از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
خدای یکتاست که جز او معبودی نیست ، زنده قائم به ذات و برپا دارنده توانا و دائم ( جهان هستی ) است ، هیچ گاه او را خواب سبک و سنگین فرا نمی گیرد ، آنچه در آسمان ها و آنچه در این زمین است ( علاوه بر خود آنها ) از آن اوست ( به ملاک آنکه آفرینش و حفظ و تدبیر و فانی کردن همه در تحت اراده اوست ) کیست آنکه جز به اذن او در محضرش وساطت کند ( وساطت تکوینی در میان اسباب و مسببات در این جهان ، و شفاعت ارادی در سقوط کیفر اعمال و فزونی پاداش در جهان دیگر ) ؟! آنچه را در جلو روی مردم و آنچه را در پشت سر آنهاست ( حوادث آینده و گذشته جهان را ) می داند و آنها به چیزی از علم او احاطه ندارند جز به آنچه او بخواهد. کرسی ( سلطه و ربوبیت ) او آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنها بر او سنگینی و خستگی ندارد ، و او والا و بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده ، که قائم به ذات خویش است ، و موجودات دیگر ، قائم به او هستند هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی گیرد ( و لحظه ای از تدبیر جهان هستی ، غافل نمی ماند ) آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آن اوست کیست که در نزد او ، جز به فرمان او شفاعت کند؟! ( بنا بر این ، شفاعت شفاعت کنندگان ، برای آنها که شایسته شفاعتند ، از مالکیت مطلقه او نمی کاهد. ) آنچه را در پیش روی آنها [ بندگان ] و پشت سرشان است می داند ( و گذشته و آینده ، در پیشگاه علم او ، یکسان است. ) و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. ( اوست که به همه چیز آگاه است و علم و دانش محدود دیگران ، پرتوی از علم بی پایان و نامحدود اوست. ) تخت ( حکومت ) او ، آسمانها و زمین را دربرگرفته و نگاهداری آن دو [ آسمان و زمین ] ، او را خسته نمیکند. بلندی مقام و عظمت ، مخصوص اوست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
خداوند یکتا است که معبودی به جز او نیست خدایی است زنده و پاینده ، چرت نمی زند تا چه رسد به خواب ، هر چه در آسمانها و زمین هست از آن اوست آنکه به نزد او بدون اجازه اش شفاعت کند کیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
خدای یکتاست که جز او خدایی نیست ، زنده و پاینده است ، هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود ، اوست مالک آنچه در آسمانها و زمین است ، که را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او؟ علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد و خلق به هیچ مرتبه از علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او خواهد ، قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر ، و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است ، و او والا مرتبه و با عظمت است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
خداست که معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به چیزی از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمی یابند. کرسیِ او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهداری آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والایِ بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) طوفانی : خیلی آیه ی عمیقی است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
تنها خدا ـ که هیچ معبودی جز او شایسته پرستش نیست ـ زنده و برپادارنده هستی است ; نه خوابی سبک او را فرامی گیرد و نه خوابی سنگین که از اداره امور جهان بازماند . آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آنِ اوست و اسباب و علل همه از او فرمان می گیرند . کیست آن که جز به اذن او نزد وی شفاعت کند ؟ و انجام کاری را سبب شود آنچه را که پیش روی شفاعتگران است و از آن آگاهند و آنچه را که در پی دارند و از آنان نهان است ، همه را می داند ; و آنها به چیزی از دانش او ـ جز آنچه برایشان خواسته است ـ احاطه ندارند . قلمرو فرمانروایی اش آسمان ها و زمین را فراگرفته است ، و نگهداری آن دو بر او دشوار نیست ، و اوست بلندمرتبه و بزرگ . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
خدای یکتا که جز او هیچ معبودی نیست ، زنده و قائم به ذات [ و مدّبر و برپا دارنده و نگه دارنده همه مخلوقات ] است ، هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد ، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایی اوست. کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه را پیش روی مردم است [ که نزد ایشان حاضر و مشهود است ] و آنچه را پشت سر آنان است [ که نسبت به آنان دور و پنهان است ] می داند. و آنان به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد. تخت [ حکومت ، قدرت و سلطنت ] ش آسمان ها وزمین را فرا گرفته و نگهداری آنان بر او گران و مشقت آور نیست و او بلند مرتبه و بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
خدا یکتا است که خدایى جز او نیست زنده و پاینده است هرگز او را چرت و یا خواب نمیگیرد هر چه در آسمانها و زمین است از اوست آن کس که به نزد او جز به اشاره‏اش شفاعت میکند کیست؟ او میداند آنچه پیش رو و آنچه پشت سرشان هست و به چیزى از دانش و علم او احاطه ندارند مگر به آنچه او خواهد. قلمرو او آسمانها و زمین را فرا گرفته و نگهداریش بر او سنگینى نمى‏کند زیرا او دانا و بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نصرت عزتي ساميان
الله خدائی است که خدائی جز او نیست زنده و پابرجاست نه چرت ونه خواب او را نمی گیرد.هر چه در زمین و آسمانهاست برای اوست چه کسی پیش او شفاعت می کند مگر به اجازه او هر چه در پیش رو و پشت سر خلائق هست را می داند و خلائق به چیزی از علم او احاطه ندارند مگر آنچه خودش بخواهد حیطه حکومت او تمام آسمانها و زمین است و حفظ آن دو او را خسته و درمانده نمی کند و او عالی مرتبه و بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
اللَّه خدایى است که هیچ خدایى جز او نیست. زنده و پاینده است. نه خواب سبک او را فرا مى‏گیرد و نه خواب سنگین. از آنِ اوست هر چه در آسمانها و زمین است. چه کسى جز به اذن او، در نزد او شفاعت کند؟ آنچه را که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است مى‏داند و به علم او جز آنچه خود خواهد، احاطه نتوانند یافت. کرسى او آسمانها و زمین را در بر دارد. نگهدارى آنها، بر او دشوار نیست. او بلندپایه و بزرگ است. (255)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ارفع
255 خدا یکى است و خدایى جز او نیست زنده و نیرو بخش همه است نه خواب سبک دارد و نه خواب سنگین آنچه در آسمانها و در زمین است، متعلق به اوست کیست که در پیشگاه او جز با اجازه‏اش شفاعت کند آنچه پیش رو و آنچه پشت سرشان هست، مى‏داند و کسى به علم او احاطه پیدا نمى‏کند مگر به آنچه او بخواهد حکومت او آسمانها و زمین را فرا گرفته و نگهدارى آنها براى او سنگین نیست و او بزرگوارى با عظمت است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اشرفی
خدا نیست الهى مگر او که زنده پاینده است نگیردش خواب سبک و نه خواب گران مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است کیست آن که شفاعت کند نزد او مگر بدستوریش مى‏داند آنچه میان دستهاى ایشان و آنچه پس سر ایشانست و احاطه نمیکنند بچیزى از دانش او مگر بآنچه خواهد گنجید کرسى او آسمانها و زمین را و گران نیاید او را نگهبانى آندو و او است بلند قدر بزرگ مرتبه (255)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
خداوند که جز او هیچ خدایى نیست زنده‏ى پاینده است. او را نه خوابى سبک و نه خوابى گران فرا مى‏گیرد. آن چه در آسمان‏ها و آن چه در زمین است از آن اوست. کیست آن کس که جز به فرمان او در نزد او به شفاعت پردازد؟ آن چه در پیش روى آنان و آن چه در پشت سر ایشان است مى‏داند. به چیزى از علم او احاطه نمى‏یابند مگر آن چه خود بخواهد. کرسىّ [علم و فرمانروایى‏] او آسمان‏ها و زمین را فرا گرفته است و نگهدارى آن دو بر او دشوار نیست، و او بلند مرتبه‏ى با عظمت است
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
خدا یکتاست و جز او خدایى نیست زنده و پاینده است و هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه برسد بخواب، از براى خدا است آنچه در آسمانها و زمین است کیست که در پیشگاه او بشفاعت برخیزد جز بفرمان او میداند آنچه پیش نظر مردم آفریده شده و آنچه خواهد آفرید و هیچ کسى بمرتبه دانش او احاطه نتواند کرد مگر آنچه بخواهد، کرسى او احاطه دارد بر آسمانها و زمین و نگهبانى زمین و آسمان بر او دشوار نباشد و او داناى بسیار بزرگى است (255) ترجمه بروجردى، ص: 65
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
اللّه، که جز او معبودى نیست، زنده و برپادارنده است. نه خوابى سبک او را فرا گیرد و نه خوابى سنگین. آنچه در آسمان‏ها و آنچه در زمین است، از آنِ اوست. کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. گذشته و آینده آنان را مى‏داند. و به چیزى از علم او احاطه پیدا نمى‏کنند مگر به مقدارى که او بخواهد. کرسى (علم و قدرت) او آسمان‏ها و زمین را در برگرفته و نگهدارى آن دو بر او سنگین نیست و او والا و بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
Allah! point de divinité à part Lui, le Vivant, celui qui subsiste par lui-même ‹al-Qayyum›. ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. a Lui appartient Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? il connaît leur Passé et leur futur. et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'il veut. son Trٍne ‹Kursiy› déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. et il est le Très Haut, le Très Grand [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏خدائی بجز الله وجود ندارد و او زنده پایدار ( و جهان هستی را ) نگهدار است . او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمیگیرد ( و همواره بیدار است و سستی و رخوت بدو راه ندارد ) . از آنِ او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ( و در ملک کائنات ، او را انبازی نیست ) . کیست آن که در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه او ؟ میداند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است ( و مطلع بر گذشته و حال و آینده ، و آگاه بر بود و نبود جهان است و اصلاً همه زمانها و مکانها در پیشگاه علم او یکسان است . مردمان ) چیزی از علم او را فراچنگ نمیآورند جز آن مقداری را که وی بخواهد . ( علم و دانش محدود دیگران ، پرتوی از علم بیپایان و بیکران او است ) . فرماندهی و فرمانروائی او آسمانها و زمین را دربر گرفته است ، و نگاهداری آن دو ( برای او گران نیست و ) وی را درمانده نمیسازد و او بلندمرتبه و سترگ است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : یعنی اسم اعظم جل جلا له یعنی مشکل گشا یعنی نگهدار
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
الله که هیچ معبودی جز او نیست، زنده و برپا دارنده‌ی هستی است و حتی لحظه‌ای از تدبیر مخلوقات غافل نمی‌ماند؛ چون هیچگاه او را چُرتی فرا نمی‌گیرد و هرگز به خواب نمی‌رود. آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آنِ او و در حیطه‌ی قدرت اوست. کیست که بتواند در پیشگاهش جز به اذن خودش برای کسی وساطت کند؟ حوادث آینده و گذشته‌ی مردم را می‌داند و کسی از علم او سر درنمی‌آورد، مگر به مقداری که خود اجازه دهد. حکومت و سلطه‌ی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و نگه‌داری آنها بر او سنگینی ندارد و خسته‌اش نمی‌کند و دارای مقامی والا و بزرگ است که در فهم مردم نمی‌گنجد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.