از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه فيض اصفهاني
5) :
 توضيح : فلح یعنی دانه سر از خاک بیرون آورد پس مفلحون کسانی اند که از عالم ماده فراتر رفته اند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
3) یَقیمُ(قَوَمَ) : قائم می کند،برپا می دارد،افتاده را بلند می کند [ نظرات / امتیازها ]
5) مُفلِح(فَلَحَ) : رستگار،کسی که از باز دارنده رها شده
 توضيح : کشاورزی را از آن فلاحت گویند که دانه ها از وضع محدود خود رها می شوند و باطنشان رشد وبروز می کند. [ نظرات / امتیازها ]
  مهسا حصارباني - ترجمه ومفاهیم قرآن کریم مهدی محمودیان
3) الغیب : عالم غیب
 توضيح : پنهان چیزی که با حواس ظاهری قابل درک نیست مانند وحی وفرشتگان ومعاد [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - ابوالفضل بهرام پور
3) مما : من + ما = از آنچه [ نظرات / امتیازها ]
3) رزقنا : روزی دادیم [ نظرات / امتیازها ]
3) الذین : کسانی که [ نظرات / امتیازها ]
4) یوقن : یقین می آورد (یقین باور شهودی است) [ نظرات / امتیازها ]
5) اولئک : آنان [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - آموزش ترجمه ی قرآن(استاد بهرام پور)
4) أُنْزِلَ : نازل گردید [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
3) یُؤْمِنُونَ : ایمان می آورند [ نظرات / امتیازها ]
5) عَلى‏ هُدىً : بر هدایتی استوارند [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
5) المفلحون : رستگاران . نجات یافتگان [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - فرهنگ لغت حییم
5) مفلح : delhvered [ نظرات / امتیازها ]