از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) بگو: ای کافران ( ای مشرکان و بت پرستان مکه ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) آنچه را که شما می پرستید هرگز من نمی پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
3) و نه هرگز شما پرستنده آن هستید که من می پرستم ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه هرگز من پرستنده آنم که شما می پرستید. [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه هرگز شما پرستنده آن هستید که من می پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
6) دین شما از آن خودتان ، و دین من از آن من ( فعلا متارکه برخورد و جنگ است تا آن گاه که حکم جهاد نازل شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) بگو: ای کافران! [ نظرات / امتیازها ]
2) آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم! [ نظرات / امتیازها ]
3) و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید [ نظرات / امتیازها ]
6) ( حال که چنین است ) آیین شما برای خودتان ، و آیین من برای خودم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بگو هان گروه کفر پیشه! . [ نظرات / امتیازها ]
2) من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید . [ نظرات / امتیازها ]
3) و شما هم نخواهید پرستید آنچه را که من می پرستم . [ نظرات / امتیازها ]
4) من نیز برای همیشه نخواهم پرستید آنچه را شما می پرستید . [ نظرات / امتیازها ]
5) و شما هم نخواهید پرستید آنچه را من می پرستم . [ نظرات / امتیازها ]
6) دین شما برای خودتان و دین من هم برای خودم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) بگو که ای کافران ( مشرک ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) من آن بتان را که شما به خدایی می پرستید هرگز نمی پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
3) و شما هم آن خدای یکتایی را که من پرستش می کنم پرستش نمی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
4) نه من هرگز خدایان باطل شما را عبادت می کنم. [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه شما یکتا خدای معبود مرا عبادت خواهید کرد. [ نظرات / امتیازها ]
6) پس اینک دین ( شرک و جهل ) شما برای شما باشد و دین ( توحید و خدا پرستی ) من هم برای من ( تا روزی که به امر حق شما را از شرک برگردانم و به راه توحید خدا و خدا پرستی هدایت کنم ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) بگو: «ای کافران ، [ نظرات / امتیازها ]
2) آنچه می پرستید ، نمی پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنچه می پرستم ، شما نمی پرستید. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه آنچه پرستیدید من می پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه آنچه می پرستم شما می پرستید. [ نظرات / امتیازها ]
6) دین شما برای خودتان ، و دینِ من برای خودم.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) بگو : ای کافران قریش ، پیشنهاد شما که من بت هایتان را بپرستم تا شما هم خدای مرا بپرستید ، هرگز قابل قبول نیست . [ نظرات / امتیازها ]
2) نه من آنچه را شما می پرستید خواهم پرستید ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و نه شما پرستنده کسی هستید که من او را می پرستم ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه من پرستنده چیزی هستم که شما آن را می پرستید ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه شما پرستنده کسی هستید که من او را می پرستم . [ نظرات / امتیازها ]
6) دین شما برای خودتان ، و دین من هم برای خودم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) بگو: ای کافران! [ نظرات / امتیازها ]
2) آنچه را شما می پرستید ، من نمی پرستم ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و نه شما آنچه را من می پرستم ، می پرستید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه من آنچه را شما پرستیده اید ، می پرستم ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه شما آنچه را که من می پرستم ، می پرستید. [ نظرات / امتیازها ]
6) دین شما برای خودتان ، و دین من برای خودم. [ نظرات / امتیازها ]
  ندا چاره ساز
1) بگو ای گروه مشرکان (کافران) [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بگو ای رسول خدا مصطفی
به کفار و بر مشرکان خدا [ نظرات / امتیازها ]
2) نخواهم پرستم خدایان خوار
که آن را پرستید در روزگار
[ نظرات / امتیازها ]
3) نه هرگز پرستید رب مرا [ نظرات / امتیازها ]
4) نه من می پرستم بتان شما [ نظرات / امتیازها ]
5) نه هرگز پرستید آن کردگار
که باشد مرا رب و پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
1) بگو: اى کافران، [ نظرات / امتیازها ]
2) نمى‏پرستم آنچه را که شما مى‏پرستید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و نه شما پرستنده‏اید آنچه را که من مى‏پرستم، [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه من پرستنده‏ام آنچه را که شما پرستیده‏اید، [ نظرات / امتیازها ]
5) و نه شما پرستنده‏اید آنچه را که من مى‏پرستم. [ نظرات / امتیازها ]
6) شما راست دین شما و مراست دین من - یعنى نه من در عبادت بتها و خدایان ساختگى با شما هماهنگ خواهم شد و نه شما توفیق پرستش خداى یکتاى سزاوار پرستش را خواهید داشت -. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Sag: O ihr Ungläubigen,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ich diene nicht dem, dem ihr dient,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) und ihr dient nicht Dem, Dem ich diene.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Und ich werde (auch) nicht dem dienen, dem ihr gedient habt,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Und ihr werdet nicht Dem dienen, Dem ich diene.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Euch eure Religion und mir meine Religion.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
1) Say: O unbelievers!
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) I do not serve that which you serve,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Nor do you serve Him Whom I serve:
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Nor am I going to serve that which you serve,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Nor are you going to serve Him Whom I serve:
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) You shall have your religion and I shall have my religion.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər! Sənə - bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək – deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Siz də mənim ibadət etdiyimə (Allaha) ibadət etməzsiniz!
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm!
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Sizin öz dininiz var, mənim də öz dinim! (Elə isə sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə)!”
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کرسکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]