از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
127) و ( به یاد آرید ) زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه ( کعبه ) را بالا می بردند ( و می گفتند ) پروردگارا ، ( این عمل را ) از ما بپذیر ، که تویی شنوا و دانا. [ نظرات / امتیازها ]
128) و پروردگارا ، ما را تسلیم ( فرمان ) خود قرار ده ، و از فرزندان ما نیز امتی تسلیم خود ( پدید آر ) و اعمال عبادی ما را ( از حج و قربانی ها و جاهای قربانی ) به ما نشان ده و بر ما عطف توجه کن ، که تویی که بسیار عطوف و توبه پذیر و مهربانی. [ نظرات / امتیازها ]
129) و پروردگارا ، در میان آنها فرستاده ای از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و آنها را کتاب و حکمت ( علوم شریعت و معارف عقلی ) بیاموزد و آنان را پاکیزه نماید ، زیرا تویی که مقتدر غالب و صاحب حکمتی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
127) و ( نیز به یاد آورید ) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل ، پایه های خانه ( کعبه ) را بالا می بردند ، ( و می گفتند: ) «پروردگارا! از ما بپذیر ، که تو شنوا و دانایی! [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ما ، امتی که تسلیم فرمانت باشند ، به وجود آور! و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر ، که تو توبه پذیر و مهربانی! [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز ، تا آیات تو را بر آنان بخواند ، و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد ، و پاکیزه کند زیرا تو توانا و حکیمی ( و بر این کار ، قادری ) !» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
127) و چون ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می بردند گفتند: [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا ، و نیز ما را دو مسلمان برای خود بگردان و از ذریه ما نیز امتی مسلمان برای خودت بدار و مناسک ما را بما نشان بده و توبه ما را بپذیر که تو تواب و مهربانی . [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا و در میانه آنان رسولی از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و تزکیه شان کند که تو آری تنها تو عزیز حکیمی [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
127) و ( یاد آر ) وقتی که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه کعبه را بر می افراشتند عرض کردند: پروردگارا ( این خدمت ) از ما قبول فرما ، که تویی که ( دعای خلق را ) شنوا و ( به اسرار همه ) دانایی. [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا ، دل ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را نیز امتی تسلیم و رضای خود بدار ، و راه پرستش و طاعت را به ما بنما و بر ما ( وظیفه بندگی را ) سهل و آسان گیر ، که تویی توبه پذیر و مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا ، در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز که بر آنان تلاوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموزد و روانشان را ( از هر زشتی ) پاک و منزه سازد ، که تو بر هر کار که خواهی قدرت و علم کامل داری. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
127) و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه [ کعبه ] را بالا می بردند ، [ می گفتند: ] «ای پروردگار ما ، از ما بپذیر که در حقیقت ، تو شنوای دانایی. [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا ، ما را تسلیم [ فرمان ] خود قرار ده و از نسل ما ، امتی فرمانبردار خود [ پدید آر ] و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای ، که تویی توبه پذیر مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا ، در میان آنان ، فرستاده ای از خودشان برانگیز ، تا آیات تو را بر آنان بخواند ، و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند ، زیرا که تو خود ، شکست ناپذیر حکیمی.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
127) و در خاطر بیاور زمانی را که ابراهیم و اسماعیل به ساختن و بالا آوردن پایه های آن خانه ( کعبه ) پرداخته و می گویند : پروردگارا ، این عمل اندک را از ما بپذیر که تو خود نیایش ما را می شنوی و از درون ما آگاهی . [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا ، و ما را در همه امور تسلیم خود گردان و از نسل ما نیز گروهی مقرر دار که در همه حال تسلیم تو باشند ، و حقیقت عبادات ما را به ما بنمای ، و بر ما ببخشای که تو خود توبه پذیر و مهربانی . [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا ، در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و به آنان کتاب آسمانی و معارف آن را بیاموزد و آنان را از بدی ها و زشتی ها پاک و پیراسته سازد ; به یقین تویی آن شکست ناپذیری که همه کارهایش از روی حکمت است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
127) و [ یاد کنید ] زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند [ و به پیشگاه حق می گفتند: ] پروردگارا! [ این عمل را ] از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی ، [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا! ما را [ با همه وجود ] تسلیم خود قرار ده ، و نیز از دودمان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید آر ، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده ، و توبه ما را بپذیر ، که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی ، [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز ، که آیات تو را بر آنان بخواند ، و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد ، و [ از آلودگی های ظاهری و باطنی ] پاکشان کند زیرا تو توانای شکست ناپذیر و حکیمی. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
127) و هنگامی که ابراهیم و اسمعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند . ( گفتند ) : ای پروردگار ما از ما قبول بفرما که تو شنوای دانا هستی. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
127) و زمانی که بالا بردند پایه های خانه خدا را حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل گفتند پروردگارا قبول کن از ما قطعا تو شنوا و دانا هستی [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه دهلوى‏
127) و آنگاه که بلند مى‏کردند ابراهیم و اسمعیل بنیادهاى خانه را گفتند اى پروردگار قبول کن از ما هر آئینه توئى شنوا دانا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه تشکری
127) پایه‏ى بیت حق چو ساخت خلیل یاورش در تلاش اسماعیل‏

گفت یا ربّ تو این ز ما بپذیر اى خدا هم تویى سمیع و خبیر [ نظرات / امتیازها ]
128) اى خدا ما و عترت ما را اهل اسلام کن براى خدا

هم نشان ده به ما مناسکمان توبه ما پذیر اى یزدان‏

که تویى بر گناه توبه‏پذیر و تویى مهربان به عبد و مجیر [ نظرات / امتیازها ]
129) اى خدا در میان عترتمان کن گزینش کسى هم از آنان‏

خواند آیات حق به عترت ما حکمت آموزد و کتاب خدا

هم کند پاک جان ایشان را و توانا تویى و هم دانا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه دهلوى‏
128) اى پروردگار ما و بکن ما را فرمانبردار خودت و از اولاد ما بکن گروهى منقاد خودت و بنما ما را طریق عبادتهاى ما و به مهربانى باز آى بر ما هر آئینه توئى باز آینده مهربان‏ [ نظرات / امتیازها ]
129) اى پروردگار ما و بفرست در میان ایشان پیغامبرى از ایشان بخواند بر ایشان آیتهاى تو و بیاموزد ایشان را کتاب و علم و پاک کند ایشان را هر آئینه توئى توانا دانا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
127) هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه‏هاى خانه کعبه را بالا میبردند و میگفتند پروردگارا این عمل را از ما قبول بفرما تویى که دعاى ما را میشنوى و باسرار و مصالح دانایى‏ [ نظرات / امتیازها ]
128) ابراهیم و اسماعیل عرضکردند پروردگارا! ما را در راه تسلیم فرمان خود استوار بدار و فرزندان ما را نیز تسلیم فرمان خود بگردان و راههاى پرستش و طاعت را بما بنما و توبه ما را بپذیر که تنها تو توبه پذیر و مهربانى‏ [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا در میان فرزندان پیغمبرى از خودشان برانگیز که آیات تو را بر مردم تلاوت کند و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را پاک و منزه بسازد تویى که داراى قدرت کامل و حکمت میباشى‏ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
127) و زمانیکه ابراهیم و اسماعیل دیوراهای خانه کعبه را می ساختند و بالا می بردند، می گفتند: خدایا از ما قبول نما، همانا تو شنوا و دانا هستی [ نظرات / امتیازها ]
128) خدایا ما را دو مسلمان و از فرزندان ما قومی مسلمان برای خودت قرار ده و اعمال حج را برای ما نشان بده و توبه ما را بپذیر همانا تو توبه پذیر و مهربان هستی. [ نظرات / امتیازها ]
129) خدایا در میان این قوم پیامبری برانگیز که آیات تو را بر آنها بخواند و کتاب و حکمت به آنها یاد دهد و آنها را تزکیه نماید همانا تو نفوذ ناپذیر و حکیم هستی [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
127) وقتى ابراهیم و اسمعیل دیوار خانه را بنا کردند عرض نمودند پروردگارا این عمل ما را قبول بفرما، اى خدایى که شنوا و دانا هستى [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا قلب ما را تسلیم فرمان خود بگردان و فرزندانمان را نیز به تسلیم و رضاى خود وا بدار و راه اطاعت و پرستش را بما نشان بده توبه و عذر ما را به پذیر زیرا تو بخشنده و مهربانى [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا از فرزندان ما شخصى را برسالت بفرست تا بر مردم تلاوت آیات تو را نموده و آنها را علم کتاب و حکمت بیاموزد و روانشان را از جهل و پلیدى پاک و منزه گرداند و تو بهر کارى توانا و دانایى [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
127) (و نیز به یاد آورید) هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه‏هاى خانه (کعبه) را بالا مى‏بردند (و مى‏گفتند) پروردگارا از ما بپذیر تو شنوا و دانایى. [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى که تسلیم فرمانت باشد به وجود آر و راههاى پرستش و طاعت را بما بنما و توبه ما را بپذیر که تنها تو توبه پذیر و مهربانى. [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا! در میان آنها (فرزندان من) پیامبرى از خودشان مبعوث کن تا آیات تو را بر آنها بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و (روانشان را از هر نادانى و زشتى) پاک و منزّه سازد، زیرا تو توانا و حکیمى (و بر این کار قادرى). [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
127) وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ- و مى‏برآورد ابراهیم الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ بناهاى خانه را وَ إِسْماعِیلُ و فرزند وى اسماعیل رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا مى‏گفتند- خداوند ما فرا پذیر از ما إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ که تویى شنوا و دانا [ نظرات / امتیازها ]
128) رَبَّنا- خداوند ما وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ ما را هر دو مسلمان گردن نهاده کن ترا وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ و از فرزندان ما گروهى کن مسلمانان- گردن نهادگان- ترا وَ أَرِنا مَناسِکَنا و رد ما آموز و با ما نماى مناسک حج ما وَ تُبْ عَلَیْنا و باز پذیر ما را و با خود میدار إِنَّکَ أَنْتَ که تو که تویى التَّوَّابُ الرَّحِیمُ توبه ده و باز پذیرى بخشاینده و مهربان. [ نظرات / امتیازها ]
129) رَبَّنا خداوند ما وَ ابْعَثْ فِیهِمْ بفرست در میان ایشان رَسُولًا مِنْهُمْ رسولى هم ازیشان، یَتْلُوا عَلَیْهِمْ تا بریشان خواند آیاتِکَ سخنان تو وَ یُعَلِّمُهُمُ و در ایشان آموزد الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ نامه و دانش کتاب تو و حکمت خود، وَ یُزَکِّیهِمْ و ایشان را روز به و هنرى افزاى و پاک کند إِنَّکَ أَنْتَ که تو که تویى الْعَزِیزُ تاونده و تواننده بهیچ هست نماننده. الْحَکِیمُ داناى راست دان نیکو دان. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
127) و (بیاد آور) هنگامى که ابراهیم، پایه‏هاى خانه (کعبه) را با اسماعیل بالا مى‏برد (ومى‏گفتند:) پروردگارا از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانایى. [ نظرات / امتیازها ]
128) (ابراهیم واسماعیل همچنین گفتند:) پروردگارا! ما را تسلیم (فرمان) خود قرارده واز نسل ما (نیز) امّتى که تسلیم تو باشند قرارده و راه وروش پرستش را به ما نشان‏ده وتوبه‏ى ما را بپذیر، که همانا تو، توبه‏پذیر مهربانى. [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا! در میان آنان پیامبرى از خودشان مبعوث کن تا آیات تو را بر آنها بخواند و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد و (از مفاسد فکرى، اخلاقى و عملى) پاکیزه‏شان نماید، همانا که تو خود توانا و حکیمى. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 427
127) هنگامی که ابراهیم (با کمک) اسماعیل خانه کعبه را ساخت، (گفتند) خدایا این عمل ناچیز ما را بپذیر که تو شنواى دعاى ما و داناى نیت ما هستى (حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهما سلام) در کلام خود نگفتند: «خدایا چه خدمتى را از ما قبول کن»، تنها گفتند: «خدایا از ما قبول کن» تا در مقام بندگى رعایت تواضع و ناقابلى خدمت خود یعنى بناى کعبه را برساند). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 428 تا 430
128) ای پروردگار ما، ما را مسلمان (اسلام به معنای تمام عبودیت و تسلیم کردن بنده خدا آنچه را دارد براى پروردگارش) برای خودت قرار ده و همچنین از نسل ما امت مسامانی (به معنای مذکور) برای خودت قرار ده و حقیقت اعمالى که از ما به عنوان عبادت تو سر زده است را به ما نشان بده و بر تو توبه می کنیم (مراد از جمله (و تب علینا) توبه از گناهان که معناى متداول کلمه است نیست چون حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام) دو تن از پیامبران و معصومین به عصمت خداى تعالى بودند و گناه از ایشان سر نمی ‌زند تا مانند ما گنهکاران از آن توبه کنند)؛ به راستی که تو بسیار توبه پذیر و رحیم هستی. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
127) et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: ‹ Notre Seigneur, accepte ceci de Notre part! car C'est Toi l'Audient, l'Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
128) Notre Seigneur! fais de nous Tes Soumis, et de Notre descendance une communauté soumise à Toi. et montre nous nos rites et accepte de nous le repentir. car C'est Toi certes l'Accueillant Au repentir, le Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
129) Notre Seigneur! Envoie l'un des leurs comme Messager Parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier. car C'est Toi certes le Puissant, le Sage [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
127) Und (gedenkt,) als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Isma'il, (da beteten sie): "Unser Herr, nimm (es) von uns an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende.
﴿١٢٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
128) Unser Herr, mache uns Dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine Dir ergebene Gemeinschaft. Und zeige uns unsere Riten, und nimm unsere Reue an. Du bist ja der Reue-Annehmende und Barmherzige.
﴿١٢٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
129) Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen, der ihnen Deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist ja der Allmächtige und Allweise."
﴿١٢٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
127) And behold! Ibrahim was raising the foundation of the House, and Ismail. "Our Rabb! accept from us. You indeed, You are the all-Hearing, the all-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
128) "Our Rabb! and make us both Muslims to You, and from our offspring a nation Muslims to You, and show us our ways of dedication, and turn towards us. You indeed, You are the oft-Returning, most Rewarding. [ نظرات / امتیازها ]
129) "Our Rabb! and raise up among them a rasul out of them, he may recite to them Your Messages, and teach them the Scripture, and the Wisdom, and purify them. You indeed, You are the Exalted in Might, the most Wise." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
127) Thus Abraham along with Ishmael laid the foundations for the House: "Our Lord, accept this from us! Indeed You are the Alert, the Aware! [ نظرات / امتیازها ]
128) Our Lord, leave us peacefully committed to You, and make our offspring into a nation which is at peace with you. Show us our ceremonies and turn towards us. You are so Relenting, the Merciful! [ نظرات / امتیازها ]
129) Our Lord, send a messenger in among them from among themselves who will recite Your verses to them and teach them the Book and wisdom! He will purify them, for You are the Powerful, the Wise!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
127) And (remember) when Ibrâhim (Abraham) and (his son) Ismâ'il (Ishmael) were raising the foundations of the House (the Ka'bah at Makkah), (saying), "Our Lord! Accept (this service) from us. Verily! You are the All-Hearer, the All-Knower." [ نظرات / امتیازها ]
128) "Our Lord! And make us submissive unto You and of our offspring a nation submissive unto You, and show us our Manâsik (all the ceremonies of pilgrimage - Hajj and 'Umrah, etc.), and accept our repentance. Truly, You are the One Who accepts repentance, the Most Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
129) "Our Lord! Send amongst them a Messenger of their own (and indeed Allâh answered their invocation by sending Muhammad Peace be upon him ), who shall recite unto them Your Verses and instruct them in the Book (this Qur'ân) and Al-Hikmah (full knowledge of the Islâmic laws and jurisprudence or wisdom or Prophethood, etc.), and sanctify them. Verily! You are the All-Mighty, the All-Wise." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
127) And remember Abraham and Isma'il raised the foundations of the House (With this prayer): "Our Lord! Accept (this service) from us: For Thou art the All- Hearing, the All-knowing. [ نظرات / امتیازها ]
128) "Our Lord! make of us Muslims, bowing to Thy (Will), and of our progeny a people Muslim, bowing to Thy (will); and show us our place for the celebration of (due) rites; and turn unto us (in Mercy); for Thou art the Oft-Returning, Most Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
129) "Our Lord! send amongst them an Apostle of their own, who shall rehearse Thy Signs to them and instruct them in scripture and wisdom, and sanctify them: For Thou art the Exalted in Might, the Wise." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
127) (127. And (remember) when Ibrahim and (his son) Isma`il were raising the foundations of the House (the Ka`bah at Makkah), (saying), "Our Lord! Accept (this service) from us. Verily, You are the Hearer, the Knower.'') [ نظرات / امتیازها ]
128) (128. "Our Lord! And make us submissive unto You and of our offspring a nation submissive unto You, and show us our Manasik, and accept our repentance. Truly, You are the One Who accepts repentance, the Most Merciful.)
[ نظرات / امتیازها ]
129) 129. "Our Lord! Send amongst them a Messenger of their own, who shall recite unto them Your verses and instruct them in the Book (this Qur'an), and purify them. Verily, You are the Mighty, the Wise.'') [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
127) And when Abraham and Ishmael were raising the foundations of the House, (Abraham prayed): Our Lord! Accept from us (this duty). Lo! Thou, only Thou, art the Hearer, the Knower. [ نظرات / امتیازها ]
128) Our Lord! And make us submissive unto Thee and of our seed a nation submissive unto Thee, and show us our ways of worship, and relent toward us. Lo! Thou, only Thou, art the Relenting, the Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
129) Our Lord! And raise up in their midst a messenger from among them who shall recite unto them Thy revelations, and shall instruct them in the Scripture and in wisdom and shall make them grow. Lo! Thou, only Thou, art the Mighty, Wise. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
127) And when Ibrahim and Ismail raised the foundations of the House: Our Lord! accept from us; surely Thou art the Hearing, the Knowing:
[ نظرات / امتیازها ]
128) Our Lord! and make us both submissive to Thee and (raise) from our offspring a nation submitting to Thee, and show us our ways of devotion and turn to us (mercifully), surely Thou art the Oft-returning (to mercy), the Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
129) Our Lord! and raise up in them an Apostle from among them who shall recite to them Thy communications and teach them the Book and the wisdom, and purify them; surely Thou art the Mighty, the Wise.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
127) و چون ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه [:کعبه] را بالا می‌برند (می‌گفتند:) «پروردگارمان! از ما بپذیر. بی‌گمان تو همان شنوای دانایی.» [ نظرات / امتیازها ]
128) «پروردگارمان! ما را در (انحصار) تسلیمی برای خود قرار ده‌؛ و از نسل ما (هم) ، امتی تسلیم برای خود پدید آر و آداب دینی (حج) ما را به ما نشان ده‌؛ و بر ما بازگشت فرمای، همواره تویی تو، بس بازگردنده‌ی (بر بندگان و) رحمتگر بر ویژگان.» [ نظرات / امتیازها ]
129) «پروردگارمان! و در میان آنان، فرستاده‌ای از خودشان برانگیز حال آنکه آیات تو را بر آنان می‌خواند و کتاب و حکمت به آنان می‌آموزد و پاکیزه‌شان می‌کند. بی‌گمان تو خود، (همان) عزیز حکیمی.» [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
127) 아브라함과 이스마엘이 그 집의 주춧돌을 세우며 주여 저회 들로부터 우리의 기도를 받아 주 소서 주여 당신이야 말로 들으시 고 아시는 분이옵니다 [ نظرات / امتیازها ]
128) 주여 저회가 무슬림으로서 당신께로 귀의케 하여 주옵소서 저회 후손들도 무슬림의 공동체를 형성하여 당신께로 귀의케 하여 주소서 당신을 경배하는 방법을 알려 주옵소서 저 회들에게 관용을베푸소서 당신은 진실로 너그럽고 자비하십니다 [ نظرات / امتیازها ]
129) 주여 당신의 말씀을 전하고성서와 지혜를 가르처 그들을 당 신께로 인도할 선지자를 보내 주 옵소서 그리고 그들을 청결케하여 주옵소서 진실로 주님은 위대하시 고 지혜로 충만하십니다 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
127) Y cuando Abraham e Ismail levantaban los cimientos del Templo, [imploraron]: “¡Oh Sustentador nuestro! ¡Acéptanos esto: pues, ciertamente, sólo Tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe! [ نظرات / امتیازها ]
128) “¡Oh Sustentador nuestro! ¡Haz que estemos sometidos a Ti, haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a Ti, muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestro arrepentimiento: pues, ciertamente, sólo Tú eres el Aceptador de Arrepentimiento, el Dispensador de Gracia! [ نظرات / امتیازها ]
129) “¡Oh Sustentador nuestro! ¡Suscita en nuestra descendencia a un profeta de entre ellos, que les transmita Tus mensajes, les imparta la revelación y la sabiduría, y les haga crecer en pureza: pues, ciertamente, solo Tú eres todopoderoso, sabio!” [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
127) و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل، علیهم‌السّلام، پایه‌های خانه‌ی کعبه‌ را بالا می‌بردند (می‌گفتند:)، «پروردگارا، از ما بپذیر! همانا شنوای دانا، تنها تو هستی. [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا، ما را تسلیم و فرمان‌بُردار خود قرار بده! پروردگارا، از نسل ما، امّتى فرمان‌بُردار، پدید آور! پروردگارا، آداب و برنامه‌های دینى (حج) را به ما نشان بده و بر ما ببخشای! زیرا، تنها تو توبه‌پذیرِ مهرورز هستی. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدامین احمدی فقیه
129) پروردگارا، در میان آن‌ها، فرستاده‌ای از خودشان برانگیز، تا آیه‌های تو را بر آن‌ها بخواند، و کتاب و حکمت به آن‌ها بیاموزد و پاکیزه‌اشان کند! زیرا، تنها تو بزرگوارِ حکمت‌آموز هستی. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
127) بیاد آر که ابرهیم حلیل // به یاری فرزند خود اسمعیل
چو دیوار کعبه برافراشتند // بسوی دعا دست برداشتتند
که پروردگارا ز ما ناگزیر // عمل گر چه اندک بود میپذیر
نیوشنده ی هر نیایش تویی // خود آگاه از هر ستایش تویی [ نظرات / امتیازها ]
128) خداوندگارا همانا پیش // تو ما را نگه دار تسلیم خویش
هم از نسل ما امتی را بیار // که بسازند اسلام تو اختیار
از آنجا که ما را بدان را نیست // نشان ده که کنه عبادت چیست
ببخشای بر ما که بخشنده ای / /کنی مهربانی بهر بنده ای [ نظرات / امتیازها ]
129) ببخشای بر ما که بخشنده ای // کنی مهربانی بهر بنده ای
از اخلاف ایشان رسولی برآر // که آیات خواند ای کردگار
به ایشان بیاموزد علم کتاب // به حکمت دهد سوق سوی صواب
ترا اقتداراست بی انتها // همه کارت از حکمت و دها [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - استاد آیتی
127) و چون ابراهیم و اسماعیل پایه‌هاى خانه را بالا بردند، گفتند: اى پروردگار ما، از ما بپذیر، که تو شنوا و دانا هستى. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
127) ‏و ( به یاد آورید ) آن گاه را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه ( کعبه ) را بالا میبردند ( و در اثنای آن دست دعا به سوی خدا برداشته و میگفتند : ) ای پروردگار ما ! ( این عمل را ) از ما بپذیر ، بیگمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نیّات ما ) هستی .‏
[ نظرات / امتیازها ]
128) ‏ای پروردگار ما ! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشیم ، و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که تسلیم ( فرمان ) تو باشند ، و طرز عبادات خویش را ( در کعبه و اطراف آن ) به ما نشان بده و ( اگر نسیان و لغزشی از ما سر زد ) بر ما ببخشای ( و در توبه را بر رویمان باز گذار ) ، بیگمان تو بس توبه پذیر و مهربانی .‏

[ نظرات / امتیازها ]
129) ‏ای پروردگار ما ! در میان آنان ( که از دودمان ما و منقاد فرمان تویند ) پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شریعت و مقاصد آن ) را بدیشان بیاموزد و آنان را ( از شرک و اخلاق ناپسند ) پاکیزه نماید ، بیگمان تو عزیزی و حکیمی ( و بر هر چیزی توانا و پیروزی ، و هر کاری را که میکنی بنابر مصلحتی و برابر حکمتی است ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
127) و چون ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه‌ی کعبه را بالا می‌بردند، می‌گفتند: پروردگارا! این عمل را از ما بپذیر که تو دعای ما را می‌شنوی و به نیت‌های ما آگاهی. [ نظرات / امتیازها ]
128) پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما نیز امتی ایجاد کن که تسلیم فرمان تو باشند. آداب عبادت و حقیقت مناسک را به ما نشان ده و توبه‌ی ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. [ نظرات / امتیازها ]
129) پروردگارا! برای آنان پیامبری ازمیان خودشان بفرست که آیات تو را بر آنها بخواند و کتاب آسمانی و معارف الهی را به ایشان بیاموزد و بدی‌ها و زشتی‌ها را از آنان بزداید. به یقین همه‌ی کارهای تو از روی حکمت است و کسی نمی‌تواند تو را شکست دهد و مانع تحقق اراده‌ات شود [ نظرات / امتیازها ]