عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (15 مورد)
  سوره آل عمران آیه 56 - کفار(برخی یهودیان)وگزفتاریهای دنیوی واخروی
1 در این آیه به کیفر دنیوى کافران اشاره شده است که در اینجا مقصود یهودیان هستند؛ یعنى آنان در این جهان گرفتار مشکلات و ناراحتى ها خواهند بود؛ و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخى برخى زمام داران و اقوام دیگر بر یهودیان مسلط شده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده اى از آنها را اسیر نموده یا کشته اند

آرى این یکى از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، از جمله عیسى علیه السلام است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقى است، ازاین رو کیفر و گرفتارى آنان ادامه دارد

چو بد کردى مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

(نظامى)

2 کفر و عناد با رهبران الهى سه پیامد منفى دارد:

الف) گرفتارى و مشکلات در دنیا؛

ب) عذاب شدید در آخرت؛

ج) بى یاور شدن و تنها ماندن

3 کسى که از حق جدا شود، هیچ کس او را یارى نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از او جدا مى شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها مى سازند؛ همان طور که در آخرت نیز کسى شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهدماند
  سوره آل عمران آیه 40 - علت شگفتی زکریا
1 با توجه به قدرت بى پایان پروردگار، تعجب و شگفتى زکریا ازچه بود؟

او مى خواست بداند: چگونه ممکن است از یک زن نازا فرزندى متولد شود و چه تغییراتى در وجود او پیدا مى شود

زکریا به قدرت خدا ایمان داشت امّا مى خواست این ایمان او به مرحله ى شهود و مشاهده برسد و به چنین مرحله اى از اطمینان نایل گردد

2 اراده ى خدا بر هر چیز طبیعى غلبه دارد؛ چون او علة العلل است و علیت او فوق علل طبیعى است؛ پس اگر خدا بخواهد، در حالت پیرى و عقیمى نیز فرزند عطا مى کند، پس هیچ گاه از استجابت دعا مأیوس نشویم
  سوره آل عمران آیه 38 - زکریا و درخواست اولاد از پروردگار
1 همسر زکریا و مادر مریم، با هم خواهر و هر دو نازا بودند هنگامى که مادر مریم به لطف پروردگار صاحب فرزندى شایسته شد و زکریا ویژگى هاى شگفت آور او را دید بااینکه خود و همسرش کهن سال بودند از موقعیت استفاده کرد و او هم از خداوند فرزندى پاک و با تقوا، همچون مریم درخواست کرد

2 از دعاى زکریاى پیامبر متوجه مى شویم که ارزش فرزند به پاکى اوست؛ البته فرزند پاک، کسى است که از آلودگى هاى عقیدتى، اجتماعى و اخلاقى به دور باشد

چو خواهى که نامت بماند به جاى پسر را خردمندى آموز و راى چو فرهنگ و رایش نباشد بسى بمیرى و از تو نماند کسى

(سعدى)

3 عمل زکریاى پیامبر نوعى غبطه بود، نه حسادت حسد آن است که انسان بخواهد که نعمت دیگران نابود شود؛ و غِبطه آن است که هنگام دیدن نعمت دیگران، از خدا بخواهد که او نیز مثل آن نعمت را داشته باشد حسد ورزیدن نقص است، امّا غبطه اشکالى ندارد

4 زکریاى پیامبر، تنها درخواست فرزند نکرد، بلکه درخواست نسل (ذُرّیّه) کرد تا استمرار داشته باشد این مطلب، علاوه بر توجه به خدا، آینده نگرى او را نشان مى دهد و آموزه اى است براى ما
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (188 مورد)
  سوره انعام آیه 160 - انواع پاداش کارهای نیک انسان
1 در قرآن کریم پاداش کارهاى نیک چند گونه بیان شده است

در آیه ى 84 سوره ى قصص مى خوانیم که پاداش کار خیر بهتر از آن است در آیه ى فوق مى خوانیم که پاداش کار نیک ده برابر آن است؛ در آیه ى 245 سوره ى بقره مى خوانیم که پاداش کار نیکِ انفاق هفتصد برابر مى شود؛ و در آیه ى 10 سوره ى زُمَر مى خوانیم که استقامت و صبر، پاداش بى حساب دارد

این اختلاف مراتب پاداش به خاطر اختلاف درجات افراد و کیفیت اخلاص و مقدار تلاش آنهاست، که پاداش ده برابر حد اقل آن است؛ همان طور که در برخى احادیث اهل بیت علیهم السلام اشاره شده که مراتب پایین پاداش براى مسلمان، و مراتب بالاى آن براى مؤمن است و هرچه ایمان قوى تر باشد، پاداش بیشتر مى شود

2 جمله ى «هرکس کارى آورد»، اشاره دارد که کار نیک و بد انسان در قیامت از او جدا نمى شوند، و همواره با اوست از این تعبیر استفاده مى شود که موضوع آیه ى فوق در دادگاه عدل الهى تحقق مى یابد، و گرنه، در دنیا ممکن است گناهان انسان بخشوده و یا تبدیل به نیکى شود

3 خدا نهایت لطف را به بندگان دارد که همه ى امکانات را در اختیارشان قرار مى دهد و به کار نیک آنان ده برابر پاداش مى دهد در حالى که براى نافرمانى شان کیفر مساوى مى دهد

آرى؛ خدا در پاداش دادن براساس فضل و بخشش خود و در کیفر دادن براساس عدل خود عمل مى کند و بر کسى ستم روا نمى دارد

4 ابو ذر غفارى از پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله حکایت کرده که فرمودند:

خدا مى فرماید: کارهاى نیک را ده برابر پاداش مى دهم یا بیشتر، و کارهاى بد را تنها یک برابر کیفر مى دهم، یا مى بخشم؛ پس واى به حال آن کس که یکان او بر ده گان او پیشى گیرد (یعنى گناهانش از نیکى هایش افزون شود)
  سوره انعام آیه 157 - حسّ خودبرتربینى مشرکان و ادعاى بى اساس آنهاوسه ویژگی قرآن
1 این آیه، منعکس کنندۀ حسّ خودبرتربینى مشرکان و ادعاى بى اساس آنهاست، که نژاد عرب را از دیگران برتر مى دانستند و مى گفتند: اگر کتابى الهى بر ما فرود آید، ما از دیگران هدایت یافته تریم، اما قرآن کریم در برابر این ادعاها مى ایستد و پاسخ قاطعى به آنان مى دهد

3 تکرار تعبیر «روى گرداندن» به خاطر روشن ساختن این حقیقت است که تمام گرفتارى هاى مشرکان از روى گردانى بدون فکر آنها از آیات الهى سرچشمه مى گیرد و اگر دست کم، به عنوان یک پژوهشگر، به جست و جو و تفکر مى پرداختند، گرفتار این عذاب شدید نمى شدند

2 در آیه ى فوق به سه ویژگى و صفت قرآن کریم اشاره شده است:

الف) بیّنه، یعنى قرآن دلیل روشن و روشنگر است

ب) هُدىً ، یعنى قرآن مایه ى هدایت و راه نمایى انسان هاست

ج) رَحمةً ، یعنى قرآن منشأ رحمت و نزول برکات الهى است

4 روى گردانى از قرآن کریم و تکذیب آیات الهى، ستم به خویشتن و جامعه است؛ چرا که با این کار انسان هم خود را از رشد و کمال محروم مى سازد، و هم سبب محرومیت مردم از این چشمه ى رحمت و هدایت مى شود
  سوره انعام آیه 156 - پاسخ قاطع به بهانه جویی مشرکان با نزول قرآن
1 ممکن بود که مشرکان بهانه بگیرند که اگر از فرمان خدا سرپیچى کردیم، به خاطر آن بود که کتاب او در دست دیگران بود و به دست ما نرسیده بود

ولى خداى متعال در آیه ى فوق پاسخ قاطعى به این بهانه جویى ها مى دهد و یادآور مى شود که ما قرآن را براى شما فروفرستادیم تا کسى نتواند بهانه تراشى کند

2 «درس» یکى از مراحل استفاده از کتاب هاى الهى است و عناصرى همچون بقاى اثر، تمرین، مطالعه ى مکرر و کهنه شدن مطلب در آن نهفته است
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (728 مورد)
  سوره انفال آیه 62 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و اگر تصمیم بگیرند: تو را فریب دهند خدا براى تو کافى مى باشد خدا است که تو را بوسیلۀ نصرت خویشتن و مؤمنین تقویت و تأیید نمود
  سوره انفال آیه 61 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش، و از مکر دشمن میندیش و بر خدا توکّل کن و کار خود را به او واگذار، که خدا شنواى دعاى مؤمنان و دانا به صلاح خلق است،
  سوره انفال آیه 60 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آنچه مى توانید از نیرو و اسب هاى ورزیده را در مقابل دشمنان اسلام آماده کنید، تا بوسیلۀ آنها دشمن خدا و دشمن خود و دیگران را که شما نمى شناسید و خدا آنان را مى شناسد بترسانید و آنچه را که در راه خدا (و تقویت اسلام) بمصرف برسانید بشما بازخواهدگشت و در حق شما ظلم نخواهد شد
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (3908 مورد)
  سوره انفال آیه 62 - اثنی عشری
وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ :و اگر اراده کنند و بخواهند اینکه مکر و خدعه نمایند تو را، و به صلح خود را از چنگ شما بازدارند و طلب صلح نمایند براى دفع اصحاب تو، و کف از قتال تا قوى شده یک مرتبه مبادرت به حرب کنند در حالى که شما مهیاى مقاتله باشید، فَإِنَّ حَسْبَکَ اَللّٰهُ :پس بتحقیق کافى است تو را خداى تعالى، زیرا ذات احدیت کفایت فرماید اولیاى خود را، هُوَ اَلَّذِی أَیَّدَکَ :آن ذاتى که تأیید فرمود تو را، بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ :به قوه و یارى کردن خود و فرستادن ملائکه و نصرت نمود تو را به همه مؤمنان از حضرت باقر علیه السّلام مروى است که: مراد از این جماعت، انصارند یعنى اوس و خزرج
  سوره انفال آیه 62 - تفسیر نور
نکته ها:
این آیه را باید در کنار آیه ى 58 در نظر گرفت که اگر رهبر مسلمانان با شواهد و قرائنى، یقین به خدعه ى دشمن در سایه ى صلح داشت، حساب دیگرى دارد، ولى در صورت احتمال حسن نیّت، باید با هوشیارى آن را بپذیرد
در برخى روایات، نصرت الهى، به پشتیبانى حضرت على علیه السلام از آن حضرت تفسیر شده است در کتاب ابن عساکر از ابو هریره روایت شده که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند: «بر عرش الهى نوشته شده است: «لا اله الّا أنا وحدى لا شریک لى، محمّد عبدى و رسولى، ایّدته بعلىّ » معبودى جز من نیست و شریکى ندارم و محمّد بنده و فرستاده ى من است، او را به وسیله ى على علیه السلام یارى کرده ام و این همان سخن خداست که فرمود: ««هو الّذى ایّدک بنصره و بالمؤمنین فکان النّصر علیّاً»
  سوره انفال آیه 62 - تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن
وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اَللّٰهُ هُوَ اَلَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ ، وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً مٰا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰکِنَّ اَللّٰهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ آیات واضح است و محتاج بتوضیح نیست و اشاره بدو مطلب است:یکى اینکه اى رسول اگر کفار خواستند با تو خدعه کنند و به تو ضرر برسانند بدان که خدا یاور و معین تو است و او آن کس است که تو را تأیید کرد به یارى خودش و بمؤمنین
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (136 مورد)
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
أَذىً کَثِیراً : یعنى سخنانى که پیغمبر را رنج میدهد و اندوهگین میسازد
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
فِی أَمْوٰالِکُمْ : فِی أَمْوٰالِکُمْ : در خواسته هاى شما بانفصال و نابود شدن