از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي کمالي
2) ذکر:اسم-مفرد-مذکر(غیرانسان.مجازی)سالم-منصرف-معرفه اضافه-معرب
رحمت:اسم-مفردمذکر-اسم منصرف-معرفه اضافه-معرب [ نظرات / امتیازها ]