از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس ( از آن میوه ) بخور و ( از آن چشمه ) بیاشام و چشم ( به مولود جدید ) روشن دار ، و اگر از مردم کسی را دیدی ( با اشاره ) بگو: همانا من برای خدای رحمان نذر روزه ( سکوت ) کرده ام ، پس هرگز امروز با انسانی سخن نخواهم گفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) تک فلاح : حرف مردم هیچ ارزشی ندارد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( از این غذای لذیذ ) بخور و ( از آن آب گوارا ) بنوش و چشمت را ( به این مولود جدید ) روشن دار! و هر گاه کسی از انسانها را دیدی ، ( با اشاره ) بگو: من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام بنا بر این امروز با هیچ انسانی هیچ سخن نمی گویم! ( و بدان که این نوزاد ، خودش از تو دفاع خواهد کرد! ) » [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
بخور و بنوش و چشمت روشن دار ، اگر از آدمیان کسی را دیدی بگو من برای خدا روزه" کلام" نذر کرده ام پس امروز با بشری سخن نمی گویم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
پس ( از این رطب ) تناول کن و ( از این چشمه آب ) بیاشام و چشم خود ( به عیسی ) روشن دار ، و هر کس از جنس بشر را که ببینی ( به اشاره ) با او بگو: برای خدای رحمن نذر روزه ( سکوت ) کرده ام و امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و بخور و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی ، بگوی: «من برای [ خدای ] رحمان روزه نذر کرده ام ، و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم گفت.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
پس ، از آن خرمای تازه بخور و از این جوی آب بنوش و بر موهبتی که خدا به تو داده است شادمان باش ، و اگر از آدمیان کسی را دیدی که بر تو ایراد می گیرد ، من پاسخ او را خواهم داد ، تو قصد روزه کن و بگو : من برای خدای رحمان روزه سکوت نذر کرده ام ، از این رو امروز با هیچ انسانی سخن نمی گویم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
پس [ از آن خرما ] بخور و [ از آن نهر ] بیاشام و خاطرت را شاد و خوش دار ، و اگر از مردم کسی را دیدی [ که درباره نوزادت پرسید ] بگو: من برای [ خدای ] رحمان روزه [ سکوت ] نذر کرده ام ، پس هرگز امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
پس بخور و بیاشام و دیده روشن دار، آنگاه اگر انسانى را دیدى بگو براى خداوند رحمان روزه‏[ى سکوت‏] گرفته‏ام و هرگز امروز با هیچ انسانى سخن نمى‏گویم‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور استاد خرمدل
‏پس ( از این خرمای شیرین ) بخور و ( از آن آب گوارا ) بیاشام و ( به این فرزند دلبند و معجزه خداوند ) چشم را روشن دار ، و هرگاه کسی را دیدی ( و در این زمینه از تو توضیح خواست با اشاره بدو بفهمان و ) بگو : که من برای خدای مهربان روزه ( سکوت و خودداری از گفتار ) نذر کرده‌ام ، و به همین دلیل امروز با انسانی سخن نمی‌گویم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
پس بخور و بیاشام و دیده روشن دار آنگاه اگر انسانى را دیدى بگو براى خداوند رحمان روزه ى [اى سکوت] گرفته ام بنا بر این هرگز امروز با هیچ انسانى سخن نمى گویم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.