از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 52
(إذا) ظرف للزمن المستقبل فیه معنى الشرط، و قد یخلو من الشرط: و اللیل إذا یغشى. و قد یأتی للمفاجاة: خرجت فإذا رجل بالباب. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(تفسدوا) فیه حذف للهمزة تخفیفا کما جرى فی (یؤمنون، و یقیمون). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(قیل)، فیه إعلال بالقلب، أصله قول بضم أوّله و کسر ثانیه، و لکن الواو- و هو حرف علّة- لا یستطیع حمل الحرکة فوجب تسکینه و نقلت حرکته إلى القاف فأصبح قول بکسر فسکون، ثم قلبت الواو یاء لسکونها و انکسار ما قبلها فأصبح الفعل قیل. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الأرض)، اسم جامد و الهمزة فیه أصلیّة، وزنه فعل بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(مصلحون)، جمع مصلح اسم فاعل من أصلح، و فیه إذا حذف للهمزة تخفیفا کما حذفت من مضارعه لأنه على وزنه بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة و کسر ما قبل آخره، و أصله مؤصلحون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد سرابي
تمام فعلهای این آیه :
1- قیلَ : فعل ماضی مجهول مفرد مذکر غایب - ثلاثی مجرد
ریشه : ق و ل (اجوف(معتل العین) واوی) - معنا : گفته شد
2- لا تُفْسِدُوا : فعل نهی جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب إفعال.(مضارع : تُفْسِدُونَ)
ریشه : ف س د (سالم) - معنا : إفساد(تباه سازی) نکنید
3- قالُوا : ماضی جمع مذکر غایب ثلاثی مجرد.
ریشه : ق و ل (اجوف(معتل العین) واوی) - معنا : گفتند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.