از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  انسان در خسران - مسعود ورزيده
1) در این سوره مراد این است که انسان در خسران هست نه عمر او، شما فرمودید عمر را از دست می‌دهد پس عمر در خسران هست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره عصر گوینده : مسعود ورزیده
  معنای عصر - مسعود ورزيده
1) آیا می‌شود اینجا عصر را به عصر خاص معنا کرد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره عصر گوینده : مسعود ورزیده
  ثقل سخن سوره در مستثنی منه - مسعود ورزيده
1) در اینجا که یک مستثنی و یک مستثنی منه وجود دارد ثقل سخن و جهت سخن کجاست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره عصر گوینده : مسعود ورزیده
  تناسب قسم - مسعود ورزيده
1) تناسب قسم با جواب قسم آیا یک قاعده جزمی است و از کجا آمده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره عصر گوینده : مسعود ورزیده
  تنها راه نجات انسانی چیست؟ - مسعود ورزيده
1) تنها راه نجات انسانی چیست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان قالب : تفسیری موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا گوینده : مسعود ورزیده
  ذکر خاص - مسعود ورزيده
2)
چه نکته‏ای باعث شد که خصوص تواصی به حق را نام ببرد ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان قالب : تفسیری موضوع اصلی : صبر- شکیبایی گوینده : مسعود ورزیده
  راهه هایی براى جلوگیرى خسران - مسعود ورزيده
2) چه راهی براى جلوگیرى از این خسران عظیم و زیان قهرى و اجبارى وجود دارد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر المیزان قالب : اخلاقی موضوع اصلی : ایمان گوینده : مسعود ورزیده
  چه کسی خریدار سرمایه‏ هاى وجود انسان است؟ - مسعود ورزيده
1) چه کسی خریدار سرمایه‏ هاى وجود انسان است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : اخلاقی موضوع اصلی : اخلاق خوب گوینده : مسعود ورزیده
  در این بازار بزرگ زمان چه کسانی زیان می کنند - مسعود ورزيده
2) در این بازار بزرگ زمان چه کسانی زیان می کنند

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : خسران گوینده : مسعود ورزیده