از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فالمغیرات صبحا):(و صبحگاهان دشمن را غافلگیر کرده و به غارت گرفتند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَالمُغِیرات‌ِ صُبحاً (3)
فَالمُغِیرات‌ِ صُبحاً: ‌پس‌ سوگند ‌به‌ اسبان‌ غارت‌ کننده‌ ‌در‌ وقت‌ سفیده‌ دم‌.

مراد سواران‌ اسبان‌اند ‌که‌ غارت‌ کننده‌ اموال‌ دشمنان‌ دین‌اند، ‌به‌ حکم‌ پیغمبر ‌ یا ‌ امام‌ ‌علیه‌ السّلام‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
(And scouring to the raid at dawn.) meaning, the raid that is carried out in the early morning time. This is just as the Messenger of Allah used to perform raids in the early morning. He would wait to see if he heard the Adhan (call to prayer) from the people. If he heard it he would leave them alone, and if he didn't hear it he would attack. Then Allah says, [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - سوگند خداوند، به اسبان مجاهدان که هنگام صبحدم بر دشمنان تاخته و آنان را غافلگیر کرده اند.

فالمغیرت صبحًا

«اغارة» (مصدر «مغیرات»)، به معناى تاختن سریع اسب براى غارت کردن یا غیر آن است (قاموس). «صبحاً» ظرف و تاختن در صبحگاه، کنایه از غافلگیر کردن دشمن است.

2 - هجوم غافلگیرانه بر دشمن در صبحگاه، پس از حرکت سریع سپاهیان در شب، شیوه اى کارساز در جهاد

فالمغیرت صبحًا

3 - پنهان داشتن زمان یورش بر دشمن و هجوم در لحظه هاى استراحت او، روشى مطلوب در جهاد

فالمغیرت صبحًا [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
صبحگاهی‌ تاخت‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ ز راه‌ برق‌ ‌بین‌ ‌تا‌ چون‌ کند ‌با‌ مشت‌ کاه‌

کار نامد حیله‌ و تدبیرشان‌ شبر حق‌ بکشید ‌در‌ زنجیرشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
( فالمغیرات ) تغیر علی العدو ( صبحا ) فی وقت الصبح . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - تفسیر المیزان
" فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً" کلمه" مغیرات" جمع مؤنث اسم فاعل از باب افعال (اغارة) است، و" اغارة" و همچنین" غارت" به معناى سواره هجوم بردن بر دشمن به طور ناگهانى است، و این جمله که به ظاهر و مجازا صفت خیل قرار گرفته، در واقع صفت سوارگان صاحب خیل است، و معنایش این است که: سوگند مى‏خورم به سوارگان که در هنگام صبح و بناگهانى بر دشمن هجوم مى‏آورند.
ولى بعضى گفته‏اند: مراد از مغیرات، شترانى است که سوارگان خود را در روز قربان از مشعر به منى مى‏آورند، سنت هم همین است که از مشعر حرکت نکنند تا آفتاب روز عید طلوع کند، و اغاره در اینجا به معناى غارت بردن نیست، بلکه به معناى سیر سریع است.
ولى این تفسیر از این نظر که خلاف ظاهر کلمه" اغاره" است درست نیست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[3] و اسبهای‌ ‌در‌ حال‌ دویدن‌ مجاهدان‌ ‌به‌ سرزمین‌ دشمن‌ نزدیک‌ می‌شوند، و سواران‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ چشم‌ ‌به‌ راه‌ دمیدن‌ سپیده‌ می‌مانند ‌تا‌ ‌با‌ هجوم‌ ناگهانی‌ ‌خود‌ دشمن‌ ‌را‌ غافلگیر کنند.

«فَالمُغِیرات‌ِ صُبحاً‌-‌ و ‌به‌ ‌آن‌ حمله‌ کنندگان‌ و مهاجمان‌ ‌در‌ سپیده‌ دمان‌.»

و چنین‌ بوده‌ ‌است‌ وضع‌ هجومها و غارتهای‌ پیروزمندانه‌، ‌که‌ چون‌ ‌در‌ صدد اقدام‌ کردن‌ ‌به‌ ‌آن‌ بودند، شبانه‌ ‌به‌ سرزمین‌ دشمن‌ نزدیک‌ می‌شدند و منتظر صبح‌ می‌ماندند ‌تا‌ ‌در‌ روشنی‌ ‌آن‌ ‌به‌ هجوم‌ بپردازند ‌که‌ هنوز چشمان‌ دشمن‌ خواب‌ آلوده‌ و اعصاب‌ آنان‌ تخدیر ‌شده‌ ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و سوگند به حق طلبانى که با دمیدن سپیده سحر بر دشمن تجاوزکار و تاریک اندیش یورش بردند.

به باور گروهى از مفسران بدان دلیل در آیه از سپیده دم سخن رفته است که آن مجاهدان و مبارزان خداجو و عدالت خواه شب هنگام به سوى هدف حرکت نموده و سپیده دم بر سر دشمن شبیخون زدند و با درهم شکستن صف هاى تاریک اندیشان و تجاوزکاران، گروهى را کشته و گروهى را در بند کشیده و دارایى ها و امکانات آنان را به غنیمت گرفتند.

امّا به باور «محمد بن کعب» منظور شترهایى است که در روز عید قربان زائران بیت اللّه را از «مشعر» به سوى سرزمین «منا» مى برند.

واژه «اغاره» در اصل به معنى سرعت و شتاب در سفر، و نیز یورش سریع و غافلگیر کننده بر دشمن آمده است.

عرب به هنگام حرکت از «مشعر» به سوى «منا» در روز عید قربان مى گفت: «اشرق ثبیر کما نغیر» هان اى کوه ثبیر! همان گونه که ما پرشتاب و سریع به سوى هدف مى رانیم، تو هم به سرعت طلوع کن و با نور خود همه جا را روشن ساز. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6243. We may suppose a surprise attack, but yet a chivalrous attack by daylight. The foe is punished through his own lethargy and unpreparedness, apart from the strength, fire, and spirit of the forces of righteousness. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
رسم عرب - چنانکه طبرسى در ((مجمع البیان )) مى گوید - بر این بوده که شبانگاه نزدیک منطقه دشمن رفته و کمین مى کردند تا صبحگاهان حمله کنند.
در شاءن نزول این آیات (یا یکى از مصداقهاى روشن آن ) خواندیم که لشگریان اسلام به فرماندهى على (علیه السلام ) از تاریکى شب استفاده کرده و به سوى میدان نبرد پیش رفته اند و در نزدیکى قبیله دشمن کمین کرده ، صبحگاهان همچون صاعقه بر آنها یورش بردند، و پیش از آنکه دشمن بتواند عکس العملى از خود نشان دهد قدرت آنها را درهم شکستند.
و اگر سوگندها را اشاره به شتران حاجیان بدانیم منظور از این آیه هجوم قافله هاى شتران در صبحگاهان عید از مشعر به منى است .
((مغیرات )) جمع ((مغیرة )) از ماده ((اغارة )) به معنى هجوم و حمله به دشمن است ، و از آنجا که گاهى این هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال صورت مى گیرد، گاه این واژه به معنى معمول در فارسى ، یعنى غارت کردن و گرفتن اموال دیگران به کار مى رود.
بعضى گفته اند در ماده این لغت ، هجوم و حمله با اسب نهفته شده است ، ولى موارد استعمال آن به خوبى نشان مى دهد که اگر در آغاز، این قید وجود داشته ، تدریجا حذف گردیده است .
و اینکه بعضى احتمال داده اند، منظور از ((مغیرات )) در اینجا قبائل و طوائف مهاجم است که به سوى میدان نبرد، و یا با عجله به سوى منى حرکت مى کنند، بعید به نظر مى رسد، چرا که آیه ((والعادیات ضبحا)) مسلما توصیفى براى اسبها یا شتران بود، نه صاحبان آنها، این آیه نیز ادامه همان است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 261
فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً:
و نیز سوگند یاد نمود به اسب‏ها که سحرگاه بدشمن یورش برده ناگهان در اثر هجوم بر آنها غلبه و ظفر خواهند نمود به این که مهاجم بدشمن افراد سپاه است که بر اسبها سوار بوده‏اند و از نظر مجاز نسبت باسبها داده شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.