کورش فردین
[ همه پیام ها ] پیام های کورش فردين (3 مورد)
  سوره احزاب آیه 72 - چیستی امانت
بسمه تعالی در خصوص چیستی این امانت گروهی به عقل نسبت داده اند، گروهی به اختیار .اما با توجه به آیه 18 سوره نمل عقل و شعور مختص ما نیست. و باز با توجه به آیه 20 و 21 سوره نمل هدهد دارای اختیار بوده که حضرت سلیمان نبی برای نبودن او دلیلی روشن طلب می کند که اگر نداشته باشد او را به شدت مجازات خواهد کرد. و سر او را خواهد برید. پس این امانت چیست که وقتی مروچه به افراد تحت امر خود بی شعور بودن انسان را یاد آور می شود ، نبی خدا به تبسم در می آید و ضمن سپاسگذاری از خدا طلب بودن در میان بندگان شایسته را در خواست می نمایند. در زیل آیه 21 مومنون این حقیر نردبانی معرفی نموده ام . که از کالانعام بل هم اضل تا انسان اشرف مخلوقات توضیح داده شده . در این نردبان همانطور که دیده می شود . درجه آزادی مخلوقات دیگر محدود و مشخص است . اما انسان آزاد در انتخاب محدوده وسیع کالانعام بل هم اصل تا اشرف مخلوقات است . این درجه از آزادی و شناخت مسیر بالا رفتن از این نردبان و درک جایگاه اشرف مخلوقات برای بهره بردن از ولایت همچون نحل که ملکه خود را چون دری در میانه خود همواره یاری می رسانند. و وجود او را محل اجتماع خود می کنند .امانتی است که ما به آن تن داده ایم . برای بهره مندی همگان ، از دست رنج خود همچون نحل و از سوی دیگر قر آن در آیات متعدد از فساد قوم یهود نام می برد. این فساد چیست. و چرا مزمت قوم یهود در قر آن بسیار دیده می شود. در پاسخ باید گفت انسدادی است که این قوم در این نردبان ایجاد نموده و پله نملی را خود تصاحب نموده و بالاتر را بر نمی تابد. و برای نبودن جوامع در پله بالا تر از نملی به شدت تلاش می کند. و نسخه بودن در کالانعام بل هم اضل را با استفاده از بر نامه ریزیهای خود از مسیر علم ، بخصوص علوم انسانی و بالاخص اقتصاد به جهت بهره برداری خود از کلیه جوامع بشری تجویز نموده است. و فرد جز با یاری گرفتن از حکومت دینی با جامعه سازی انسانی - الهی از مسیر سیستمهای حکومتی دقیق بر مبنای کرامت انسانی تکلیف پایه نه منفعت محور، توان برون رفت از این حصار یهود ساخته را نداشته تا در حصن حصین لا اله الی الله با شروط ذکر گردیده توسط امام رضا (ع) وارد شود. و در ورود به حصار لا اله الی الله است که سعادت دنیا و آخرت را در آغوش خواهد کشید. و تبار ک الله احسن الخالقین .
  سوره طور آیه 34 - انسان نه تنها در حرف بلکه در عمل هم خلاف قرآن مجید نمی تواند به رشدی نا ئل آید
ا در نظر گرفتن آیات تحدی قرآن مجید که اگر جن و انس جمع شوند یک سخن مانند آنچه قر آن فرموده نمی توانند بیاورند- . و با دقت در آیه 282 سوره بقره تجلی این عجز بشر به وضوح در اقتصادو فرهنگ نمایان است . کل بشر علمای خود را تربیت و نخبگان علم اقتصاد مقالات خود را به مراکز ی چون ISI و دیگر پایگاههای علمی ارسال می نمایند.تا نظام سلطه در جمع بندی ، شاید هم به کمک شیاطین جنی بتواند با یک حرف خلاف فرمایش قرآن ، بشر را از مجرای توجه به منافع شخصی خود و نه دقت درحق الناس به رشدی برسانند . و چه زیبا همواره به درو دیوار وجود اثابت می کنند. .و بجای پیشرفت به چه انحطاطی -نه فقط در اقتصاد بلکه در فرهنگ ناشی از این دیدگاه -رسیده .این انسان مغرور به هوش و زکاوت که در طول تاریخ هیچگاه نه فقط انسان بلکه چهار پایان هم به این حد از انحطاط نرسیده بودند. و ببینیم معضلات فرهنگی ایجاد شده توسط همین یک حرف خلاف قر آن را .و ببینیم ظلم و جور ناشی از این یک حرف چگونه بنیان همه چیز را بر هم زده . و در مقابل خوب بنگریم ارتباط و انسجام کلیه آیات قر آن مجید را که هر آیه ای آیه دیگر را بخوبی پشتیبانی می کند .و چه زیبا با دقت در کلیه عالم به یک حرف راهنمایی می شویم و آن یک حرف الله(جل جلاله)است و بس .
  سوره بقرة آیه 282 - دین
چگونه عزیزان "دین "را به قرض و وام ترجمه می کنند . آیا مسئولیتی که از سوی نظام اسلامی به شخصی سپرده می شود . دین بر ذمه او نیست آیا نباید طبق دستور صریح قر آن زمان سپردن مسئولیت به مسئولین در هر سطح به این روش از آنها نوشته ای یا تعهدی اخذ نمود.تا در صورت تخلف تعهد املا شده توسط خود آنها ملاک برخورد با آنها باشد.
[ همه نکته ها ] نکته های کورش فردين (7 مورد)
  سوره تین آیه 1 - استعاره های قر آن
در روایات النجیر به پیامبران بنی اسرائیل و زیتون به پیامبر اکرم اطلاق گردیده . و در اینجا خداوند منان قسم به جمیع پیامبران یاد می کنند. و در آیت بعد و طور سینین منظور جامعه حضرت موسی (ع) و هذا البلد الامین هم جامعه مسلمان پیامبر اکرم می باشد. و در کل توجهی داده شده به رسالتی که پیامبران به جهت اتمام حجت بر نوع بشر برای کامل شدن هم استعداد درونی که موجود است و هم هدایت انبیا که کامل گردیده برای طی مسیر از فضای خود بینی صرف در بدو تولد ( کالانعام)(اسفل سافلین) تا رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند. اینجا که آدمی بجز خدا نبیند کجاست. جایی است که نه جان و نه عزیز تر از جانها فرد را از مسیر حق باز ندارد . و چه زیبا در این مصباح الهدی می درخشد.
  سوره نحل آیه 70 - نحوه بهره مندی انسان و نیاز به اندیشیدن
با توجه به روند آیات از 65 تا 70به نکته پر اهمیتی می توان رسید. ابتدا آنکه حیات بر روی زمین با آبی که از آسمان نازل می شود. بوجود آمده و زندگی همه جانداران به آن وابسطه است. که در این بین چهار پایان با مصرف رستنی های موجود در زمین از بین خون و سرگین برای آنان که می نوشند شیری گوارا پدید می آورد. بشر از این رستنی ها خرما وانگور را تبدیل به مایه ای که عقل را زایل کند دست می زند . در حالی که با مصرف آن می تواند روزی خود را مصرف نماید. از سویی زنبور با وحی که از جانب خداوند متعال به او می شود از همین رستنی ها استفاده می نماید. برای تولید مایعی که رنگارنگ بوده و شفا ی امراض در آن می باشد. در آیه بعد خطاب به انسان می فرماید. اگر در جوانی از بین نروی در سنین پیری توان اندیشیدن از تو گرفته خواهد شد. نتیجه آنکه فرصت کم است پس کی قرار است بیندیشی که تو بر تر از این موجودات باید عمل کنی نه آنکه عقل خود را که سلاح پیشرفت توست با تولید مسکر در همین فرصت کم دست به زایل شدن آن بزنی.
  سوره نحل آیه 66 - اثبات امامت معصوم
با دقت در این آیه و مقایسه با این کلام حضرت زهرا(ع) به زنان مدینه"شما در اثر این انتخاب بد، به جای شیر از پستان شتر خلافت، باید خون بدوشید و با زهر زندگی مسموم گردید و گرفتار استبداد و ستمگری باشید... " و نیز توجه به این نکته که برای دست یابی به شیر گوارا . هر چند که از بین خون و سرگین بیرون می آید . نیاز به فیلتری جدا کننده شیر از خون و سرگین بطور کامل بنام پستان و مجرایی مشخص می باشد. و اگر به نقطه دیگری رجوع شود . جز به خون یا سرگین دست نخواهیم یافت . لذا در بدنه جامعه برای بهره مندی از مواهب طبیعی نهفته دراجتماع بشری که به تکامل خلیفت الهی برسد.نیازمند فیلتری جدا کننده حق از باطل بطور کامل وجود دارد. که جز به دست معصوم امکان پذیر نیست.