از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
برای شما در شب روزه همبستر شدن با زنانتان حلال شد ، آنها لباسند برای شما و شما لباسید برای آنها ( هر یک زینت دیگری هستید و پوشاننده عیوب و حافظ از گناه او ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آمیزش جنسی با همسرانتان ، در شبِ روزهایی که روزه می گیرید ، حلال است. آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها ( هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید ) . خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید ( و این کارِ ممنوع را انجام می دادید ) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید ، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته ، طلب نمایید! و بخورید و بیاشامید ، تا رشته سپید صبح ، از رشته سیاه ( شب ) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب ، تکمیل کنید! و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید ، با زنان آمیزش نکنید! این ، مرزهای الهی است پس به آن نزدیک نشوید! خداوند ، این چنین آیات خود را برای مردم ، روشن می سازد ، باشد که پرهیزکار گردند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
در شب روزه داری نزدیکی کردنتان با همسرانتان حلال شد ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید برای آنان خدا دانست که شما همواره با انجام این عمل نافرمانی و در نتیجه به خود خیانت می کردید پس از جرمتان گذشت و این حکم را از شما برداشت حالا دیگر می توانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه از فرزند که برایتان مقدر کرده طلب کنید و از آب و غذا در شب هم چنان استفاده کنید تا سفیدی شفق از سیاهی شب برایتان مشخص شود و آن گاه روزه بدارید و روزه را تا شب به کمال برسانید و نیز هنگامی که در مسجدها اعتکاف می کنید با زنان نیامیزید اینها که گفته شد حدود خداست زنهار که نزدیک آن مشوید اینچنین خدا آیات خود را برای مردم بیان می کند تا شاید با تقوا شوند [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
برای شما در شبهای ماه رمضان مباشرت با زنان خود حلال شد ، که آنها جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید. و خدا دانست که شما ( در کار مباشرت زنان به نافرمانی و اطاعت شهوت نفس ) خود را به ورطه گناه می افکنید لذا از حکم حرمت درگذشت و گناه شما را بخشید ، از اکنون ( در شب رمضان ) رواست که با زنهای خود ( به حلال ) مباشرت کنید و از خدا آنچه مقدّر فرموده بخواهید. و بخورید و بیاشامید تا خط سفیدی روز از سیاهی شب در سپیده دم پدیدار گردد ، پس از آن روزه را به پایان برسانید تا اول شب. و با زنان هنگام اعتکاف در مساجد مباشرت نکنید. این احکام ، حدود دین خداست ، زنهار در آن راه مخالفت مپویید! خداوند این گونه آیات خود را برای مردم بیان فرماید ، باشد که پرهیزکار شوند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
به کاربردن کلمه «دانست» برای خداوند متعال در اینجا مناسب نیست.
به جای آن «می دانست»، «معلوم داشت»، «اعلام کرد» به کار رود بهتر است.
بعضی مترجمین این مسأله را در آیات 187 و 235 و 66 سوره انفال رعایت نکرده اند که بهتر است تصحیح شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
در شبهای روزه ، همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید ، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس ، اکنون [ در شبهای ماه رمضان می توانید ] با آنان همخوابگی کنید ، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه [ شب ] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [ فرا رسیدن ] شب به اتمام رسانید. و در حالی که در مساجد معتکف هستید [ با زنان ] درنیامیزید. این است حدود احکام الهی! پس [ زنهار به قصد گناه ] بدان نزدیک نشوید. این گونه ، خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند ، باشد که پروا پیشه کنند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
در شبِ روزه داری بر شما حلال شده است که به سوی زنانتان بروید و با آنان آمیزش کنید . آنان جامه شمایند و شما جامه آنانید . خداوند دانست که شما به خود خیانت می کردید و حکم حرمت آمیزش در شب های روزه را پاس نمی داشتید ; از این رو با رحمت خود به سوی شما باز آمد و از شما درگذشت و حرمت آن را برداشت . اکنون می توانید با آنان آمیزش کنید و بدین طریق آنچه را خدا برای شما مقدر کرده است طلب نمایید . و شب های روزه بخورید و بیاشامید تا وقتی که رشته سپید صبحدم از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود . از آن پس خوردن و آشامیدن را ترک کنید و روزه را تا شب به پایان برید . و هنگامی که در مساجد معتکفید ، حتی شب های آن ، با همسرانتان آمیزش نکنید . اینها حدود و مقرّرات خداست ; به آنها نزدیک نشوید و آنها را نشکنید . بدین سان خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند ، باشد که تقوا پیشه کنند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
در شبِ روزهایی که روزه دار هستید ، آمیزش با زنانتان برای شما حلال شد. آنان برای شما لباسند و شما برای آنان لباسید. خدا می دانست که شما [ پیش از حلال شدن این کار ] به خود خیانت می کردید ، پس توبه شما را پذیرفت و از شما در گذشت. اکنون [ آزاد هستید که ] با آنان آمیزش کنید و آنچه را خدا [ در این کار ] برای شما مقرّر داشته [ از فضیلت ، ثواب ، پاکدامنی از حرام و فرزند شایسته ] طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید [ صبح ] از رشته سیاه [ شب ] برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب به پایان برید. و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان آمیزش نکنید. اینها حدود خداست ، به آنها نزدیک نشوید. خدا این گونه آیاتش را برای مردم بیان می کند تا [ از مخالفت اوامر و نواهی او ] بپرهیزند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  زاهده آگاهي
در شب های ماه رمضان همخوابی با زنانتان بر شما حلال شد. آنها حجاب شما و شما حجاب آنهایید. خداوند می دانست که شما خطا می کنید پس توبه شما را پذیرفت و شما را آمرزید. پس اکنون با آنها آمیزش کنید و آنچه را خداوند برای شما مقرر کرده طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا زمانی که سپیدی صبح از سیاهی شب برای شما متمایز شود سپس روزه را تا شب کامل کنید و در حالی که در مساجد معتکف شده اید با زنان همخوابی نکنید. این حدود الهی است پس به آن نزدیک نشوید. اینچنین خداوند نشانه هایش را بر مردم آشکار می کند تا بلکه پرهیزکار شوند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه صفارزاده
آمیزش جسمانى با همسرانتان در شبهاى ماه رمضان بر شما حلال مقرّر شده است: آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، [نسبت به هم همچون رابطه‏ى تن و جامه نزدیک هستید و عیوب یکدیگر را مى‏پوشانید] خداوند آگاه بود.
. که شما به خود خیانت مى‏کردید «1» و لذا حقّتعالى رحمتش را معطوف به شما فرمود و شما را مورد بخشش و عفو قرار داد [و این حکم را مقرّر فرمود] پس با آنها آمیزش کنید و از حکم خداوند بهره ببرید. [و نیز] بخورید و بیاشامید تا رشته‏ى سپید صبح از [پشت‏] رشته‏ى سیاه شب براى شما آشکار گردد سپس روزه را تا شب به پایان ببرید. امّا هنگامى که در مساجد به اعتکاف [براى دعا و مناجات‏] مشغول هستید با زنان مباشرت نکنید، اینها [که فرموده شد] حدودهاى الهى است و نباید به [اندیشه‏ى‏] تجاوز از حدود نزدیک شوید. خداوند اینگونه کلام وحى و آیات خود را براى مردم [بتفصیل و با توضیح‏] بیان مى‏فرماید، باشد که پرهیزکار شوند .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
آمیزش زنان شما در شب روزه براى شما حلال شد آنان پوشش شما هستند و شما پوشش آنها مى‏باشید خدا دانا بود که شما خود را بخیانت مى‏دهید شما را بخشید اینک میتوانید با آنها آمیزش کنید آنچه را خدا براى شما قرار داده پیروى کنید، بخورید و بیاشامید تا سفیدى صبح از شب براى شما نمایان گردد آن گاه روزه بگیرید تا شب، وقتى که در مسجد معتکفید با زنان آمیزش نکنید این حدود خدا است بآن نزدیک نگردید چنین خدا آیات خود را براى مردم بیان مى‏کند شاید پرهیزگارى نمایید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
براى شما در شبهاى ماه رمضان نزدیکى با زنان خود حلال شد و آنها لباس عفاف شما و شما هم لباس ستر و عفت آنان هستید و خداوند دانست که شما در مباشرت با زنان در اثر نافرمانى بگناه مى‏افتید لذا از حکم حرمت نزدیکى با زنان در شبهاى ماه رمضان در گذشت و شما را بخشید اکنون میتوانید با حلال خود مباشرت کنید و از آنچه خداوند براى شما معین نموده بخورید و بیاشامید تا وقتى که خط سفیدى روز از سیاهى شب آشکار گردد سپس آن روزه را تا شب بپایان رسانید و در زمان اعتکاف در مساجد با زنان مباشرت نکنید این احکام حدود دین خداست با آن مخالفت نکنید و این آیات را براى مردم بیان میفرماید تا پرهیزکار بشوند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جوامع الجامع
آمیزش با همسرانتان در شب روزه‏دارى حلال است. آنها پوشش شما هستند و شما پوشش آنها، خداوند مى‏دانست که شما به خود خیانت مى‏کردید (و این کار را که حرام بود بعضا انجام مى‏دادید) پس توبه کرد بر شما و شما را بخشید، اکنون با آنها آمیزش کنید و آنچه را خدا بر شما مقرر داشته طلب کنید. بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه (شب) براى شما آشکار شود، سپس روزه را تا شب تکمیل کنید، و در حالى که در مساجد مشغول اعتکاف هستید، با زنان آمیزش نکنید، این حدود الهى است، به آن نزدیک نشوید، خداوند این چنین آیات خود را براى مردم روشن مى‏سازد، باشد که پرهیزگار شوند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
در شب‏هاى روزه (ماه رمضان)، آمیزش با همسرانتان براى شما حلال شد، آنها براى شما (همچون) لباسند و شما براى آنها (همچون) لباس. خداوند مى‏دانست که شما به خود خیانت مى‏کردید (وآمیزش را که ممنوع بود، بعضاً انجام مى‏دادید) پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. اکنون (مى‏توانید) با آنها هم بستر شوید و آنچه را خداوند بر شما مقرّر فرموده، طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سفید از رشته سیاه (شب) براى شما آشکار گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید. و در حالى که معتکف در مساجد هستید، با زنان آمیزش نکنید. این حدود واحکام الهى است پس (به قصد تجاوز وگناه) به آن نزدیک نشوید. خداوند این چنین آیات خود را براى مردم، روشن مى‏سازد، باشد که پرهیزگار گردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
on vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. mais ne Cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. voilà les lois d'Allah: ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser).C'est Ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
کنون گشت در ماه روزه حلال // که خواهید شب از زن خود وصال
زن و شوی هر دو لباس همند // به پوشاندن عیبها همدمند
خدا بود آگه که افزون ز پیش // خیانت نمایید بر نفس خویش
ندارید طاقت که یکماه تام // بمانید دور از زن خود مدام
از اینروی از کارتان در گذشت // ببخشود و آن حکم برچیده گشت
کنون میتواند عامل بر آن // بخلوت نشینید با همسران
دگر می توانید کردن طلب // هر آنچه مقرر شد از سوی رب
خورید و بنوشید تا آن زمان // که بینید در پهنه آسمان
یکی رشته نور و رنگس سپید // ز بین سیاهی شب شد پدید
از آن لحظه آغاز گردد صیام // که تا شب بباید بود مستدام
و گر معتکف در مساجد شوید // مبادا که نزدیک زنها روید
همه هست اینها حدود خدا // مبادا گذارید در زیر پا
خداوند آیات خود را بیان // نماید بمردم بدینسان عیان
که شاید بپرهیز عادت کنید // حدود را خدا را رعایت کنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه داری حلال گردیده است . آنان لباس شمایند و شما لباس آنانید. خداوند میدانست که شما ( از لذائذ نفسانی می کاستید و معتقد بودید که شبها بعد از بخواب رفتن ، همخوابگی با همسران حرام است و ) بر خود خیانت میکردید . خداوند توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید . پس هماکنون با آنان آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که خدا برایتان لازم دانسته است ، و بخورید و بیاشامید تا آن گاه که رشته بامداد از رشته سیاه ( شب ) برایتان از هم جدا و آشکار گردد . سپس روزه را تا شب ادامه دهید . وقتی که در مساجد به ( عبادت ) اعتکاف مشغولید ، با آنان همخوابگی نکنید . این ( احکام روزه و اعتکاف ) حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید . خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن میسازد ، باشد که پرهیزگار شوند .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
آمیزش با همسران‌تان در شب‌های روزه‌داری حلال است. شما پوشش و مایه‌ی زینت هم هستید که عیب‌های یکدیگر را می‌پوشانید. خداوند می‌دانست که اگر آمیزش در شب‌های روزه را ممنوع می‌کرد، شما توجه نمی‌کردید و با انجام آن به خود خیانت می‌کردید، پس خود پیش‌قدم شد و از شما درگذشت و حکم حرمت را برداشت. اینک می‌توانید با آنها آمیزش کنید و آنچه را خداوند برای‌تان مقدر کرده است، بطلبید. در شب‌های روزه‌داری می‌توانید بخورید و بیاشامید تا وقتی که رشته‌ی سپید صبح از دل تاریک شب برآید و طلوع فجر بر شما آشکار شود؛ آنگاه خورد وخوراک را ترک کنید و روزه را تا فرا رسیدن شب ادامه دهید و البته شب‌هایی که در مساجد اعتکاف کرده‌اید، با زنان آمیزش نکنید. اینها حدود و مقررات الهی است؛ پس به آنها نزدیک نشوید و حرمت‌شان را نشکنید. خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می‌کند، باشد که با رعایت آن پرهیزکار شوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.