از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و چون بخواهیم مجتمعی را ( به خاطر سوابق طغیانشان ) هلاک کنیم اعیان و خوشگذران های آنها را ( برای اتمام حجت بار دیگر به طاعت ) امر کنیم ( یا بر دنیای آنها بیفزاییم ) پس آنها در آن محیط فسق ورزند ( و طبقات دیگر تابع آنها شوند یا به گناهشان راضی گردند ) پس حکم قطعی ازلی ما ( که نابود کردن طغیان گران است ) درباره آنها تحقق یابد پس آنها را به سختی هلاک سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : چه قدر معنی آیه رو با پرانتز عوض کرده ن.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم ، نخست اوامر خود را برای «مترفین» ( و ثروتمندان مست شهوت ) آنجا ، بیان می داریم ، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند ، آنها را به شدّت درهم می کوبیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه هلاک سازیم پیشوایان و منعمان آن شهر را امر کنیم راه فسق و تبه کاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند و آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت آن گاه همه را بجرم بدکاری هلاک می سازیم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه هلاک سازیم پیشوایان و متنعّمان آن شهر را امر کنیم ( به طاعت ، لیکن ) آنها راه فسق ( و تبهکاری و ظلم ) در آن دیار پیش گیرند ( و مردم هم به راه آنها روند ) پس آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت ، آن گاه همه را هلاک می سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم ، خوشگذرانانش را وا می داریم تا در آن به انحراف [ و فساد ] بپردازند ، و در نتیجه عذاب بر آن [ شهر ] لازم گردد ، پس آن را [ یکسره ] زیر و زبر کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و چون زمان آن فرا رسد که دیاری را نابود کنیم ، بر نعمت توانگران و مرفّهان آن می افزاییم و آنان با سرمستی بندگی خدا را رها می کنند و در آن دیار به فسق و فجور می پردازند ، در نتیجه آن سخن ( وعده عذاب ) درباره آنان تحقق می یابد و آن جا را به کلّی نابود می کنیم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را نابود کنیم ، مرفّهین و خوش گذران هایش را [ به وسیله وحی به طاعت ، بندگی و دوری از گناه ] فرمان می دهیم ، چون [ سرپیچی کنند و ] در آن شهر به فسق و فجور روی آورند ، عذاب بر آنان لازم و حتم می شود ، پس آنان را به شدت درهم می کوبیم [ و بنیادشان را از ریشه بر کنیم. ] [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و چون خواهیم شهرى را نابود کنیم، نازپروردگان آن را فرمان [و میدان‏] دهیم، و سرانجام در آن نافرمانى کنند و سزاوار حکم [عذاب‏] شوند، آنگاه به کلى نابودشان کنیم‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.