از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و ( چون غارشان در شمال خط استوا و دهانه آن رو به قطب جنوبی است ) خورشید را هنگامی که طلوع کند ( و رو به ارتفاع گذارد ) می بینی که از ( مقابل ) غارشان به سمت راست میل می کند ( و نورش بر غار می تابد ) و هنگامی که غروب می کند ( نورش را ) از سمت چپ آنان می برد و متمایل می شود و آنها در فضای وسیعی از آن غارند. این از نشانه ها و معجزات خداوند است. هر که را خدا هدایت کند او راهیافته واقعی است ، و هر که را که او در گمراهیش رها سازد پس هرگز برای او یاور و سرپرست ارشاد کننده ای نخواهی یافت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و ( اگر در آنجا بودی ) خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع ، به سمت راست غارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب ، به سمت چپ و آنها در محل وسیعی از آن ( غار ) قرار داشتند این از آیات خداست! هر کس را خدا هدایت کند ، هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را گمراه نماید ، هرگز ولیّ و راهنمایی برای او نخواهی یافت! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و خورشید را بینی که چون بر آید از غارشان به طرف راست مایل شود و چون فرو رود به جانب چپ بگردد ، و ایشان در فراخنا و قسمت بلندی غارند ، این از آیه های خداست هر که را خدا هدایت کند او هدایت یافته است و هر که را خدا گمراه کند دیگر دوستدار و دلسوزی و رهبری برایش نخواهی یافت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و گردش آفتاب را چنان مشاهده می کنی که هنگام طلوع از سمت راست غار آنها برکنار و هنگام غروب نیز از جانب چپ ایشان به دور می گردد و آنها در فضای گسترده غار قرار دارند ( و کاملا از حرارت خورشید در آسایشند ) . این حکایت جوانمردان کهف یکی از آیات الهی است هر کس را خدا راهنمایی کند او به حقیقت هدایت یافته و هر که را در گمراهی واگذارد دیگر هرگز برای چنین کس هیچ یار راهنمایی نخواهی یافت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و آفتاب را می بینی که چون برمی آید ، از غارشان به سمت راست مایل است ، و چون فرو می شود از سمت چپ دامن برمی چیند ، در حالی که آنان در جایی فراخ از آن [ غار قرار گرفته ] اند. این از نشانه های [ قدرت ] خداست. خدا هر که را راهنمایی کند او راه یافته است ، و هر که را بی راه گذارد ، هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و اگر خود را میان آنان فرض کنی ، می بینی که چون خورشید برمی آید ، از غارشان به سمت راست می گراید و بر آن جانب پرتو می افکند . و چون غروب می کند ، از آنان می گذرد در حالی که نورش بر سمت چپ غار می تابد ; این در حالی است که آنان در جایی فراخ از آن که آفتاب بر آن نمی تابد قرار گرفته اند . این از آیات خداست . هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است ، و هر که را به گمراهی بیفکند ، هرگز برای او کارگزاری هدایتگر نخواهی یافت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و خورشید را می بینی که وقتی طلوع می کند ، از سمت راست غارشان متمایل می شود ، و وقتی غروب می کند ، سمت چپشان را ترک می کند ، و آنان در محل وسیعی از آن غارند [ که نسیم مطبوعش آنان را فرا می گیرد ] این از نشانه هایِ [ قدرتِ ] خداست. خدا هر که را هدایت کند ، راه یافته است و هر که را گمراه نماید ، هرگز برای او یاور و دوست هدایت کننده ای نخواهی یافت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و خورشید را چون طلوع مى‏کرد مى‏دیدى که از غارشان به سوى دست راست مى‏گراید و چون غروب مى‏کرد از دست چپ آنان بر مى‏گذشت و آنان در گستره غار بودند، این از آیات الهى است، هرکس که خداوند هدایتش کند رهیافته است و هرکس که او بیراه واگذارد، هرگز برایش سرور و راهنمایى نمى‏یابى‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و گردش آفتاب را چنان مشاهده مى کنى که هنگام طلوع از سمت راست غار آن ها بر کنار و هنگام غروب نیز از جانب چپ ایشان به دور مى گردید و آن ها کاملا از حرارت خورشید در آسایش بودند این حکایت یکى از آیات الهى است هر کس را خدا راهنمایى کند هدایت یافته و هر که را گمراه گرداند هرگز براى چنین کسى هیچ یار و راهنمایى نخواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و خورشید را می دیدی هنگامی که طلوع می نمود از سمتِ راستِ غارِ آنها متمایل می گردید و هنگامی که غروب می نمود از سمتِ چپ آنها را [ترک می نمود و] عبور می کرد و آنها در محل وسیعی از [وسطِ] آن [غار] بودند ؛ آن از آیات [و نشانه های] خداوند است! ؛ هر که را خداوند هدایت کند پس او هدایت یافته [واقعی] است و هر که را گمراه نماید پس هرگز برای او ولیّ [و یاور و] هدایتگری نخواهی یافت! ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.