از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 20 حزب : 4 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
130) و کیست که از آیین ابراهیم روی گرداند جز آن که قدر خود را نشناخته و خود را به نادانی زند؟! و ما به یقین او را در دنیا ( به نبوّت و امامت و حکمت ) برگزیدیم و حتما در آخرت از شایستگان است. [ نظرات / امتیازها ]
131) آن گاه که پروردگارش ( پس از ارائه شواهد توحید ، به نحو الهام ) به او گفت: اسلام آور ، گفت: به پروردگار جهانیان اسلام آوردم و ( پس از بعثت به نحو وحی ) به او گفت: [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به آیین خود توصیه کردند ( و هر یک در وصیّت خود گفت ) که ای پسران من ، بی تردید خداوند این دین را برای شما برگزیده ، پس حتما ( بکوشید تا ) جز در حال اسلام از دنیا نروید. [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما ( که می گویید یعقوب فرزندانش را به یهودیت سفارش کرد ) حاضر و گواه بودید هنگامی که یعقوب را مرگ فرا رسید؟ ( در صورتی که یعقوب فرزندانش را به دین حنیف ابراهیمی سفارش کرد ) آن گاه که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را خواهید پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدایی یگانه است می پرستیم و ما تسلیم ( فرمان ) اوییم. [ نظرات / امتیازها ]
134) آنها گروهی بودند که درگذشتند ، دستاورد آنها از آن آنهاست و دستاورد شما ( اهل کتاب ) هم از آن شماست ، و شما هرگز از آنچه آنها می کردند بازخواست نمی شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
130) جز افراد سفیه و نادان ، چه کسی از آیین ابراهیم ، ( با آن پاکی و درخشندگی ، ) روی گردان خواهد شد؟! ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر ، از صالحان است. [ نظرات / امتیازها ]
131) در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور! ( و در برابر حق ، تسلیم باش! او فرمان پروردگار را ، از جان و دل پذیرفت و ) گفت: «در برابر پروردگار جهانیان ، تسلیم شدم.» [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب ( در واپسین لحظات عمر ، ) فرزندان خود را به این آیین ، وصیت کردند ( و هر کدام به فرزندان خویش گفتند: ) «فرزندان من! خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما ، جز به آیین اسلام [ تسلیم در برابر فرمان خدا ] از دنیا نروید!» [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید ، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: «پس از من ، چه چیز را می پرستید؟» گفتند: «خدای تو ، و خدای پدرانت ، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ، خداوند یکتا را ، و ما در برابر او تسلیم هستیم.» [ نظرات / امتیازها ]
134) آنها امتی بودند که درگذشتند. اعمال آنان ، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و شما هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
130) کسی از کیش ابراهیم روگردان است که خود را دچار حماقت کرده فهم خدادادی را از دست داده باشد ، با اینکه ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت از صالحان است . [ نظرات / امتیازها ]
131) آن زمانش را بیاد آر که پروردگارش بوی گفت: اسلام بیاور گفت من تسلیم رب العالمینم . [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب هم باین اسلام سفارش کرده گفت: ای پسران من خدا دین را برای شما برگزید زنهار مبادا در حالی بمیرید که اسلام نداشته باشید . [ نظرات / امتیازها ]
133) حال شما که از این کیش رو گردانید یا همانست که گفتیم فهم خود را از دست داده اید و یا می گویید ما در آن لحظه که مرگ یعقوب رسیده بود حاضر بودیم اگر این را بگوئید که یعقوب از فرزندانش پرسید: بعد از من چه می پرستید؟ گفتند معبود تو و پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبودی یکتاست می پرستیم در حالی که برای او تسلیم باشیم . [ نظرات / امتیازها ]
134) بهر حال آنها امتی بودند و رفتند و هر چه کردند برای خود کردند شما هم هر چه بکنید برای خود می کنید شما از آنچه آنان می کردند بازخواست نخواهید شد [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
130) و چه کس از آیین پاک ابراهیم روی گرداند به جز مردم بیخرد؟! زیرا ما ابراهیم را در دنیا ( به شرف رسالت ) برگزیدیم و البته در آخرت هم از شایستگان است. [ نظرات / امتیازها ]
131) آن گاه ( برگزیده شد ) که خدا به او فرمود: ای ابراهیم سر به فرمان خدا فرود آر ، عرض کرد: پروردگار عالمیان را مطیع فرمانم. [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب بدین گونه به فرزندان خود سفارش و توصیه نمودند که ای فرزندان من ، خدا برای شما آیین پاک برگزید ، پس ( پیروی کنید و ) تا گاه جان سپردن الّا تسلیم رضای خدا نباشید. [ نظرات / امتیازها ]
133) شما کی و کجا حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب در رسید و به فرزندان خود گفت که شما پس از مرگ من که را می پرستید؟ گفتند: خدای تو را و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که معبود یگانه است و ما مطیع فرمان اوییم. [ نظرات / امتیازها ]
134) آنها گروهی بودند که درگذشتند ، هر کار نیک و بد کردند برای خود کردند و شما هم هر چه کنید برای خویش خواهید کرد و شما مسئول کار آنها نخواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
130) و چه کسی- جز آنکه به سبک مغزی گراید- از آیین ابراهیم روی برمی تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [ نیز ] از شایستگان خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
131) هنگامی که پروردگارش به او فرمود: «تسلیم شو» ، گفت: «به پروردگار جهانیان تسلیم شدم.» [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب ، پسران خود را به همان [ آیین ] سفارش کردند [ و هر دو در وصیتشان چنین گفتند: ] «ای پسران من ، خداوند برای شما این دین را برگزید پس ، البته نباید جز مسلمان بمیرید.» [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید ، حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت: «پس از من ، چه را خواهید پرستید؟» گفتند: «معبود تو ، و معبود پدرانت ، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق- معبودی یگانه- را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم.» [ نظرات / امتیازها ]
134) آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست و از آنچه آنان می کرده اند ، شما بازخواست نخواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
130) و چه کسی جز آن کس که سبکسر بوده و نیک و بد خویش را باز نشناخته است از آیین ابراهیم روی برمی تابد ؟ به راستی ما او را در دنیا به خلوص در بندگی برگزیدیم و قطعاً در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
131) او هنگامی برگزیده شد که پروردگارش به وی گفت : با تمام وجود تسلیم باش . گفت : تسلیم پروردگار جهانیانم . [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم پسرانش را به آن آیین سفارش نمود و یعقوب نیز چنین کرد ، و هر یک گفتند : ای پسران من ، خداوند این آیین را برای شما برگزیده است ، پس مبادا جز در حالی که تسلیم و فرمانبردار او باشید بمیرید . [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما یهودیان و مسیحیان هنگامی که مرگ یعقوب در رسید حاضر بودید ؟ آن گاه که به پسرانش گفت : پس از من چه چیزی را خواهید پرستید ؟ گفتند : خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدایی یگانه است می پرستیم و ما تسلیم و فرمانبردار او هستیم . [ نظرات / امتیازها ]
134) آنان گروهی بودند که درگذشتند ، و اینک جدال درباره آنها که از کدام طایفه بودند به شما سودی نمی رساند . آنچه آنان فراهم آوردند برای خودشان ، و آنچه شما فراهم آوردید برای خودتان است ، و از شما درباره کارهایی که آنان انجام می دادند سؤال نخواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
130) وکیست که از آیین ابراهیم روی گردان شود ، جز کسی که خود را خوار و بی ارزش کند و خویش را به نادانی و سبک مغزی زند؟ یقیناً ما ابراهیم را در دنیا [ به امامت و رسالت ] برگزیدیم ، و قطعاً در آخرت از شایستگان است. [ نظرات / امتیازها ]
131) [ و یاد کنید ] هنگامی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم باش. گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب پسرانشان را به آیین اسلام سفارش کردند که: ای پسران من! یقیناً خدا این دین را برای شما برگزیده ، پس شما باید جز در حالی که مسلمان باشید ، نمیرید. [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما [ یهودیان که ادعا می کنید یعقوب پسرانش را به آیین شما سفارش کرد ] هنگامی که یعقوب را مرگ در رسید [ کنار بستر او ] حاضر بودید؟ [ یقیناً حاضر نبودید ] آن گاه که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم ، و ما تسلیم اوییم. [ نظرات / امتیازها ]
134) آنان گروهی بودند که درگذشتند ، آنچه [ از طاعت و معصیت ] به دست آوردند مربوط به خود آنان است ، و آنچه شما به دست آوردید مربوط به خود شماست و شما در برابر آنچه آنان انجام می دادند ، مسئول نیستید. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
131) زمانی که پروردگارش به او گفت : تسلیم شو! گفت : تسلیم پروردگار جهانیان شدم. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه تشکری
130) هیچکس برنگشت از این کیش غیر آنکه سفیه دارد خویش‏

برگزیدم خلیل را به جهان در قیامت هم اوست از نیکان‏ [ نظرات / امتیازها ]
131) گفت پروردگار ابراهیم که به اسلام حق شود تسلیم‏

گفت اسلام آورم از جان بهر پروردگار عالمیان [ نظرات / امتیازها ]
132) نسل خود هم به راه حى ودود همچو یعقوب توصیت فرمود

که خدا دین برایتان بگزید جز به اسلام از جهان نروید [ نظرات / امتیازها ]
133) یا گواهید چون به موت افتاد گفت یعقوب با همه اولاد

چه پرستید بعد من؟ گفتند مى‏پرستیم کردگار بلند

آنکه معبود بر تو بود و خلیل نیز اسحاق و نیز اسماعیل‏

آن خدایى که هست فرد و قدیم نیز ماییم در رهش تسلیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
134) امتى رفت و ماند از او آثار از شما هم بجاى ماند کار

زانچه اعمال هشته‏اند به جا نیست مسئول آن کسى ز شما [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه دهلوى‏
130) و کیست که رو بگرداند از کیش ابراهیم مگر آنکه نشناخت نفس خود را و هر آئینه برگزیدیم او را درین سراى و هر آئینه او در سراى دیگر از شایستگان است‏ [ نظرات / امتیازها ]
131) آنگاه که گفت او را پروردگار او که منقاد شو گفت منقاد شدم پروردگار عالمها را [ نظرات / امتیازها ]
132) و وصیت کرد باین کلمه ابراهیم پسران خود را و یعقوب نیز فرزندانش را اى فرزندان من هر آئینه خدا برگزیده است براى شما این دین را پس ازین جهان نه روید مگر مسلمان شده‏ [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا حاضر بودید آنگاه پیش آمد یعقوب را موت آنگاه که گفت فرزندان خود را چه چیز را عبادت خواهید کرد بعد از من گفتند عبادت کنیم معبود ترا و معبود پدران ترا که ابراهیم و اسمعیل و اسحق‏اند عبادت کنیم آن معبود یگانه را و ما او را منقادیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
134) این گروهیست که درگذشت وى راست آنچه کردند و شما راست آنچه کردید و شما پرسیده نخواهید شد از آنچه آن گروه مى‏کردند [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
130) از شریعت ابراهیم هیچکس جز کسانى که خود را بهلاکت بیفکند روى بر نمى‏گرداند، ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت هم البته از شایستگانست‏ [ نظرات / امتیازها ]
131) آن وقت خداوند ابراهیم را برسالت برگزید که فرمود تسلیم درگاه خدا باش، وى گفت مطیع فرمانم‏ [ نظرات / امتیازها ]
132) ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را نسبت بتسلیم در برابر خداوند توصیه کردند که: اى فرزندان ما خدا شما را بآئین پاک برگزید پس سعى کنید که از دنیا نروید مگر در حال مسلمان بودن‏ [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما حاضر بودید هنگامى که یعقوب را مرگ در رسید و بفرزندان خود گفت که شما بعد از من چه چیز را میپرستید؟ گفتند خداى تو و خداى پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خداى یگانه است میپرستیم و ما در برابر او تسلیم میباشیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
134) اینان امّتى بودند که در گذشتند نتیجه اعمال آنها- نیک یا بد- بآنها برمیگردد و نتیجه اعمال شما نیز بخودتان عاید میشود و شما هیچگاه مسئول اعمال آنان نمیباشید [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
131) زمانی که خدایش(خدای ابراهیم)به او گفت:تسلیم شو (ابراهم)گفت:تسلیم پروردگار جهانیان شدم. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
130) کسى از آئین پاک ابراهیم رو بر نگرداند بجز مردم بى‏خبر، چه ما ابراهیم را در دنیا بشرف رسالت اختیار نمودیم و در آخرت هم از شایستگان است [ نظرات / امتیازها ]
131) زمانى ابراهیم عزیز و محترم شد که خداوند باو فرمود سر بفرمان من فرود آر، عرض کرد مطیع و فرمانبردارم [ نظرات / امتیازها ]
132) ابراهیم و یعقوب بفرزندان خود سفارش نمودند که اى فرزندان، خداوند برگزید از براى شما دینى، همیشه از آن دین پیروى نموده و تا هنگام مرگ تسلیم رضاى خدا باشید [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا بودید حاضر هنگام مرگ یعقوب که بفرزندان خود گفت شما پس از مرگ من که را پرستش مینمائید؟ گفتند خداى تو و پدرانت ابراهیم و اسمعیل و اسحق را که معبود یکتاست پرستش نمائیم و مطیع و فرمانبردار او باشیم [ نظرات / امتیازها ]
134) کسانى که در گذشته‏اند هر بد و نیکى که بجا آوردند براى خود بوده و شما هم هر چه کنید براى خویش خواهید کرد و مسئول کار دیگران نخواهید بود [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمع جوامع الجامع
132) ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را (در بازپسین لحظات عمر) به این آئین وصیّت کردند (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند) فرزندان من! خداوند این آیین پاک را براى شما برگزیده است و شما جز به آیین اسلام (تسلیم در برابر فرمان خدا) نمیرید [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما به هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را مى‏پرستید؟ گفتند خداى تو و خداى پدرانت را، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا و ما در برابر او تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجامع
131) (به خاطر بیاورید) هنگامى را که پروردگار به او گفت اسلام بیاور (و در برابر حق تسلیم باش، او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت) گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. [ نظرات / امتیازها ]
134) اینان امّتى بودند که در گذشتند، اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شما است، و هیچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
130) چه کسى- جز افراد سفیه و نادان- از آیین ابراهیم (با آن پاکى و [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
130) وَ مَنْ یَرْغَبُ- آن کیست که باز گراید و باز نشیند عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ از کیش ابراهیم و دین وى إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مگر در خویشتن سبک خردى نادان خویشتن ناشناس، وَ لَقَدِ اصْطَفَیْناهُ فِی الدُّنْیا و خود بر گزیدیم وى را و پاک کردیم پیشوایى دین را درین جهان، وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ و وى در آن جهان از نیکان شایستگانست. [ نظرات / امتیازها ]
131) قوله تعالى-: إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ- یادگیر و یاد کن یا محمد آن گه که اللَّه ابراهیم را گفت «اسلم» گردن نه و کار بمن سپار و خویشتن فرا من ده قالَ جواب داد ابراهیم و گفت أَسْلَمْتُ گردن نهادم و خویشتن فرا دادم و خود را بیوکندم لِرَبِّ الْعالَمِینَ خداوند جهانیان را. [ نظرات / امتیازها ]
132) وَ وَصَّى- و اندرز کرد بِها بدین اسلام و باین سخن که اسلمت، إِبْراهِیمُ بَنِیهِ ابراهیم پسران خود را وَ یَعْقُوبُ و یعقوب همچنین پسران خود را وصیت کرد یا بَنِیَّ گفت اى پسران من إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ لَکُمُ الدِّینَ اللَّه برگزید شما را این دین فَلا تَمُوتُنَّ میمیرید إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر شما مسلمانان گردن نهادگان خویشتن فرمانرا او کندگان. [ نظرات / امتیازها ]
133) أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ- حاضر بودید شما إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ آن گه که مرگ آمد به یعقوب إِذْ قالَ لِبَنِیهِ آن گه که پسران خود را گفت ما تَعْبُدُونَ بر چه‏اید که پرستید مِنْ بَعْدِی از پس مرگ من قالُوا پسران گفتند- نَعْبُدُ إِلهَکَ خداى ترا پرستیم وَ إِلهَ آبائِکَ و خداى پدران تو إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً خداى یکتا بر یگانگى وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ و ما وى را گردن نهادگانیم. [ نظرات / امتیازها ]
134) تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ- ایشان گروهى‏اند که رفتند لَها ما کَسَبَتْ ایشانراست آنچه کردند وَ لَکُمْ ما کَسَبْتُمْ و شما راست آنچه کنید وَ لا تُسْئَلُونَ و شما را نپرسند عَمَّا کانُوا یَعْمَلُونَ که ایشان چه کردند. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
130) کیست که از آئین ابراهیم روى بگرداند، مگر کسى که خود را (فریب داده و) بى‏خردى کند؟ و همانا ما او را در این جهان برگزیدیم و قطعاً او در جهان دیگر (نیز) از صالحان است. [ نظرات / امتیازها ]
131) (بخاطر بیاورید) هنگامى را که پروردگار ابراهیم به او گفت: تسلیم شو. گفت: در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. [ نظرات / امتیازها ]
132) و ابراهیم و یعقوب، فرزندان خود را به همان آئین سفارش نمودند (وگفتند:) فرزندان من! خداوند براى شما این دین (توحیدى) را برگزیده است. پس (تا پایان عمر بر آن باشید و) جز در حال تسلیم (و فرمانبردارى) نمیرید. [ نظرات / امتیازها ]
133) آیا شما (یهودیان) هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید، حاضر بودید؟! آن هنگام که به فرزندان خود گفت: پس از من چه مى‏پرستید؟ گفتند: خداى تو وخداى پدرانت ابراهیم واسماعیل واسحاق، خداوند یکتا، وما در برابر او تسلیم هستیم. [ نظرات / امتیازها ]
134) آنها امتى بودند که درگذشتند، دست آورد آنها مربوط به خودشان و دست آورد شما نیز مربوط به خودتان است و شما از آنچه آنان انجام داده‏اند، بازخواست نخواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 452 و 453
130) اعراض و نفرت از ملت و کیش ابراهیم از حماقت نفس است (ناشى از تشخیص ندادن امورى است که نافع به حال نفس است؛ از امورى که مضر به حال آن است) و در حقیقت خداوند او را در دنیا برگزید (اصطفا در این مقام این است که بنده در تمامى شئونش به مقتضاى مملوکیتش و عبودیتش رفتار کند، یعنى براى پروردگارش تسلیم صرف باشد) و به راستی او در آخرت از صالحان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 453 و 457
131) و چون پروردگارش به او گفت اسلام بیاور (این بیان سرّى بود که پروردگارش با او در میان نهاد و در مقامى نهاد که مقام خلوت بود و اسلام به معنای اذعان و باور قلبى به مضمون اجمالى شهادتین که لازمه‏اش عمل به غالب فروع است و تسلیم و انقیاد قلبى نسبت به نوع اعتقادات حقّه تفصیلى و اعمال صالحه ‏اى که از توابع آن است و تسلیم شدن قوای بهیمی و سبعی برای انسان و بداند که ملک تنها براى خداست و غیر خدا هیچ چیزى نه مالک خویش است و نه مالک چیز دیگر مگر آنکه خداوند تملیکش کرده باشد، پس ربّى هم سواى او ندارد) گفت برای پروردگار جهانیان اسلام آوردم (ایشان خود را یکى از بندگان ذلیل و مربوب می بیند و در برابر کسى اظهار ذلت کند که تمامى عالمیان در برابرش تسلیم هستند). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 461 و 462
132) و ابراهیم و یعقوب به فرزندان خود وصیت کردند که ای فرزندانم، به راستی الله اسلام را به عنوان دین برای شما برگزید پس از این معنا حذر کنید که مرگ شما را دریابد درحالیکه به حال اسلام نباشید (یعنى همواره ملازم با اسلام باشید تا مرگتان در حال اسلامتان واقع شود). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 462
133) آیا شما حاضر و گواه بودید هنگامی که یعقوب را مرگ فرا رسید؟ آن گاه که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است (خدای یگانه را آورد تا توهّمى را که ممکن بود از عبارت مفصل قبلى به ذهن برسد (که لابد غیر از معبود پدران ابراهیم معبودهاى دیگرى نیز هست) دفع کند) و به طریقه اسلام او را عبادت می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
130) qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? car Très certainement nous l'avons choisi en ce monde; et, dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien [ نظرات / امتیازها ]
131) quand son Seigneur Lui avait dit: ‹Soumets-toi›, il dit: ‹Je me soumets Au Seigneur de l'Univers› [ نظرات / امتیازها ]
132) et C'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: ‹Mes fils, certes Allah vous a choisi la religion: ne mourrez point, donc, autrement qu'en Soumis›! (à Allah) [ نظرات / امتیازها ]
133) Etiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: ‹Qu'adorerez-vous après moi›? - ils répondirent: ‹Nous adorerons Ta divinité et la divinité de Tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité Unique et à laquelle nous sommes Soumis› [ نظرات / امتیازها ]
134) voilà une génération bel et bien révolue. a elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آذری ziya bunyadov
134) Onlar (İbrahim, Yə’qub və onlara tabe olanlar) bir camaat idilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu-sual olunmaz. [ نظرات / امتیازها ]
 » آلمانی آصف بولدرم
130) Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen außer dem, der selbst betört ist? Wir haben ihn (Ibrahim) ja bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen.
﴿١٣٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
131) (Damals,) als sein Herr zu ihm sagte: "Werde Muslim!" Ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben."
﴿١٣١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
132) Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an - (er) und Ya'qub: "O meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt; so sterbt denn nicht, außer (Ihm) ergeben zu sein!"
﴿١٣٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
133) Oder wart ihr etwa Zeugen, als Ya'qub der Tod nahte? Als er zu seinen Söhnen sagte: "Wem werdet ihr nach mir dienen?" Sie sagten: "Wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, lsma'il und Ishaq dienen, als dem Einen Gott, und Ihm sind wir ergeben.
﴿١٣٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
134) Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist; ihr kommt zu, was sie verdient hat, und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten.
﴿١٣٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
130) And who shrinks from the religion of Ibrahim except him who makes himself a fool? And We indeed chose him in this world, and he will indeed be in the Hereafter among the righteous. [ نظرات / امتیازها ]
131) Behold! his Rabb told him: "Submit yourself." He said: "I submit myself to the Rabb of all the worlds." [ نظرات / امتیازها ]
132) And Ibrahim bequeathed this to his children, and Ya'qub: "O my children! surely Allah has chosen for you the religion, so do not die unless you be Muslims." [ نظرات / امتیازها ]
133) Or, were you witnesses when death appeared before Ya'qub, when he said to his children: "What will you worship after me?" They said: "We shall worship your God and the God of your forefathers- Ibrahim and Isma'il and Is-haq- the One God, and to Him we shall be Muslims." [ نظرات / امتیازها ]
134) That is a community that have passed away; for them is what they earned, and for you is what you earn; and you will not be questioned as to what they used to do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
131) Rəbbi İbrahimə: “(Əmrimə) təslim ol!” – dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum (müsəlman oldum)!” – deyə cavab vermişdi. [ نظرات / امتیازها ]
132) Rəbbi İbrahimə: “(Əmrimə) təslim ol!” – dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum (müsəlman oldum)!” – deyə cavab vermişdi. [ نظرات / امتیازها ]
133) (Ey yəhudilər!) Yoxsa Yə’qubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O: “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” – deyə oğlanlarından soruşduğu zaman, onlar: “Sənin Allahına və ataların – İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq (Ona ibadət edəcəyik)!”- dedilər. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
133) کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب علیھ السّلام کا وقاُ موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم علیھ السّلام و اسماعیل علیھ السّلامو اسحاق علیھ السّلامکے پروردگار خدائے وحدہِ لاشریک کی اور ہم اسی کے مسلمان اور فرمانبردار ہیں [ نظرات / امتیازها ]
134) یہودیو! یہ قوم تھی جو گزر گئی انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ ہوگا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
130) Who would shrink from [joining] Abraham's sect except someone who fools himself? We selected him during worldly life, while in the Hereafter he will be among the honorable ones. * * [ نظرات / امتیازها ]