از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
120) و هرگز یهود و نصاری از تو خشنود نخواهند شد تا آنکه از آیین آنان پیروی کنی. بگو: [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که به آنها کتاب ( آسمانی ) داده ایم ( مانند یهود و نصاری ) و آن را به شایستگی تلاوت می کنند ( بدون تحریف و با تدبّر و عمل ) آنهایند که به آن ( قرآن یا پیامبر ) ایمان می آورند ، و کسانی که بدان کفر ورزند آنهایند که زیانکارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
120) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد ، ( تا به طور کامل ، تسلیم خواسته های آنها شوی ، و ) از آیین ( تحریف یافته ) آنان ، پیروی کنی. بگو: «هدایت ، تنها هدایت الهی است!» و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی ، بعد از آنکه آگاه شده ای ، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم [ یهود و نصاری ] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند و کسانی که به او کافر شوند ، زیانکارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
120) یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند مگر وقتی که از کیش آنان پیروی کنی بگو تنها هدایت ، هدایت خدا است و اگر هوی و هوسهای آنان را پیروی کنی بعد از آن علمی که روزیت شد ، آن وقت از ناحیه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و نه یاوری . [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که ما کتاب بایشان دادیم و آن طور که باید ، آن را خواندند آنان باین کتاب نیز ایمان می آورند و کسانی که بان کفر بورزند زیانکارند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
120) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی. بگو: راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است و البته اگر از میل و خواهش آنها پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را دریافتی ، دیگر از سوی خدا یار و یاوری نخواهی داشت. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب بر آنها فرستادیم آن را خوانده و حق خواندن آن را ( در مقام عمل نیز ) بجا آورند ، آنان اهل ایمانند و آنها که به کتاب خدا کافر شوند ( و حق شناسی نکنند ) آن گروه زیانکاران عالمند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
120) و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی شوند ، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: «در حقیقت ، تنها هدایتِ خداست که هدایت [ واقعی ] است.» و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد ، باز از هوسهای آنان پیروی کنی ، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب [ آسمانی ] به آنان داده ایم ، [ و ] آن را چنان که باید می خوانند ، ایشانند که بدان ایمان دارند. و [ لی ] کسانی که بدان کفر ورزند ، همانانند که زیانکارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
120) هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمی شوند مگر این که از آیین آنها پیروی کنی . به آنان بگو : فقط هدایت خدا که قرآن بیانگر آن است ، هدایت است . و اگر پس از آن که آگاهی برای تو حاصل شده است ، از کیش آنها که برخاسته از هواهای نفسانی آنان است پیروی کنی ، در برابر خدا هیچ سرپرست و یاوری نخواهی داشت . [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم حالی که آن را آن گونه که بایسته تلاوت است تلاوت می کنند ، به قرآن ایمان می آورند ، و کسانی که بدان کفر ورزند خود زیانکار خواهند بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
120) یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [ واقعی ] است. و اگر پس از دانشی که [ چون قرآن ] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی ، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب [ آسمانی ] به آنان داده ایم ، آن را به طوری که شایسته آن است [ با تدبّر و به قصد عمل کردن ] می خوانند آنانند که به آن ایمان می آورند و کسانی که به آن کفر می ورزند آنانند که زیانکارند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
120) یهود و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد تا آنکه از آنها پیروی کنی. بگو : هدایت هدایت خداست . و اگر بعد از آنکه اگاه شدی از هوا و هوسهای آنان پیروی کنی هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
120) (خطاب به پیامبر ) و هرگز از تو راضی نمی شوند یهودیان و نه مسیحیان تا این که پیروی کنیی آیین و دین آن ها را بگو قطعا هدایت هدایت خدا است و اگر پیروی کنی خواسته های آن ها را بعد از آن که آمد تو را علم (از جانب خدا) نیست برای تو از جانب خدا سرپرستی و نه یاوری [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که دادیم به آن ها کتاب(کتاب آسمانی) را تلاوت می کنند آن را حق تلاوتش را ( سزاوار و نیکو آن را تلاوت می کنند) آن ها ایمان می آورند به آن و هرکس به آن کفر ورزد پس آن ها زیان کاران اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
121) کسانى که بدان‏ها کتاب (آسمانى) داده‏ایم، آن را چنان که سزاوار خواندن آن است مى‏خوانند، آنان بدان ایمان دارند و کسانى که به آن انکار ورزند زیانکارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
120) و یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد تا آنکه از آیین آنها پیروى کنى. بگو تنها رهنمود خداوند، رهنمود است و اگر تو پس از دانشى که بدان دست یافته‏اى «1» از خواسته‏هاى آنان پیروى کنى از سوى خداوند هیچ یار و یاورى نخواهى داشت. [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي - تفسیر نور
121) کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده‏ایم وآنرا چنان که سزاوارِ تلاوت است تلاوت مى‏کنند، آنان به آن (قرآن یا پیامبر) ایمان مى‏آورند و کسانى که به آن کافر شوند، آنان همان زیانکارانند. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
120) (ای پیامبر)یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند مگر اینکه از آنها پیروی کنی. (به آنها بگو): همانا هدایت، هدایتی است که خدا انجام می دهد و اگر بعد از در یافت علم از طرف خداوند باز از هوای نفس آنها پیروی نمائی در اینصورت خدا دوست و کمک تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که به آنها کتاب دادیم ،آن را آنطور که باید تلاوت می کنند و به آن ایمان دارند و کسانی که به آن (کتاب) کفر بورزند پس زیانکار هستند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
120) و هرگز یهود و نصارى از تو خشنود نخواهند شد مگر از آئین آنها پیروى نمایى و اگر چنین اظهارى بتو اى پیغمبر نمایند بگو بآنان راهى را که خدا راهنمایى فرماید البته راه حق است و اگر بعد از یافتن راه حق بمیل و خواهش ایشان پیروى کنى دیگر خدا یار و یاور تو نخواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانى که براى آنها کتاب فرستادیم و آن را تلاوت نموده و حقش را بجا آوردند آنان اهل ایمانند، و آنهایى که بکتاب کافر شدند و نسبت بآن کتاب قدردانى نکردند از زیان کاران بوده باشند [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
120) هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (به طور کامل تسلیم خواسته‏هاى آنها شوى) و از آیین (تحریف یافته) آنان پیروى کنى، بگو هدایت تنها هدایت الهى است، و اگر از هوى و هوسهاى آنها پیروى کنى، بعد از آن که آگاه شده‏اى، هیچ سرپرست و یاورى از ناحیه خدا براى تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانى که کتابشان داده‏ایم و آن را چنان که باید خواند، مى‏خوانند، بدان ایمان آورده‏اند و آنها که منکر کتاب خدا شوند زیانکارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
120) وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیَهُودُ- و خشنود نگردند از تو جهودان وَ لَا النَّصارى‏ و نه ترسایان حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تا آن گه که پس کیش ایشان شوى، قُلْ گوى إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏ راه نمونى اللَّه راه نمونى آنست وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ و اگر بخوش آمد ایشان پى برى و بر پسند ایشان روى بَعْدَ الَّذِی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ پس آن دانش و پیغام که از خداى آمد بتو ما لَکَ ترا نیست از خداى پس آن مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ نه رهاننده و نه بروى یارى دهنده. [ نظرات / امتیازها ]
121) الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ- ایشان که نامه دادیم ایشان را یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ پى مى‏برند بآن پى بردن بسزا، أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ ایشانند که گرویده‏اند بنامه خویش، وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ هر که کافر گردد بآن فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ ایشانند که زیان کارانند و نومیدان. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
120) (اى پیامبر!) هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (آنکه تسلیم خواسته آنان شوى و) از آئین آنان پیروى کنى. بگو: هدایت تنها هدایت الهى است، و اگر از هوى و هوسهاى آنها پیروى کنى، بعد از آنکه علم (وحى الهى) نزد تو آمد، هیچ سرور و یاورى از ناحیه خداوند براى تو نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 400
120) این یهودیان و مسیحیان که تاکنون درباره آن ها سخن مى ‏گفتیم و دامنه سخنان ما به مناسبت به کفار و مشرکین کشیده شد، هرگز از تو راضى نمی ‌شوند مگر وقتى که تو به دین آنان درآیى، دینى که خودشان به پیروى از هوى و هوسشان تراشیده اند و با آرای خود درست کرده ‏اند؛ بگو غیر هدایت خدا- یعنى این کیش و آئین شما- هدایت نیست بلکه هواهاى نفسانى خود شماست که لباس دین بر تنش کرده ‏اید و نام دین بر آن نهاده ‏اید (با توجه به صدر آیه می توان فهمید که آنچه نزد رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) است، علم است و آنچه نزد یهود و نصاری است، جهل می باشد؛ چون سخن به اینجا کشید، میدان براى این تهدید باز شد که بفرماید): اگر بعد از این علمى که به تو نازل شد، هواهاى آنان را پیروى کنى، آن گاه از ناحیه خداوند نه سرپرستى خواهى داشت و نه یاورى. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود بادامي - ترجمه انگلیسی (صفارزاده)
120) Never will the Jews or the Christians Be pleased with you[ O, Messenger! ]Till you follow their religion. Say:" Verily, Allah`s Guidance is the True Guidance"[ bestowed upon someone Through Allah`s Favour ]and if you Conform to their caprices after what You have received of the Divine Knowledge, there will be no Guardianship nor help for you from Allah [ نظرات / امتیازها ]
121) Those to whom We have sent The Scripture, and they recite it as it Should be recited, they believe[ in The Qur`an ]but those who disbelieve, They are indeed the losers.
[ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
120) ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que Tu suives leur religion. - Dis: ‹Certes, C'est la direction d'Allah qui est la vraie direction›. mais Si Tu suis leurs passions après ce que Tu as reçu de science, Tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur [ نظرات / امتیازها ]
121) ceux à qui nous avons donné le Livre, qui le récitent comme il se doit, Ceux-là y croient. et ceux qui n'y croient pas sont les perdants [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
120) Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Sag: Gewiß, Allahs Rechtleitung ist die (wahre) Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Helfer haben.
﴿١٢٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
121) Diejenigen, denen Wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht; sie glauben daran. Wer sie jedoch verleugnet, das sind die Verlierer.
﴿١٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
120) But the Jews will never be pleased with you, nor will the Christians be, until you follow their creed. Say: "Surely the guidance of Allah- that is the Guidance." And if you were to follow their desires after what has come to you of the knowledge, you will not have besides Allah any ally, nor any helper. [ نظرات / امتیازها ]
121) Those to whom We have given the Scripture study it as it deserves to be studied. It is these who believe in it. And whoever disbelieves in it,- these then are themselves the losers. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
120) Neither the Jews nor the Christians will ever be satisfied with you until you follow their sect. SAY: "God's guidance means [real] guidance!" If you followed their whims after the knowledge which has come to you would not have any patron nor supporter against God. [ نظرات / امتیازها ]
121) Those whom We have brought the Book, recite it in the way it should be recited such men believe in it. Those who disbelieve in it will be the losers. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
120) Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad Peace be upon him ) till you follow their religion. Say: "Verily, the Guidance of Allâh (i.e. Islâmic Monotheism) that is the (only) Guidance. And if you (O Muhammad Peace be upon him ) were to follow their (Jews and Christians) desires after what you have received of Knowledge (i.e. the Qur'ân), then you would have against Allâh neither any Walî (protector or guardian) nor any helper. [ نظرات / امتیازها ]
121) Those (who embraced Islâm from Banî Israel) to whom We gave the Book [the Taurât (Torah)] [or those (Muhammad's Peace be upon him companions) to whom We have given the Book (the Qur'ân)] recite it (i.e. obey its orders and follow its teachings) as it should be recited (i.e. followed), they are the ones that believe therein. And whoso disbelieves in it (the Qur'ân), those are they who are the losers. (Tafsir Al-Qurtubî. Vol. 2, Page 95). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
120) Never will the Jews or the Christians be satisfied with thee unless thou follow their form of religion. Say: "The Guidance of God,-that is the (only) Guidance." Wert thou to follow their desires after the knowledge which hath reached thee, then wouldst thou find neither Protector nor helper against God. [ نظرات / امتیازها ]
121) Those to whom We have sent the Book study it as it should be studied: They are the ones that believe therein: Those who reject faith therein,- the loss is their own. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
120) (120. Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad ) till you follow their religion. Say: "Verily, the guidance of Allah (i.e. Islamic Monotheism) that is the (only) guidance. And if you (O Muhammad ) were to follow their (Jews and Christians) desires after what you have received of Knowledge (i.e. the Qur'an), then you would have against Allah neither any Wali (protector or guardian) nor any helper.) (121. Those to whom we gave the Book recite it as it should be recited (Yatlunahu Haqqa Tilawatihi) they are the ones who believe therein. And whoso disbelieve in it, those are they who are the losers.) [ نظرات / امتیازها ]
121) (121. Those to whom we gave the Book recite it as it should be recited (Yatlunahu Haqqa Tilawatihi) they are the ones who believe therein. And whoso disbelieve in it, those are they who are the losers.) Ibn Jarir said, "Allah said,
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
120) And the Jews will not be pleased with thee, nor will the Christians, till thou follow their creed. Say: Lo! the guidance of Allah (Himself) is Guidance. And if thou shouldst follow their desires after the knowledge which hath come unto thee, then wouldst thou have from Allah no protecting guardian nor helper. [ نظرات / امتیازها ]
121) Those unto whom We have given the Scripture, who read it with the right reading, those believe in it. And whoso disbelieveth in it, those are they who are the losers. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
120) And the Jews will not be pleased with you, nor the Christians until you follow their religion. Say: Surely Allah's guidance, that is the (true) guidance. And if you follow their desires after the knowledge that has come to you, you shall have no guardian from Allah, nor any helper.
[ نظرات / امتیازها ]
121) Those to whom We have given the Book read it as it ought to be read. These believe in it; and whoever disbelieves in it, these it is that are the losers.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
120) و هرگز یهودیان و نصرانیان از تو راضی نمی‌شوند، تا آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو: «در حقیقت، هدایت، تنها، هدایتِ خداست.‌» و اگر بی‌گمان پس از آن علم (وحیانی) که تو را حاصل آمد، از هوس‌های آنان پیروی کنی، از خدا برای تو هیچ سرپرست و هیچ یاوری نیست. [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب (وحیانی) به آنان دادیم، حال آنکه آن را با دیده‌ی حق‌(نگر) می‌خوانند (و پیروی می‌کنند)، ایشان بدان [:قرآن] ایمان می‌آورند، و کسانی که بدان کفر ورزند، همانا زیان‌کارانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
120) 유대인과 기독교인들이 그 대를 기꺼이 맞지 아니하고 그들 의 신앙을 따르라 할 것이니 하나 님의 복음이 길이라고 그들에게 말하라 그대에게 내려준 지혜 이 후에도 그들이 그들의 욕망을 따 른다면 하나님의 보호와 구원을 받지 못할것이라 [ نظرات / امتیازها ]
121) 성서를 받은 그들이 이슬 람에 귀의하여 올바르게 성서를 낭송할 때 그들이야말로 믿음을 올바로 가진 신앙인들이며 이를 불신한자 멸망하니라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
120) Pues los judíos nunca estarán complacidos contigo, ni tampoco los cristianos, mientras no sigas sus creencias. Di: “Ciertamente, la guía de Dios es la única guía verdadera.” Y, ciertamente, si siguieras sus erróneas opiniones, después de todo el conocimiento que te ha llegado, no tendrías quien te protegiera de Dios ni quien te auxiliara. [ نظرات / امتیازها ]
121) Aquellos a quienes hemos entregado la escritura divina [y que] la siguen como debe ser seguida --son quienes [verdaderamente] creen en ella; pero quienes eligen rechazar su verdad-- ¡esos!, ellos son los perdedores. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
120) یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نشده و رضایت پیدا نمی‌کنند، مگر آنکه از کیش و آیین آن‌ها پیروی کنى! بگو: «همانا، تنها هدایت خداوند است که هدایت حقیقی و واقعی می‌باشد»؛ و به طور قطع، اگر بعد از آگاهی و علمی که به تو رسید، چنان‌چه از میل و هوس‌های آن‌ها پیروی کنى، از سوی خداوند سرپرست و یاوری نخواهی داشت. [ نظرات / امتیازها ]
121) به کسانى که کتاب (تورات و انجیل) داده‌ایم، چنان‌چه سزاوار و شایستگی و درستی‌اش است، آن را می‌خوانند، و بدان (قرآن و پیامبر اسلام) ایمان می‌آورند؛ ولى،‌ هر کسی که بدان کفر ورزد و انکار کند، جزو زیان‌کاران خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
120) یهودی و ترسا به رغبت قبول // نسازند هرگز ترا ای رسول
مگر آنکه زیشان کنی پیروی // تو هم نیز همدین ایشان شوی
بگو آن هدایت بحق رهنماست // که رب گفته و آن نیز قرآن ماست
پس از آنکه حق بر تو شد آشکار // خدانه ولی تو باشد نه یار
گر از حرف آنها اطاعت کنی // هواهایشان را اجابت کنی [ نظرات / امتیازها ]
121) ولی عده ای هم از اهل کتاب // بخوانند بخوانند آن را به وجهی صواب
که تورات و انجیل را بی منی // بخوانند فارغ ز هر دشمنی
همین مردمانند دور از ستیز // که ایمان بقرآن بیارند نیز
ولی هر که کافر شود زین سپس // همانا زیانکار بودست و بس [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
120) یهودان و ترسایان از تو خشنود نمى‌شوند، تا به آیینشان گردن نهى. بگو: هدایت، هدایتى است که از جانب خدا باشد. اگر از آن پس که خدا تو را آگاه کرده است از خواسته آنها پیروى کنى، هیچ یاور و مددکارى از جانب او نخواهى داشت [ نظرات / امتیازها ]
121) کسانى که کتابشان داده‌ایم و آنچنان که سزاوار است آن را مى خوانند، مؤمنان به آن هستند، و آنان که به آن ایمان ندارند، زیانکاران هستند. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
120) ‏یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد ، مگر این که از آئین ( تحریف شده و خواستهای نادرست ) ایشان پیروی کنی . بگو : تنها هدایت الهی هدایت است . و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان پیروی کنی ، بعد از آن که علم و آگاهی یافتهای ( و با دریافت وحی الهی ، یقین و اطمینان به تو دست داده است ) ، هیچ سرپرست و یاوری از جانب خدا برای تو نخواهد بود ( و خدا تو را کمک و یاری نخواهد کرد ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
121) کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهایم و آن را از روی دقّت و چنانچه باید میخوانند ( و تورات و انجیل را محقّقانه وارسی مینمایند و سره را از ناسره جدا میسازند ) این چنین افرادی به قرآن ایمان میآورند ، و کسانی که بدان ایمان نیاورند بیگمان ایشان زیانکارانند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - ترجمه "قرآن کریم": آرش طوفانی
121) کسانی که به آنها کتاب دادیم و چنان که حقّ تلاوتش است؛ آن را می خوانند؛ آنان به او ایمان آورده اند؛ و کسی که منکر او شد؛ پس آنان زیانکارانند! [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
120) هرگز یهودیان و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه از آیین آنها پیروی کنی. بگو: شما مرا به سوی کفر فرامی‌خوانید؛ اما من از فرمان خدا تبعیت می‌کنم که هدایتِ واقعی، تنها هدایت الهی است. ای پیامبر! اگر اینک که حقیقت را دریافته‌ای، از هوی و هوس آنان پیروی کنی، در مقابل خدا و بازخواست او هیچ حامی و یاوری نخواهی داشت. [ نظرات / امتیازها ]
121) آن دسته از یهود و نصاری که کتاب‌شان را عاری از تحریف و آنگونه که حق است می‌خوانند، چون نشانه‌های پیامبر آخر الزمان را در آن می‌بینند، به او ایمان می‌آورند و کسانی که کافر شوند و او را نپذیرند، ضرر کرده‌اند. [ نظرات / امتیازها ]