از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  گفتار و اندیشه - مسعود مرآتي
113) یهود و نصاری هر دو باطلند؟ چرا دینی جز اسلام نزد خدا پذیرفته نیست؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قرآن قالب : فلسفی موضوع اصلی : خداوند گوینده : مسعود مرآتی
  یک بدی یک جزا - مسعود مرآتي
114) در پایان آیه عدالت خدا مطرح نیست.. مگر نباید یک به خاط یک عمل بد یک جزای دریافت شود. هم خواری در دنیا و هم عذاب در آخرت؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قرآن قالب : لغوی موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن گوینده : مسعود مرآتی
  دلیل روشن شدن حق در قیامت - طاهره قاسمي
113) داوری به حقانیت چیزی در قیامت چه سودی دارد؟ حجت های خداوند بر اهل حق و باطل آیا تماما در دنیا آشکار می شود حتی اگر علم به آن پیدا نکنند؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : فلسفی موضوع اصلی : معاد گوینده : طاهره قاسمی