از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فالموریات قدحا):(و به ستورانی که هنگام تاختن از سمهایشان آتش می جهد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَالمُورِیات‌ِ قَدحاً (2)

فَالمُورِیات‌ِ قَدحاً: ‌پس‌ سوگند ‌به‌ بیرون‌ آرندگان‌ آتش‌ ‌از‌ سنگ‌ ‌به‌ سم‌های‌ ‌خود‌. ‌یعنی‌ اسبانی‌ ‌که‌ ‌از‌ سم‌، ‌در‌ وقت‌ شتابیدن‌ ‌در‌ جنگ‌، آتش‌ بیرون‌ آورند ‌به‌ زدن‌ ‌بر‌ سنگی‌ ‌که‌ ‌به‌ زیر ‌آن‌ آید و آتش‌ زند، آتش‌ زدنی‌ ‌از‌ شدّت‌ و حدّت‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً
Striking sparks of fire.) meaning, the striking of their hooves on the rocks, which causes sparks of fire to fly from them.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به اسبانى که هنگام جهاد با دویدن و کوباندن سم بر سنگ ها، جرقه برمى افروختند.

فالموریـت قدحًا

«قدح»، به معناى استخراج آتش از سنگ چخماق است. این کلمه مصدر و با «ایراء» (مصدر «موریات») به یک معنا است (تاج العروس). عطف «موریات» بر «عادیات» با حرف «فاء»، بیانگر ارتباط «پیدایش جرقه» با «دویدن اسب ها» است و قسم را نیز به این وصف سرایت داده است.

2 - تاخت و تاز رزمندگان، حتى جرقه هاى سم اسبان آنها، داراى عظمت در پیشگاه خداوند

فالموریـت قدحًا

سوگند خداوند، نشانه عظمت چیزى است که به آن سوگند یاد شده است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
شد روان‌ رزم‌ آزمای‌ صد مصاف‌ ‌با‌ گروهی‌ سوی‌ ارباب‌ خلاف‌

غزوه ذات‌ السلاسل‌ ‌باشد‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ بزنجیر آمدند ‌آن‌ مشرکین‌

ره‌ بشب‌ میرفت‌ و پنهان‌ ‌بود‌ روز ‌تا‌ رسید ‌آن‌ شیر حق‌ ‌بر‌ جیش‌ یوز [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
( فالموریات ) توری نار الحباحب وهی ما ینقدح من حوافرها ( قدحا ) قادحات صاکات بحوافرها الحجارة . والقدح . الصک . والإیراء . إخراج النار . تقول . قدح فأوری ، وقدح فأصلد ، وانتصب قدحا بما انتصب به ضبحا . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - تفسیر المیزان
" فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً" کلمه" موریات" جمع اسم فاعل از مصدر" ایراء" است، که به معناى برون کردن آتش (از سنگ چخماق) است، و کلمه" قدح" به معناى زدن به ضرب است وقتى گفته مى‏شود:" قدح فاورى" معنایش این است سنگ و چخماق را به هم کوبید، و جرقه بیرون آورد. و منظور از اینکه اسبان عادیات را توصیف کرده به" موریات قدحا" این است که این اسبان در هنگام دویدن در زمین سنگزار جرقه‏هایى از برخورد نعلهایشان به سنگ زمین بیرون مى‏جهد.
ولى بعضى ها گفته‏اند: مراد از" ایراء" مکر جنگندگان در میدان جنگ است.
بعضى دیگر گفته‏اند: منظور آتش افروختن است.
بعضى دیگر گفته‏اند: منظور زبان مردان است که آتش‏ها مى‏افروزد، و با پاره سخنان سخت و ناهنجار خود فتنه‏ها مى‏انگیزند، لیکن این اقوال سخنانى ضعیف است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[2] اسبان‌ ‌به‌ سرعت‌ می‌دویدند، بی‌ ‌آن‌ ‌که‌ شیهه‌ بکشند، و ‌اینکه‌ حرکت‌ ظاهرا شب‌ هنگام‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و ‌از‌ برخورد سم‌ اسبان‌ ‌با‌ ریگها شرار آتش‌ می‌جست‌ و ‌اینکه‌ نشان‌ می‌داد ‌که‌ زمین‌ و راه‌ سخت‌ و دشوار گذر ‌است‌، و ‌به‌ همین‌ سبب‌ ‌است‌ ‌که‌ سیاق‌ قرآن‌ ‌به‌ چنین‌ اسبان‌ و حرکت‌ ‌آنها‌ ‌در‌ زهدان‌ شب‌ سوگند یاد می‌کند:

«فَالمُورِیات‌ِ قَدحاً‌-‌ و سوگند ‌به‌ روشن‌ کنندگان‌ آتش‌ ‌با‌ زدن‌ سنگها ‌به‌ یکدیگر.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
سوگند به سواران پیکارگر و مجاهدى که با زدن سم اسب هاى خود بر صخره ها، شراره ها پدید آوردند و برجان دشمن آتش افروختند.

به باور گروهى از جمله «ضحاک» منظور این است که با برخورد سم اسب هاى آنان بر سنگ و صخره، جرقه هاى آتش پدید مى آید.

و به باور «ابن عباس» منظور برخورد سم اسب ها بر سنگ و صخره است که بسان آتش زنه، جرقه و شراره پدید مى آید و آتش بر مى افروزد.

به باور «مجاهد» منظور تدبیر و نقشه مردان جنگى در میدان هاى پیکار است، چرا که در فرهنگ عرب هرگاه جنگاورى بخواهد با بیان کوبنده و نقشه هاى خطرناک خود رقیب خود را فریب دهد و از پا درآورد، مى گوید: به خداى سوگند که برایت آتشى خواهم افروخت...

از دیدگاه «محمد بن کعب» منظور آتشى است که به وسیله زائران بیت اللّه در «مشعر» افروخته مى شود.

و از دیدگاه «عکرمه» منظور زبان مردان علم و سیاست و پیکار و مدیریت است که با سخنان سنجیده و حماسى و حساب شده خویش در دل ستمکاران آتش بر مى افروزند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6242. With their hoofs. If we suppose the march to be in the dead of night, the sparks of fire would be still more conspicuous. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
اسبان مجاهدانى که چنان با سرعت به سوى میدان نبرد حرکت مى کنند که از اثر برخورد سم آنها به سنگهاى بیابان جرقه ها مى پرد، یا شترانى که به سرعت به مواقف حج مى دوند و سنگها و ریگها از زیر پاى آنها پریده و بر اثر برخورد به سنگهائى دیگر تولید جرقه مى کند.
یا طوائف و گروه هائى که در مواقف حج براى تهیه غذا آتش ‍ مى افروزند، یا کنایه از کسانى است که آتش جنگ و جهاد را برمى افروزند و یا زبانهائى که با بیان کوبنده خود آتش به دل دشمن مى زنند، و یا منظور کسانى است که به گفته بعضى از مفسران در انجام حاجات مردم تلاش مى کنند و مقصود خود را پیش مى برند همانگونه که آتش از سنگ آتشزنه بیرون مى آید ولى این احتمالات بسیار بعید به نظر مى رسد و ظاهر آیه همان دو تفسیر نخست است .

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه جوامع الجامع، ج‏6، ص: 689
فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً ایجاد کننده جرقّه‏هایى که مانند «حباحب» «1» آتش مى‏افروزند و آن برقى است که از سم اسبان در اثر برخورد سمهایشان به سنگ، مى‏جهد.
«قدح» به معناى برخورد و «ایراء» بیرون آوردن آتش است گویند: قدح فلان فأورى و قدح فأصلد، فلانى از آتش زنه آتش برافروخت.
قَدْحاً منصوب به همان عاملى است که «ضبحا» منصوب شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.