از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون ):(آگاه باشید که اینها اهل فسادهستند ولیکن این را درک نمی کنند)،آگاه باشید که آنان درفساد غرق شده اند ودرراه انحراف غوطه می خورند، پس بواسطه گمراهی ، شعورخود راازدست داده اند و درک صحیح ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
(Verily, they are the ones who make mischief, but they perceive not.). This Ayah means that the hypocrites' behavior, and their claim that it is for peace, is itself mischief, although in their ignorance, they do not see it to be mischief.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - منافقان، مردمى فسادپیشه و تبهکارند.

ألا إنهم هم المفسدون

2 - منافقان، سرچشمه و منشأ فسادها و تبهکاریها در جوامع دینى هستند.

ألا إنهم هم المفسدون

در آیاتى از قرآن غیر منافقان نیز فسادگر خوانده شده اند بنابراین حصر در جمله «ألا إنهم ...»(تنها منافقان فسادگرند) حصر ادعایى است و اشاره به این معنا دارد که: فسادگرى غیر منافقان در قیاس با منافقان چیزى به حساب نمى آید; و یا اینکه فساد دیگران نیز به گونه اى به نفاق و منافقان باز مى گردد.

3 - منافقان، مفسدانى مدعى اصلاح گرى

إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون

4 - منافقان، بى خبر از فسادپیشگى و تبهکارى خویش

و لکن لایشعرون

5 - بیماردلى منافقان، مانع از درک فسادگرى خویش

فى قلوبهم مرض ... ألا إنهم هم المفسدون و لکن لایشعرون

6 - اهل ایمان، باید منافقان را همواره مفسده گر و تبهکار بدانند.

ألا إنهم هم المفسدون

بیان فسادگرى منافقان با جمله اسمیه مقرون به حرف تنبیه (ألا = آگاه باشید) و نیز حرف تأکید (إنّ)، گویاى این است که منافقان با دروغ پردازیها مسلمانهایى را به این پندار رسانده بودند که ایشان مردمى اصلاح طلب هستند. بنابراین مى توان گفت از اهداف جمله «ألا» این است که: مسلمانان هرگز در مفسده گر بودنِ منافقان، تردید نکنند.

7 - لزوم هوشیارى مؤمنان در برابر فسادگریها و تبهکاریهاى منافقان

ألا إنهم هم المفسدون
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
«ولکن لایشعرون»

امّا خود نمى فهمند و نمى دانند که این کار به صلاح آنان و جامعه اى که در آن زندگى مى کنند، نیست؛ و آگاه نیستند که با این رفتار تبهکارانه خود، چه عذاب دردناکى براى خویش مى خرند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف

و (ألا) مرکبة من همزة الاستفهام و حرف النفی ، لاعطاء معنی التنبیه علی تحقق مابعدها، و الاستفهام إذا دخل علی النفی أفاد تحقیقا کقوله ، (ألیس ذلک بقادر) ؟ و لکونها فی هذا المنصب من التحقیق ، لاتکاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما یتلقی به القسم . و أختها التی هی "أما" من مقدمات الیمین و طلائعها: * أما والذی لایعلم الغیب غیره * * أما والذی أبکی و أضحک * رد الله ماادعوه من الانتظام فی جملة المصلحین أبلغ رد و أدله علی سخط عظیم ، و المبالغة فیه من جهة الاستئناف و ما فی کلتا الکلمتین ألا. و إن من التأکیدین و تعریف الخبر و توسیط الفصل . و قوله : (لا یشعرون ) أتوهم فی النصیحة من وجهین : أحدهما تقبیح ما کانوا علیه لبعده من الصواب و جره إلی الفساد و الفتنة. و الثانی : تبصیرهم الطریق الاسد من اتباع ذوی الاحلام ، و دخولهم فی عدادهم ، فکان من جوابهم أن سفهوهم لفرط سفههم ، و جهلوهم لتمادی جهلهم . و فی ذلک تسلیة للعالم مما یلقی من الجهلة. فإن قلت : کیف صح أن یسند "قیل " إلی "لاتفسدوا، و آمنوا" و إسناد الفعل إلی الفعل مما لا یصح ؟ قلت : الذی لایصح هو إسناد الفعل إلی معنی الفعل ، و هذا إسناد له إلی لفظه ، کأنه قیل : و إذا قیل لهم هذا القول و هذا الکلام . فهو نحو قولک : "ألف " ضرب من ثلاثة أحرف . و منه : زعموا مطیة الکذب [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
35. Much mischief is caused (sometimes unwittingly) by people who think that they have a mission of peace, when they have not even a true perception of right and wrong. By their blind arrogance they depress the good and encourage the evil. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.