عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (187 مورد)
  سوره مریم آیه 58 - پیامبران راستین الهى و نعمت هاى خدا بر آنان
1 مفسران برآن اند که مقصود از «نسل آدم» در این آیه همان ادریس پیامبر است که در آیات پیشین از او یاد شد؛ زیرا او جدّ پدرى نوح بود؛ و مقصود از «دودمان نوح» همان ابراهیم علیه السلام است؛ زیرا او از نوادگان نوح بود و منظور از «نسل ابراهیم» همان اسماعیل و اسحاق و یعقوب هستند و مقصود از دودمان اسرائیل (یا یعقوب) همان موسى، هارون، زکریا، یحیى و عیسى هستند که در آیات پیشین از آنان یاد شد
2 مقصود از هدایت یافتگان و برگزیدگانى که با شنیدن آیات الهى سجده مى کنند و سیلاب اشکشان جارى مى شود، یا همان پیامبرانى است که در این آیه از آنان یاد شد و یا اعم از آنان است که شامل غیر پیامبران نیز مى شود البته تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است و در احادیث نیز بدان اشاره شده است
  سوره مریم آیه 2 - نفش دعا
1- یادآورى نعمت‌هاى ویژه خداوند، عامل محبّت الهى است. «ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ»
2- یاد اولیاى خدا یک ارزش است. ذِکْرُ ... زَکَرِیَّا
3- عبادت ودعا، زمینه‌ى دریافت رحمت است. رَحْمَتِ رَبِّکَ‌ ... إِذْ نادى‌ رَبَّهُ‌
4- از نقش دعا در تحوّلات زندگى بشر غافل نشویم. «إِذْ نادى‌» پیامبران نیز براى حل مشکلات خویش به دعا روى مى‌آورند.
5- مؤمن هرگز احساس تنهایى نمى‌کند. «إِذْ نادى‌ رَبَّهُ»
6- اگر خداوند بخواهد نداى مخفى بندگان خالص را براى تاریخ علنى مى‌کند. «نِداءً خَفِیًّا»
7- دعاى پنهانى با ارزش‌تر است، چون به اخلاص نزدیک‌تر است. «نِداءً خَفِیًّا»
  سوره سبا آیه 41 - شرک

خدواند متعال صریحادر این آیه اشاره به جن میکندواگر منظورش شیطان یا شیاطین بود واضح به آن اشاره مینمود..ظاهرا مشرکان برطاعفه یا احدی از جن وجنیان مقام الوهیت یاتشریک در امر ربوبیت داده بودند وپروردگار بانزول این ایه خط بطلانی بر ان اعتقاد میکشد..تعمیم ظاهر ایه با انتصاب به شیطان یا اخص ابلیس که از طائفه جنیان بوده سازگار نیست.....الله اعلم
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (276 مورد)
  سوره توبة آیه 15 - اخبار غیبی قرآن
1 در آیه ى قبل یکى از نتایج مبارزه با دشمنان را «شفاى دل مؤمنان» معرفى کرد و اینک «فروکش کردند خشم دل مؤمنان» را یکى دیگر از آثار مبارزه معرفى مى کند

ممکن است این مطلب نوعى تأکید باشد و یا جمله اول، به بهبودى ناراحتى ها و درد دل هاى مؤمنان اشاره کند و جمله دوم به آرامش دل آنان براثر شکست دشمن اشاره داشته باشد آرى جهاد و پیروزى موجب آرامش روحى و روانى و رفع نگرانى ها و تامین کننده بهداشت روانى جامعه است

2 در این آیه اشاره شده که ممکن است برخى مشرکان در آینده توبه کنند و خدا توبه ى آنان را بپذیرد، و این نوعى بشارت به مسلمانان بود؛ ازاین رو، برخى مفسران این آیات را از اخبار غیبى قرآن دانسته اند؛ زیرا آنچه قرآن بیان کرد، به وقوع پیوست
  سوره توبة آیه 13 - هشدار به برخی ار مسلمانان ضعیف در رابطه جنگ با کفار
1 تعبیرات این آیه نشان مى دهد در میان مسلمانان، گروهى وجود داشتند که از جنگ با دشمن و قدرت آن ها مى ترسیدند که قرآن به آن ها هشدار مى دهد

2 شاید که برخى مسلمانان مى پنداشتند لغو پیمان با مشرکان صحیح نیست؛ ازاین رو، به آنان پاسخ داده مى شود که مشرکان خود مقدمات پیمان شکنى را فراهم کردند و در جنگ پیش قدم شدند

3 ظاهراً مقصود از «بیرون کردن فرستاده خدا» اخراج پیامبر صلى الله علیه و آله از مکه در هنگام هجرت ایشان است؛ زیرا نخست قصد اخراج ایشان را داشتند؛ سپس نظرشان تغییر کرد و تصمیم به قتل او گرفتند و این موضوع بیان یک خاطره دردناک از جنایات بت پرستان است

4 از این آیه استفاده مى شود که مشرکان پیمان شکن مهاجم بودند و مسلمانان نبردى دفاعى داشتند
  سوره انفال آیه 47 - هدف نامقدس مشرکان با اسباب پلید
1 مفسران حکایت کرده اند که در هنگامه ى نبرد بدر، ابو سفیان با تردستى، کاروان تجارتى قریش را نجات داد و به ارتش مشرکان مکه پیام داد که نیازى به پیکار شما نیست، ولى «ابوجهل» با غرور و تعصب سوگند یاد کرد که ما به «بدر» مى رویم و سه روز در آنجا مى مانیم و مى خوریم و مى نوشیم و مى نوازیم، تا قدرت ما براى تمام عرب تثبیت شود، اما سرانجام شکست خوردند و جام مرگ نوشیدند و نوحه گران به عزایشان نشستند

این آیه به همین جریان اشاره مى کند و به مسلمانان هشدار مى دهد که همانند آنان نباشید

2 مشرکان، هم هدفشان نامقدس بود و هم وسایلى که در راه این هدف به کار مى بردند آنان هدفشان جلوگیرى از راه خدا بود و با عیش و هواپرستى و ریاکارى مى خواستند به این هدف برسند که در هر دو مورد شکست خوردند
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (758 مورد)
  سوره توبة آیه 18 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست کسانى است، که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را برپاى دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آنها امّیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند
  سوره توبة آیه 17 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
مشرکین این حق و شایستگى را ندارند که مساجد خدا را آباد نمایند در صورتى که به کفر خویشتن گواهند مشرکانند که اعمالشان تباه شده است و مشرکانند که براى همیشه در آتش خواهند بود
  سوره توبة آیه 16 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آیا این طور مى پندارید که شما واگذار خواهید شد و خدا حال آن مردانى را که رزمنده بودند و همرازى غیر از خدا و رسول انتخاب نکردند نمى داند؟ و حال آنکه خدا از اعمالى که شما انجام مى دهید آگاه است
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (4797 مورد)
  سوره یونس آیه 43 - تفسیر احسن الحدیث
43 وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِی اَلْعُمْیَ وَ لَوْ کٰانُوا لاٰ یُبْصِرُونَ

این آیه نظیر آیه گذشته است مراد از «عمى» کورى چشم نیست بلکه کورى بصیرت و دقت نکردن است در آنچه مى بیند، آرى تنها دیدن کافى نیست و گرنه اینهمه اوضاع را همه مى بینند بلکه باید تجزیه و تحلیل کرد، ابو ذر و ابو جهل هر دو رسول خدا صلّى اللّٰه علیه و آله را دیدند و کلمات او را شنیدند
  سوره یونس آیه 43 - تفسیر إثنى عشری
بعد از ذکر قسم اول از طبقۀ دوم، بیان حال طبقۀ دوم را فرماید: وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ :و بعضى از کفار کسانیند که نگاه کنند افعال و اقوال تو را، اما نه به نظر حقیقت و عبرت، بلکه به نظر عادت و معاینه نمایند دلائل نبوت و شواهد صادقیت تو را، لکن تصدیق نکنند، و لذا فایده و نتیجه اى نبرند بنابراین کور هستند از دیدن حق أَ فَأَنْتَ تَهْدِی اَلْعُمْیَ :آیا پس تو اى پیغمبر مکرم، قادر هستى که هدایت کنى کور را به نورانیت و نابینا را به حقیقت وَ لَوْ کٰانُوا لاٰ یُبْصِرُونَ :و اگرچه باشند نابینا از دیدن حق

این فرمایش براى قطع طمع پیغمبر است از ایمان این جماعت، زیرا مقصود از ابصار، هرآینه اعتبار و استبصار است، یعنى غرض از دیدن آن است که چشم را آئینه اى براى ادراکات عقلیه قرار دهد تا به سبب قوۀ باصره، بصیرت براى شخص حاصل آید، و الّا صرف دیدن اشیاء اهمیتى نخواهد داشت، و لذا کسى که دو چشم ظاهرى او کور، و لکن متفطن و متبصر باشد، نزد عقلا بینا محسوب شود، و بالعکس آن را که بصیرت ندارد کور واقعى شمرند، گرچه چشم هم داشته باشد پس مناط إدراک بصیرت است نه دیدن بصرى، بلکه امتیاز آدم در قواى خمسه، به فهم و تأمل و فکر و تدبر است، و الّا چه بسا احساسات حواس ظاهرى بعضى حیوانات به درجات از انسان بیشتر باشد؛ و چون این کفار معاند به سوء اختیار خود به لوازمات شنیدن آیات الهیه و دیدن بینات نبویه، رفتار ننمودند، لا جرم از قبول هدایت معرض شدند، و قابلیت ایمانى و فطرت اسلامى را به سبب عناد و لجاج، ضایع و فاسد ساختند بالاختیار، نه به جبر و اضطرار

تنبیه این دو آیۀ شریفه تأکید است در اعراض و تبرى از جماعت متصفه به صفات مذکوره، زیرا هدایت و ارشاد نسبت به آنها فایده نخواهد داشت، چه مرض کفر و عناد در آنها مزمن شده که دیگر قابل علاج نیست

نکات ادبیه تعبیر لفظ در آیۀ اول بقوله «مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ » و در آیۀ ثانیه به لفظ مفرد که «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ » به جهت آنست که در اول، حمل بر لفظ و در ثانى، حمل بر معنى باشد، و جواب «لو» در هر دو جمله محذوف باشد به سبب دلالت جملۀ قبل برآن، و هریک معطوفند بر جملۀ مقدرۀ مقابلۀ آن در فحوى، و هر دو در موضع حالند از مفعول فعل سابق، اى: «أ فانت تسمع الصّمّ لو کانوا یعقلون و لو کانوا لا یعقلون» «أ فانت تهدى العمى لو کانوا یبصرون و لو کانوا لا یبصرون» و حذف اولى به جهت دلالت ثانیه است، زیرا شىء وقتى تحقق یابد نزد بودن مانع یا مانع قوى، پس هرآینه محقق شود نزد نبودن مانع یا بودن مانع ضعیف به طریق اولى، و به همین نکته تأکید «لو» و «ان» وصلیه باشد
  سوره یونس آیه 43 - تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن
وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ أَ فَأَنْتَ تَهْدِی اَلْعُمْیَ وَ لَوْ کٰانُوا لاٰ یُبْصِرُونَ این آیه نظیر آیه بالا است و توبیخ کفار است که اینها چنان کبر و عناد و حسد در وجودشان رسوخ نموده که چشم و گوش قلبشان که به آن حقایق را باید ببینند و معانى و مندرجات قرآن را استماع نمایند از دست داده اند و مفقود گردانیده اند این است که نه تبلیغ تو در گوش سنگین آنها اثرى مى گذارد و نه آیات خدا را بچشم بصیرت توانند بینند
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (138 مورد)
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
تذروه : ذرو: پراکندن و پاشیدن
 توضيح : . تَذْرُوهُ الرِّیاحُ‏: بادها آن را مى‏ پراکند.
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
هشیما : هشیما: هشم: شکستن.
 توضيح : «هشم الشی‏ء هشما: کسره» هشیم: خورد شده و شکسته علف خشک و چوب
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو