از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و اما کسی که ایمان آورد و عملی شایسته کند ، برای او پاداشی بسیار نیک است و به زودی از اوامر خود سخن آسانی به او می گوییم ( کارهای آسانی به او دستور می دهیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداش نیک دارد و او را فرمان خویش کاری آسان گوییم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و اما هر کس به خدا ایمان آورد و نیکو کردار باشد نیکوترین اجر خواهد یافت و هم ما امر را بر او سهل و آسان گیریم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و اما هر که ایمان آوَرَد و کار شایسته کند ، پاداشی [ هر چه ] نیکوتر خواهد داشت ، و به فرمان خود ، او را به کاری آسان واخواهیم داشت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و امّا آن کس که ایمان آورده و کاری شایسته کرده است نیکوترین پاداش را خواهد داشت و به زودی او را به تکالیف سهل و ساده ای مکلّف خواهیم ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و اما هر که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده است ، پس بهترین پاداش برای اوست ، و ما هم از سوی خود تکلیفی آسان به او خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و اما هرکس ایمان آورد و نیکوکارى کند، او را پاداش نیکو باشد و کار را بر او آسان مى‏گیریم‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بيژن خاوري
در ترجمه ها
به زودی از اوامر خود سخن آسانی به او می گوییم . (( امر و دستور به فعل است و فعل سخت و اسان میشود ، نه سخن . و سخن کیفیست و در کیفیت سخت و اسان نا مفهوم است))
ما دستور آسانی به او خواهیم داد.» (( این جمله نیز دستوریست ، و بهتر میبود که ترجمه میشد : ما کار اسانی را به او محول خواهیم کرد))
او را فرمان خویش کاری آسان گوییم . (( هر چند که قابل درک است ، لیکن بسیارگنگ و نامفهوم است))
و هم ما امر را بر او سهل و آسان گیریم.(( این ترجمه اصلا بی معنیست و مترجم به خود زحمت دادند !!!!!!!))
و به فرمان خود ، او را به کاری آسان واخواهیم داشت. (( بهتر بود ، کاری اسان به او محول خواهیم کرد ترجمه میشد))
و به زودی او را به تکالیف سهل و ساده ای مکلّف خواهیم ساخت . (( در تکلیف به کار اسان و ساده هیچگاه مکلف نمیکنند. زیرا خوشمزه ترین غذا را نیز به اجبار و تکلیف نمیشه خورد و ازش لذت برد))
ما هم از سوی خود تکلیفی آسان به او خواهیم داد .(( و این ترجمه خوبی است))
و کار را بر او آسان مى‏گیریم‏ (( و این بهترین ترجمه جهت تشویق مومنین است))
سوال :
با توجه به 9 ترجمه و 9 برداشت و 9 استخراج و 9 معنی کلمات عربی ووو
کدام صحیح است ؟
منظور دقیق خداوند چه بود؟
حقیقت فقط نزد خداوند است ، فلذا همه این ترجمه ها به ذهن مترجمان میتونه واقعیت داشته باشه ، ولی حقیقت نیست !!
و هیچ ادم عاقلی به واقعیت دل نخواهد بست و بدان مومن نتوان شد .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.