از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 1 حزب : 1 جزء : اول سوره : حمد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(مالک) اسم فاعل من ملک یملک على معنى الصفة المشبهة لدوام الملکیة، باب ضرب وزنه فاعل جمعه ملّاک و مالکون.
(یوم) اسم بمعنى الوقت المحدد من طلوع الشمس إلى غروبها أوغیر المحدد. و هنا جاء بمعنى یوم القیامة. و جمعه أیّام، و جمع الجمع أیاویم.
(الدین) مصدر دان یدین باب ضرب بمعنى جزى و أطاع أو خضع، وزنه فعل بکسر الفاء و سکون العین، و ثمّة مصدر آخر للفعل هو دیانة بکسر الدال. و الدین معناه الجزاء أو الطاعة، و قد یکون بمعنى الملّة أو العادة. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
مالک
 توضيح : اسم فاعل معنی: صاحب / دارنده
ریشه : ملک [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
یوم الدین
 توضيح : مضاف و مضاف الیه
معنی: روز ادای تعهدات / روز بررسی و محاسبه اعمال / [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
ابن مالک و اَعلَم گفته اند:«الرّحمن» عَلَم است ودیگران معتقدند : صفت مشبّه یا صیغه مبالغه است که در صورت عَلَم بودن، بدل است از لفظ اَللهِ و در صورت صفت مشبّهیا صیغه مبالغه بودن ، نعت است از آن. به عقیده جمهور لفظ «اَلرحیم» صفت مشبّه است و«ال» آن حرف تعریف است.
(آیه 3 سوره حمد)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لفظ «مالِکِ» اسم فاعل است و «مَلِک» هم قرائت شده و در این صورت، صفت مشبه است و احتمال دارد مخفف مالک باشد و لفظ«یَومِ» اسم ثلاثی مجرّد جامد است و لفظ «دین» نیز چنین است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
مالک :
اسم فاعل ، در معنی صفت مشبهه
دین :
مصدر فعل (دان یدین) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي - http://baghri-abrahim
مَالِکِ : اسم، مفرد ،مذکر ، مشتق اسم فاعل ،معرفه به اضافه معرب ،منصرف ،صحیح الآخر
یومِ : اسم، مفرد ،مذکر ، جامد ،معرفه به اضافه ،معرب ،منصرف ،صحیح الآخر
الدِّینِ : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.