نام مدرسه ها را نیز اتحاد می نامند . ونیز کمک به یهودیان فقیر را امری واجب می دانند در صورتی که برای ما بقی اقوام مراجعه به بانک و اخذ وامها با بهره سنگین را تجویز می کنند و تورم را موتور محرک این اوضاع قرار داده اند . حال ببینیم جوامع از بلایی که بی توجه به دشمنی یهود به سر خود آورده اند به اولئک کالانعام رسیده اند یاخیر . حال چطور بل هم اضل ؟دقت کنید در چهار پایان توجه به منافع خود بدون توجه به منافع دیگران به وضوح مشاهده می شود. اما ضربه زدن به همنوع برای منفعت بیشتر. مانند خصلتهایی چون زیر آب زنی ، تقلب ، کلاه برداری ،کم فروشی و ... دیده نمی شود وهمچنین در چهار پایان غرایض شهوانی با جلوگیری از انعقاد نطفه همراه نیست تا برای لذت بیشتر نسل خود را به مخاطره اندازد. ولی این موارد در اثر استفاده نادرست از قوه تعقل در انسان دیده می شود . که رفتن به سوی بل هم اضل را به وضوح می توان در جوامع امروزبشری مشاهده نمود. حال برای اصلاح باید در خصلتهای زنبور عسل دقت نمود . و درس انسانیت گرفت. این موجود الهی با وجود ضعف جسمی نسبت به انسان ، با ایثارو اتحاد خود در حراست از کل کندو و ملکه به محافظت بر می خیزند . به شکلی که تک تک افراد خود را فدای کل کندو می کنند . بطوری که هیچ انسان قوی هیکلی توانایی نزدیک شدن به کندو بدون تجهیزات لازم را ندارد . و این در حالی است که نه نیش یک زنبور اثر مهمی بر جان انسان دارد نه وزن اندک اون موجود توانی برای مقابله با انسان اما اتحاد و از خود گذشتن آنها موجب ورود تعداد زیادی نیش در اندکی از زمان به انسان می شود . که در این صورت می تواند موجبات مرگ را برای هر بنیه قوی بشری را فراهم کند . پس باید به نامهای جانوران و خصلتهای عنوان شده در قر آن به دقت نگریست . و درس گرفت . و دانست چگونه خصلتهای چهار پایان را در نسل بشر قوم یهود به کمک کفار تزریق نموده. و با درس گرفتن از زنبور عسل ابتدا به سوی انسانیت و جامعه انسانی حرکت کرد تا بتواند چامعه دینی در چنین بستری رشد و نمو پیداکند . و این مورد را به جرئت می توان مانع ظهور قائم (عج) نامید. پس باید به جد در ایجاد اتحاد و توجه به حقوق از مجرای دستورات قر آن و اهل بیت کوشید. ان شاء الله
  سوره مطففین آیه 1 - لقمه حلال و حرام
و نکته بسیار بسیار مهمی را به عرض می رسانم . بعضی از عزیزان نبود امکانات را دلیل مشکلات می دانند .و سر ریز شدن منابع را علاج مشکلات. و چیدمان تمامی برنامه های خود را بر این مبنا استوار نموده اند. اما باید دانست در نبود سیستمی شفاف که مانع از سوء استفاده افراد در اخذ در آمدهای نا مشروع شود ،خوردن لقمه حرام حد یقفی نخواهد داشت . که بتوان منابع را سر ریز نمود .و باید دانست لقمه حلال همچون آب شیرین و گوارا می باشد، یک یا نهایتا دو لیوان آن تشنه را سیراب می کند. اما سود ناشی از حرام چون آب شور بوده، که اگر هم بر دریایی از آن سوار باشی ذره ای از عطش شخص را نخواهد کاست . و نوشیدن از آن بر عطش خواهد افزود ، که نخواهد کاست .و خوش خیالی از سوی مسئولین در این خصوص به هیچ عنوان جایز نیست.
  سوره بقرة آیه 282 - اقتصادی
این آیه با توجه به مقوله حق الناس ، نسبت به ما بقی احکام الهی از اهمیت بالاتری بر خوردار است . اما تا اکنون همچون یک توصیه خوب در حکومت اسلامی با آن برخورد شده ،در حالی که دستوری لازم الاجراست و با ید دانست از دستورات مربوط به حقوق الهی واجبتر است . چرا که هیچ حکم واجبی اینچنین به تفضیل نیامده که در این آیه در خصوص دین آمده . و آن هم توسط کلام وحی .در ثانی احکامی که با حق الناس مربوطند در درجه اهمیت بالاتر اما از مرتبه پایین تری نسبت به مابقی احکام چون نماز ،روزه ، خمس و.. بر خوردارهستند . و این آیه بسیار فراتر از آن چیزی که تفاسیر گوناگون بر آن قرار گرفته می باشد . و با اطمینان به عرض می رسانم این آیه نه یک دستور فردی بلکه یک سیستم الهی است .که باید در حکومت اسلامی پایه اقتصاد قرار گیرد . و اگر شهید صدر بزرگوار در کتاب "اقتصاد نا "در زمان خود به این پایه پر اهمیت پی بر ده بودند . اکنون با این همه مشکلات اقتصادی و حتی فرهنگی برخورد نمی کردیم .