از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که ستمکار بر خویش بوده اند می ستانند ( در آن حال ) سر تسلیم و خضوع فرود می آورند ( و می گویند ) ما هیچ عمل بدی انجام نمی دادیم. چرا ( انجام می دادید ، زیرا ) مسلّما خداوند به آنچه می کردید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
همانها که فرشتگان ( مرگ ) روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! در این موقع آنها تسلیم می شوند ( و بدروغ می گویند: ) ما کار بدی انجام نمی دادیم! آری ، خداوند به آنچه انجام می دادید عالم است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
همان کسانی که در آن حال که ستمگر بر خویشند چون فرشتگان جانشان را بگیرند ، اطاعت عرضه کنند و گویند ما هیچ کار بدی نمی کردیم ، چنین نیست بلکه خدا از اعمالی که می کرده اند آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آنها که فرشتگان در حالی جانشان را می گیرند که ( در دنیا ) به نفس خود ستم کردند ، در آن حال مرگ ( اجبارا ) سر تسلیم پیش دارند ( و گویند ) که ما ابدا کار بد نمی کردیم چرا ، خدا به هر چه می کردید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده اند. پس ، از در تسلیم درمی آیند [ و می گویند: ] «ما هیچ کار بدی نمی کردیم.» آری ، خدا به آنچه می کردید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند درحالی که بر خود ستم کرده اند ; پس سر تسلیم فرود می آورند و می گویند : ما هیچ کار بدی نکرده ایم . پاسخ می شنوند : چرا ، کارهای ناروای بسیاری کرده اید . قطعاً خدا به آنچه انجام داده اید داناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
همانان که فرشتگان جانشان را در حالی که ستمکار بر خود بوده اند ، می گیرند پس [ در آن موقعیت ] از در تسلیم در آیند [ و گویند: ] ما هیچ کار بدی انجام نمی دادیم. [ به آنان گویند: یقیناً انجام می دادید ] ومسلماً خدا به آنچه همواره انجام می دادید ، داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
ستمگر به خویشند آن ظالمان /// کز آنها ملائک بگیرند جان
سر عجز آرند یکسر فرود /// بگویند اعمالمان بد نبود
دروغست این گفته و کردگار /// بداند چه کردید در روزگار [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - استاد خرمشاهی
کسانى که فرشتگان جانشان را مى‏گیرند و آنان بر خود ستم روا داشته‏اند، از در تسلیم درآیند [و گویند] ما هیچ بد و بیراهى نکرده‏ایم، ولى بى‏گمان خداوند به آنچه کرده‏اید، داناست‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.