ابراهیم یعقوبی
[ همه پیام ها ] پیام های ابراهيم يعقوبي (1 مورد)
  سوره احزاب آیه 59 - حجاب
به نظر مفهوم "فلا یوذین- و در نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند" بسیار گسترده است.
1- گروهی از فاسقان، اراذل و اوباش خرد و کوچک کوچه و بازار است که مسئله چندان مهمی نیست و جامعه را تهدید نمی کند و به راحتی می شود اصلاح کرد.
2- گروهی از فاسقان بزرگ، تجار نوامیس هستند که از این ضعف زنان و عدم پایبندی به اصول حجاب، بعنوان دست آویز کسب ثروت استفاده می کنند و از زنان بعنوان برده های هوسرانی، کسب درآمد می کنند.
3- گروهی از فاسقان بزرگ، بنگاه های تبلیغاتی هستند که از زیبائی های زنان برای تبلیغات کالا و خدمات بعنوان برده های تبلیغاتی سوء استفاده می کنند.
4- گروهی از فاسقان بزرگ، بعنوان دشمنان ملت ها برای نابودی آنها از نابودی نیروی جوان و مشغول نمودن آنها به امیال زودگذر بعنوان سربازان نفوذی و مجانی، سوء استفاده می کنند و با شعارهای خیر خواهانه آزادی زنان، ایشان را مسخ کرده دختران را با پسران و پسران را با دختران نابود کرده و قدرت مقاومت را از ملت ها سلب می کنند که نمونه آن شکست مسلمانان با ترویج خوشگذرانی و هوسرانی در آندلس بود.
5- گروهی از فاسقان بزرگ، بازار سازان کالاها هستند که با به نمایش در آوردن زیبائی زنان، نوعی خود کم بینی و تحقیر زنان پاکدامن و عفیف را در جامعه القاء می کنند و مسابقه مصرف راه می اندازند و از زنان بعنوان برده های خرید، بازار خرید لباس ها و تزئینات و تجملات مختلف سوء استفاده می نمایند.
6- پس منظور از آزار زنان بسیار گسترده است و شامل همه موارد سوء استفاده از احساسات و زیبائی زنان می شود و هرجا قدر و منزلت زن پایمال شود آزار زنان است.
7- خداوند متعال برای حفاظت از این گوهر خلقت ظریفترین و جامعترین نکته را بیان فرموده که گستردگی آن بسیار است . حجاب سنگریست که مانع تمام آزارها می شود چرا که اگر زن عفیف و با حجاب باشد نمی توان بعنوان برده های مختلف مورد سوء استفاده قرار داد و اگر این سنگر فتح شود دیگر چیزی برای محافظت وجود ندارد. پس لازم است زنان قدر گوهر وجودی خود را بدانند و خود را ارزان، ملعبه فاسقان قرار ندهند.