از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  وضع کافران در آخرت
این آیه شریفه تتمه بیان آیه قبلی است، چون آیه قبلی حال اهل ضلالت را بیان می کرد، و می فرمود: خدا به زودی ایشان را مدد می کند، و در نتیجه در ضلالت خود فرو رفته، از حق به کلی منصرف می شوند و از ایمان اعراض می کنند و سرگرم بازی با شواغل دنیایی خود می گردند، تا مرگشان و یا عذاب خدا به طور ناگهانی بیاید و حقیقت بر ایشان مکشوف شود که نتوانند از آن بهره مند شوند، و این دسته همان احد الفریقین در آیه" أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً ..." هستند.
در این آیه حال آن فریق دیگر را بیان می کند و آن فریق مؤمنین اند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج 14، ص: 139 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای ثواب
کلمه (ثواب) به معنای پاداش عمل است، راغب در مفردات می گوید: «اصل این کلمه به معنای بازگشت هر چیزی به حالت اولیه ای است که داشته است یا به حالت مقدری است که مقصود از فکرت است- تا آنجا که گفته است- ثواب آن چیزی است که به انسان در پاداش اعمالش بر می گردد و اگر خود پاداش را ثواب گفته اند به تصور این است که آن خود آن است، (نه بازگشت آن)،-تا آنجا که می گوید- ثواب هم در خیر به کار می رود و هم در شر لیکن متعارف آن است که بیشتر در خیر استعمال می شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج 14، ص: 139 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای باقیات صالحات
مقصود از باقیات الصالحات، اعمال صالحی است که نزد خداوند محفوظ می ماند و باعث شکر و اجر عظیم خدای تعالی می شود و خداوند در چند جا از کلام مجیدش به آن وعده داده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج 14، ص: 139 قالب : تفسیری موضوع اصلی : باقیات صالحات گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وضع مومنین در بهشت
در این آیه حال آن فریق دیگر را که مؤمنین هستند بیان می کند، که خدای تعالی راه یافتگان ایشان را مدد می فرماید و هدایتی بر هدایتشان می افزاید و در نتیجه موفق به اعمال باقیات صالحات می گردند که بهتر است از نظر اجر و بهتر است از نظر مسکن، زیرا مسکنی که به آن منتقل می شوند بهشت است، که نعیمش دائمی است، پس آنچه از سرمایه که نزد مؤمنین است که همان نعیم مقیم باشد بهتر است از آنچه که نزد کافران از زخارف گول زننده فانی است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج 14، ص: 140 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وضع کافران در آخرت
این آیه شریفه تتمه بیان آیه قبلی است، چون آیه قبلی حال اهل ضلالت را بیان می‏کرد، و می‏فرمود: خدا به زودی ایشان را مدد می‏کند، و در نتیجه در ضلالت خود فرو رفته، از حق به کلی منصرف می‏ شوند و از ایمان اعراض می‏ کنند و سرگرم بازی با شواغل‏ دنیایی خود می‏گردند، تا مرگشان و یا عذاب خدا به طور ناگهانی بیاید و حقیقت بر ایشان مکشوف شود که نتوانند از آن بهره‏مند شوند، و این دسته همان احد الفریقین در آیه" أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً ..." هستند.
در این آیه حال آن فریق دیگر را بیان می‏ کند و آن فریق مؤمنین‏ اند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏14، ص: 139 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای ثواب
کلمه (ثواب) به معنای پاداش عمل است، راغب در مفردات می گوید: «اصل این کلمه به معنای بازگشت هر چیزی به حالت اولیه ‏ای است که داشته است یا به حالت مقدری است که مقصود از فکرت است- تا آنجا که گفته است- ثواب آن چیزی است که به انسان در پاداش اعمالش بر می ‏گردد و اگر خود پاداش را ثواب گفته ‏اند به تصور این است که آن خود آن است، (نه بازگشت آن)،-تا آنجا که می ‏گوید- ثواب هم در خیر به کار می ‏رود و هم در شر لیکن متعارف آن است که بیشتر در خیر استعمال می ‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏14، ص: 139 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای باقیات صالحات
مقصود از باقیات الصالحات، اعمال صالحی است که نزد خداوند محفوظ می‏ ماند و باعث شکر و اجر عظیم خدای تعالی می‏ شود و خداوند در چند جا از کلام مجیدش به آن وعده داده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏14، ص: 139 قالب : تفسیری موضوع اصلی : باقیات صالحات گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وضع مومنین در بهشت
در این آیه حال آن فریق دیگر را که مؤمنین هستند بیان می ‏کند، که خدای تعالی راه یافتگان ایشان را مدد می ‏فرماید و هدایتی بر هدایتشان می ‏افزاید و در نتیجه موفق به اعمال باقیات صالحات می ‏گردند که بهتر است از نظر اجر و بهتر است از نظر مسکن، زیرا مسکنی که به آن منتقل می ‏شوند بهشت است، که نعیمش دائمی است، پس آنچه از سرمایه که نزد مؤمنین است که همان نعیم مقیم باشد بهتر است از آنچه که نزد کافران از زخارف گول زننده فانی است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏14، ص: 140 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  هدایت رهیافتگان و فرجام نیکوى کارهاى شایسته - عبدالله عبداللهي
1 در این آیه به ازدیاد هدایت رهیافتگان اشاره شده است از این مطلب استفاده مى شود که هدایت درجات و مراحلى دارد و وقتى انسان مراتب نخستین آن را طى کند، خدا او را به درجات عالى تر رهنمون مى شود و رهیافتگان نیز در پرتو ایمان و اعمال شایسته هر روز مرحله ى تازه اى از رشد و تکامل را مى پیمایند
2 کارهاى شایسته ى ماندگار، مثل گفتار نیکو، کردار نیکو و افکار بلند و فرزندان و نتایج نیکویى که انسان به یادگار مى گذارد، به صورت صدقه ى جاریه است و پاداش آن به انسان مى رسد و او را به فرجام نیکوى بهشتى رهنمون مى شود [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر قرآن مهر قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : عبدالله عبداللهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : موضوع اصلی: هدایت
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.