از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
الْعَصْرِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الْإِنْسانَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
لَفِی «لام مزحلقه» «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
خُسْرٍ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
3) إِلاَّ «حرف استثناء»
الَّذِینَ «مستثنی منصوب»
آمَنُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
وَ «واو عطف»
عَمِلُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الصَّالِحاتِ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
تَواصَوْا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
بِالْحَقِّ «حرف جر و اسم مجرور»
وَ «واو عطف»
تَواصَوْا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
بِالصَّبْرِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]