هادی نظری
با سلام - اخلاق ،اساس و بنای دین و دیانت و اسلام است.اخلاق بر پای رحمانیت یعنی اخلاق رحمانی . اخلاق رحمانی سبب گسترش و وسعت تعاملات و ارتباطات میشود. اخلاق رحمانی( عباد الرحمن) سبب تاثیر گذاری وسیع خواهد بود.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های هادي نظري (2 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
صراط مستقیم را به سمت ما هدایت بفرما!!! (شاید مفعول اول الصراط المستقیم باشد!چون مفعول دوم ضمیر است باید بر مفعول اول مقدم شود)
(اینگونه راحت تر هم میشه...)
  سوره حمد آیه 3 -
رحمتی واسع(رحمتی وسعت کل شئ) به وسعت همه مخلوقات و رحمتی خاص مخصوص مومنان