از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
أَفَلَا : أَ-همزه استفهام –فا ،زائد –لا-حرف نفی
یَعْلَمُ: فعل مضارع-هو"ی مستتر فاعل وجمله"اذا بُعْثِرَ فِی مَا الْقُبُورِ"مفعول به
إِذَا: ظرف زمان
بُعْثِرَ:فعل ماضی مجهول
مَا : موصول -فِی الْقُبُورِ:جار ومجرور-جمله" بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ"شرط ﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
أَ «همزة استفهام»
فَلا «(ف)عطف» «حرف نفی غیر عامل»
یعْلَمُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
بُعْثِرَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
ما «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْقُبُورِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.