امیر عباس صاحبقرانی
[ همه نکته ها ] نکته های امير عباس صاحبقراني (1 مورد)
  سوره حمد آیه 7 - انواع حضور در صراط مستقیم
با توجه به آیه 69 سوره نساء به 4 گروه در صراط مستقیم حضور دارند:
1- نبیین: دسته اول صراط مستقیم را تعریف کردند آنها به دلیل ارتباط با وحی خطوط صراط مستقیم را ترسیم کردند.
2- صدیقین: این گروه صراط مستقیم را تشریح کردند و زوایای مختلف آن را بیان می کنند، قاعدتاً امام معصوم در راس این دسته قرار دارند.
3- شهداء: این گروه صراط مستقیم را حفظ می کنند، قاعدتاً حفظ صراط مستقیم از انحراف باعث نقش آفرینی این گروه می شود.
4- صالحین: این دسته سالکان صراط مستقیم هستند، در واقع با فراهم شدن بسترها توسط 3 گروه قبلی این افراد در صراط مستقیم تعریف شده( توسط نبیین) و تشریح شده (توسط صدیقین) و حفظ شده (توسط شهدا) حرکت می نمایند.
جالب این است که در پایان سوره نساء در رابطه با این 4 گروه عبارت "حسن اولئک رفیقا" بیان شده که نشان دهنده ارتباط عمیق این گروه ها با هم می باشد...
[ همه لغت ها ] لغت های امير عباس صاحبقراني (1 مورد)
  سوره انعام آیه 98 - تفسیر نمونه و المیزان
انشاکم : ایجاد، ابداع و پرورش
 توضيح : واژه ی انشاء از یک سو معنی ایجاد و ابداع به همراه پرورش و تربیت را می دهد و از سوی دیگر به معنی ایجاد دفعی و یکباره است بر خلاف واژه خلقت که به معنی ایجاد تدریجی است.
بنابراین خداوند در این آیه بیان می دارد اولاً تمام انسان ها به یکباره آفریده شده اند که به تدریج پس از پشت سر گذاشتن سیر اصلاب، مستقر می شوند و ثانیاً تربیت و پرورش او نیز بر عهده ما خواهد بود