از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(واذ نجیناکم من ال فرعون )(و هنگامی که نجات داد شما راازآل فرعون ) و جماعت ایشان ،(یسومونکم ):(که به شما آزار و اذیت دائمی می رسانند)،(سوء العذاب ):(از بدترین عذابها که به نفس ضررمی رساند)،(یذبحون ابناءکم ):(فرزندان پسر شما را می کشتند)،(ویستحیون نساءکم ): (و زنان شما را زنده می گذاشتند) برای خدمتگزاری ،(و فی ذلکم بلاءمن ربکم عظیم ):(و در این کار امتحان و بلائی عظیم از جانب پروردگارتان بود)و این مورد آزمایشی برای شما بود در باره دینتان . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) متولی : اگر ماجرا و شان نزول این آیه را نیز ذکر می کردید استفاده ی بیشتری می بردیم نسبت به درج تنهای معنی.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ليلا بهزادي قلعه
زنان شما را نگه میداشتند که این ممکن است هم برای کارهای خانه و خدمتگزاری باشد و هم به خاطر کلمه استحیا میتوان گفت با زنان شما کارهایی میکردند که حیا و شرم از ایشان برود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : فرمودیدی: «میتوان گفت با زنان شما کارهایی میکردند که حیا و شرم از ایشان برود»؛ تا جایی که بنده تفحص کردم چنین معنایی در عرب استعمال نمی‌شود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
بیان داستان‏
علت اینکه فرعونیان فرزندان را میکشتند این بود که فرعون در خواب دیده بود گویا آتشى از طرف بیت المقدس آمد تا تمام خانه‏هاى مصر را فرا گرفت و سوزاند و قبطیان را نیز هلاک نمود و تنها بنى اسرائیل مصون و محفوظ ماندند.
فرعون از دیدن این خواب نگران شد و ساحران و کاهنان را طلبید و از آنان در باره این خواب پرسید. آنان گفتند در میان بنى اسرائیل پسرى بدنیا میآید که نابودى تو و سلطنت و همچنین تغییر دین تو بدست او خواهد بود.
پس فرعون فرمان داد تا هر پسرى که در بنى اسرائیل بدنیا آمد بکشند و براى این منظور همه قابله‏هاى مملکت را جمع کرد و به آنان تأکید نمود که هر پسرى از بنى اسرائیل بدست شما بدنیا آید باید فورى کشته شود و اگر دختر بود زنده بماند.
آنان نیز همین کار را کردند و در نتیجه، بنى اسرائیل رو به انقراض میرفتند و مرگ بزرگان و کشته شدن فرزندان همه آنان را تهدید به نیستى میکرد و عدّه‏اى از بزرگان قبط بر فرعون وارد شده گفتند مرگ در بنى اسرائیل افتاده است فرزندانشان کشته میشوند و بزرگانشان میمیرند نزدیک است که از نبود کارگر در میان ما، خود ما بکار وادار شویم.
فرعون دستور داد که یک سال بکشند و یک سال رها کنند هارون در آن سالى که نمى‏کشتند و موسى در سالى که میکشتند بدنیا آمدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you
(And (remember) when We delivered you from Fir`awn's (Pharaoh) people, who were afflicting you with a horrible torment,) meaning, `I - Allah - saved you from them and delivered you from their hands in the company of Musa, after they subjected you to horrible torture.' This favor came after the cursed Pharaoh had a dream in which he saw a fire emerge from Bayt Al-Maqdis (Jerusalem), and then the fire entered the houses of the Coptics in Egypt, with the exception of the Children of Israel. Its purport was that his kingship would be toppled by a man among the Children of Israel. It was also said that some of Pharaoh's entourage said that the Children of Israel were expecting a man among them to arise who would establish a state for them. We will mention the Hadith on this subject when we explain Surat Ta Ha (20), Allah willing. After the dream, Pharaoh ordered that every newborn male among the Children of Israel be killed and that the girls be left alone. He also commanded that the Children of Israel be given tasks of hard labor and assigned the most humiliating jobs.


The torment here refers to killing the male infants. In Surat Ibrahim (14) this meaning is clearly mentioned,
Who were afflicting you with horrible torment, and were slaughtering your sons and letting your women live.) (14:6).


We will explain this Ayah in the beginning of Surat Al-Qasas (28), Allah willing, and our reliance and trust are with Him.
The meaning of,
who were afflicting you) is, "They humiliated you,'' as Abu `Ubaydah stated. It was also said that it means, "They used to exaggerate in tormenting you'' according to Al-Qurtubi. As for Allah saying,
killing your sons and sparing your women) that explains His statement,
who were afflicting you with horrible torment) then it explains the meaning of the favor He gave them, as mentioned in His statement,
Remember My favor which I bestowed upon you). As for what Allah said in Surat Ibrahim,
(And remind them of the annals of Allah) (14:5) meaning, the favors and blessing He granted them, He then said,
(Who were afflicting you with horrible torment, and were slaughtering your sons and letting your women live.) (14:6)


So Allah mentioned saving their children from being slaughtered in order to remind them of the many favors that He granted them.


We should state here that `Pharaoh' (Fir`awn) is a title that was given to every disbelieving king who ruled Egypt, whether from the `Amaliq (Canaanites) or otherwise, just as Caesar (Qaysar) is the title of the disbelieving kings who ruled Rome and Damascus. Also, Khosrau (Kisra) is the title of the kings who ruled Persia, while Tubb`a is the title of the kings of Yemen, and the kings of Abyssinia (Ethiopia) were called Negus (An-Najashi).
Allah said,
And therein was a mighty trial from your Lord.)


Ibn Jarir commented that this part of the Ayah means, "Our saving your fathers from the torment that they suffered by the hand of Pharaoh, is a great blessing from your Lord.'' We should mention that in the blessing there a is test, the same as with hardship, for Allah said, [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - بنى اسرائیل همواره تحت سیطره خاندان فرعون، به شکنجه‌هایى سخت گرفتار بودند.

و إذ نجینکم من ءال فرعون یسومونکم سوءالعذاب

«سَوْم» (مصدر یسومون) به معناى تحمیل کردن است. اضافه «سوء» به «العذاب» اضافه صفت به موصوف مى باشد; یعنى: العذاب السوء.

2 - خداوند با بعثت موسى (ع)، بنى اسرائیل را از سیطره فرعونیان و شکنجه هاى سهمگین آنها رها ساخت.

و إذ نجینکم من ءال فرعون یسومونکم سوءالعذاب

در جمله «أنعمت علیکم» و «أنى فضلتکم» نعمت دادن و برترى بخشیدن به خداوند نسبت داده شده; ولى در جمله «نجیناکم» (ما شما را نجات دادیم) نجات بخشى به ضمیر «نا» (ما) نسبت داده شده است. از این مقابله مى توان فهمید که خداوند در نجات بخشى، نظر به سببهایى نیز دارد که به قرینه آیات بعد مى توان گفت: آن سبب بعثت حضرت موسى (ع) بوده است.

3 - نجات از چنگال فرعونیان و عذابهاى ایشان، خاطره اى براى بنى اسرائیل، که شایسته به خاطر سپردن و همواره به یاد داشتن است.*

و إذ نجینکم من ءال فرعون یسومونکم سوءالعذاب

«إذ نجیناکم» عطف بر «نعمتى» در آیه 47 است و در حقیقت مفعول براى «اذکروا» مى باشد.

4 - فرعونیان، پسران بنى اسرائیل را سر مى بریدند و زنانشان را زنده باقى مى گذاشتند.

یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم

«ذبح» به معناى سربریدن است و «تذبیح» (مصدر یذبحون از باب تفعیل) از کثرت سربریدن حکایت دارد. «إستحیاء» (مصدر یستحیون) به معناى باقى گذاردن بر حیات و زندگانى است.

5 - کشتار گسترده پسران و زنده نگه داشتن زنان، سخت ترین شکنجه فرعونیان بر بنى اسرائیل

یسومونکم سوءالعذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم

جمله «یذبحون ... » مى تواند تفسیر جمله قبل باشد; یعنى، منظور از «سوء العذاب» همان سربریدن پسران و باقى گذاشتن زنان است و نیز مى تواند بیان مصداق بارزى از آن باشد; یعنى، فرعونیان عذابهایى بر بنى اسرائیل تحمیل مى کردند که از آن جمله سربریدن فرزندان و ... مى باشد. بر این مبنا ذکر به خصوص عذاب یاد شده، به خاطر شدت آن بوده است.

6 - زنان بنى اسرائیل در نهایت سختى و شکنجه و هم آغوش مرگ، در سیطره فرعونیان

یسومونکم سوءالعذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم

7 - زنان بنى اسرائیل به خاطر کشتار وسیع فرزندانشان به دست فرعونیان، لذت حیات از آنان سلب شده بود و از زنده ماندن خود در عذاب بودند.

یسومونکم سوءالعذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم

زنده گذاشتن زنان، به عنوان یک عذاب براى بنى اسرائیل مطرح شده است; در حالى که مجرد نکشتن، عذاب و شکنجه تلقى نمى شود. بنابراین با توجّه به اینکه جمله «یستحیون نساءکم» پس از «یذبحون ابناءکم» آمده، مى توان گفت: همان کشتن فرزندان موجب مى شده که زنان از زنده ماندن خویش و دیدن قتل فجیع فرزندانشان، در رنج و عذاب باشند. آوردن زنان و نه دختران در مقابل پسران این معنا را تأیید مى کند.

8 - استثمار زنان بنى اسرائیل، هدف فرعونیان از زنده نگاه داشتن ایشان*

یسومونکم سوءالعذاب ... و یستحیون نساءکم

استثمار زنان، توجیه دیگرى است بر اینکه، چرا زنده گذاشتن زنان به عنوان یک عذاب مطرح شده است؟

9 - در صورتى که خداوند بنى اسرائیل را از سیطره فرعونیان نجات نمى داد، آنان همچنان به شکنجه و کشتار فرزندانشان ادامه مى دادند.

یسومونکم سوءالعذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم

برداشت فوق از فعلهاى مضارع «یسومون» و «یذبحون» و «یستحیون» استفاده شده است.

10 - خداوند با گرفتار سازى بنى اسرائیل به عذابهاى سهمگین فرعونى، آنان را به آزمونى بزرگ مبتلا ساخت.

و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

کلمه «بلاء» در لغت به معناى آزمون و نیز به معناى نعمت آمده است. مشارالیه «ذلکم» یا «عذاب» است، یا رهایى از عذاب (نجیناکم). برداشت فوق مبتنى بر این است که «بلاء» به معناى آزمون و «ذلکم» اشاره به خود عذاب باشد.

11 - خداوند با رهاسازى بنى اسرائیل از شکنجه هاى سخت فرعونى، آنان را مورد آزمون بزرگى قرار داد.

و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

برداشت فوق مبتنى بر این است که: «بلاء» به معناى آزمون و «ذلکم» اشاره به رهایى از عذاب - که از «نجیناکم» استفاده مى شود - باشد.

12 - نجات از شکنجه فرعونیان، از نعمتهاى بزرگ خداوند براى بنى اسرائیل

و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

در برداشت فوق «بلاء» به معناى نعمت و «ذلکم» اشاره به رهاسازى از عذاب، گرفته شده است.

13 - انسان در رهگذر سختیها و نیز نعمتها و تفضلات الهى، مورد آزمایش خداوند است.

و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

14 - آزمون انسانها با سختیها و نیز نعمتها و آسایشها برخاسته از مقام ربوبى خدا و در جهت رشد و تربیت آنان است.

و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

برداشت فوق با توجّه به کلمه «رب» - که به معناى مربى و مدبر است - استفاده مى شود.

15 - خداوند حاکم بر تاریخ و رخدادهاى آن

و إذ نجینکم ... و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

16 - از امام صادق (ع) روایت شده: «... اما مولد موسى (ع) فان فرعون لما وقف على ان زوال ملکه على یده ... فلم یزل یأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بنى اسرائیل حتى قتل فى طلبه نیف و عشرون ألف مولود ...(1)

اما قصه تولد حضرت موسى (ع) پس چون فرعون فهمید که انقراض پادشاهى او به دست موسى (ع) است; پس مدام به اطرافیانش دستور مى داد که شکم زنان حامله بنى اسرائیل رابشکافند تا اینکه بیش از بیست هزار کودک را - در جستجوى موسى (ع) - به قتل رساندند ...».
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
در این آیات، بعضى دیگر از نعمتهاى خدا بر بنى اسرائیل به تصویر کشیده شده است تا شاید حسّ سپاس و حق شناسى آنان را برانگیزد و به راه درست رهبریشان کند؛ به همین جهت مى فرماید: بیادآورید هنگامى که شما را از چنگال ظالمانه فرعونیان رهانیدیم؛ آنان شما را به کارهاى سخت وامى داشتند و زیر شکنجه ها مى گرفتند.

در پاسخ به این پرسش که آنان متحمّل چه نوع شکنجه هایى بودند که خدا نعمت نجات را به آنان ارزانى داشت، نظرها متفاوت است:

1. عدّه اى با نگرش بر آیه شریفه مى گویند: منظور از فشار و شکنجه، قتل عام پسران و بهره کشى از زنان آنان است.

2. و دسته اى برآنند که منظور، کارهاى طاقت فرسایى است که انجام دادن آنها را به آنان فرمان مى دادند و درصورت کمترین کوتاهى و تخلّف، زیر شکنجه مى گرفتند. براى نمونه، آنان را گروه گروه مى ساختند و هر گروه را به کارى سخت مى گماشتند؛ جماعتى را به زراعت، و جماعتى دیگر را به باغدارى، دسته اى را به نظافت و دسته اى دیگر را به ساختمان سازى، و ... و بر افرادى که توان درست کارکردن را نداشتند، مالیاتهاى کمرشکن مى بستند.

افزون بر این، پسرانشان را مى کشتند و زنانشان را زنده وامى نهادند؛ که در آیه دیگرى مى فرماید : «... یسومونکم سوءالعذاب یذبّحون ابنائکم ...» و آن را به جمله دیگرى عطف مى کند که نشانگر این حقیقت است که کشتار پسران آنان، چیزى جز شکنجه و بدرفتارى با آنان بوده است.

«یذبّحون ابنائکم و یستحیون نسائکم»

پسران شما را مى کشتند و زنانتان را براى خدمتکارى زنده مى گذاشتند

روشن است که واژه «نساء» در این فراز از آیه شریفه، هم زنان و هم دختران را شامل مى شود.

«وفى ذلکم بلاءٌ من ربّکم عظیم»

و در این شکنجه ها و قتل عام پسرانتان، آزمونى بزرگ براى شما بود

گوشه اى از سرگذشت بنى اسرائیل

دلیل کشتار پسران این قوم به دست فرعونیان، خوابى بود که دیکتاتور خود کامه آن سرزمین دیده و در عالم رؤیا گویا آتشى شعله ور را نگریسته بود که ازجانب بیت المقدّس به سوى مصر آمد و همه خانه هاى فرعونیان را طعمه خویش ساخت، امّا کمترین آسیبى به خانه هاى بنى اسرائیل وارد نیاورد. او پس از این رؤیا، ساحران و کاهنان را فرا خواند و تعبیر آن را پرسید. آنان گفتند: پیش بینى مى شود که در میان بنى اسرائیل فرزندى دیده به جهان خواهد گشود که هم رژیم حاکم بر کشورت را تغییر خواهد داد و هم رسم و آیین تورا.

پس از این هشدار بود که فرعون دستور داد هر فرزندى در میان بنى اسرائیل دیده به جهان گشود، اگر پسر است، کشته شود و اگر دختر است، به او کارى نداشته باشند. انبوه جاسوسان بسیج شدند و این سیاست شوم را به اجرا گذاردند؛ درنتیجه نسل بنى اسرائیل رو به کاهش نهاد و کار بجایى رسید که کارشناسان رژیم استبداد هشدار دادند که با ادامه شدید این نسل کشى، بزودى ما از خدمتگزاران خود محروم مى شویم و کارها به زمین مى ماند؛ از این رو فرعون دستور داد کشتار کودکان، یک سال در میان دنبال شود؛ و شگفت اینکه موسى در همان سال که سال کشتار بود، دیده به جهان گشود.

«واذ فرقنا بکم البحرفانجیناکم و اغرقنا آل فرعون»

و هنگامى را که دریا را براى شما شکافتیم و آبها را از هم جدا ساختیم تا شما از امواج ازهم جداشده دریا بگذرید؛ و دشمن شما فرعون را با نیروها و امکانات، همه را غرق کردیم.

گرچه در آیه شریفه، نام ننگین فرعون نیامده، امّا هدف آیه شریفه که ترسیم نعمتها براى بنى اسرائیل و نابودى فرعون و فرعونیان است، بخوبى براى خواننده روشن شده است؛ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
نعمت آزادى

قرآن در این آیه به یکى دیگر از نعمتهاى بزرگى که به قوم بنى اسرائیل ارزانى داشته اشاره مى‏کند و آن نعمت آزادى از چنگال ستمکاران است که از بزرگترین نعمتهاى خدا است.

به آنها یادآور مى‏شود که : بخاطر بیاورید زمانى را که شما را از دست فرعونیان نجات بخشیدیم ( و اذ نجیناکم من آل فرعون).

همانها که دائما شما را به شدیدترین وجهى آزار مى‏دادند ( یسومونکم سوء العذاب).

پسرانتان را سر مى‏بریدند ، و زنان شما را براى کنیزى و خدمت ، زنده نگه مى‏داشتند ( یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم).

ودر این ماجرا آزمایش سختى از سوى پروردگارتان براى شما بود ( و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم).

تفسیر نمونه ج : 1ص :248

قرآن مخصوصا براى مجسم ساختن عذاب فرعونیان نسبت به بنى اسرائیل تعبیر به یسومون کرده ( یسومون فعل مضارع از ماده سوم است که در اصل به معنى دنبال چیزى رفتن مى‏باشد و از آنجا که فعل مضارع معمولا معنى دوام و استمرار را مى‏بخشد ، در مى‏یابیم که بنى اسرائیل به طور مداوم تحت شکنجه فرعونیان بوده‏اند).

با چشم خود مى‏دیدند که پسران بى‏گناهشان را سر مى‏برند ، و از سوى دیگر دخترانشان را به کنیزى مى‏بردند ، و از این گذشته خودشان نیز دائما تحت شکنجه بودند ، بردگان و خدمتگزاران و کارگران قبطیان و دار و دسته فرعون محسوب مى‏شدند .

مهم این است که قرآن ، این جریان را یک آزمایش سخت و عظیم ، براى بنى اسرائیل مى‏شمرد ( یکى از معانى بلاء آزمایش است ) و به راستى تحمل اینهمه ناملایمات ، آزمایش سختى بوده است.

این احتمال نیز وجود دارد که بلاء در اینجا به معنى مجازات باشد ، زیرا بنى اسرائیل پیش از آن ، قدرت و نعمت فراوان داشتند ، و کفران کردند ، و خدا آنها را مجازات کرد.

احتمال سومى در تفسیر این جمله نیز از سوى بعضى از مفسران ذکر شده است که بلاء به معنى نعمت باشد ، یعنى نجات از چنگال فرعونیان نعمتى بزرگ براى شما بود .

تفسیر نمونه ج : 1ص :249

به هر حال روز نجات بنى اسرائیل از چنگال فرعونیان یک روز مهم تاریخى بود که قرآن کرارا روى آن تکیه کرده است.

بردگى دختران در آن روز و امروز

قرآن زنده گذاردن دختران و سر بریدن پسران بنى اسرائیل را عذاب مى‏خواند ، و آزادى از این شکنجه را نعمت خویش مى‏شمارد.

گویا مى‏خواهد هشدار دهد که انسانها بایست سعى کنند آزادى صحیح خویش را بهر قیمت که هست بدست آورند و حفظ نمایند .

چنانکه على (علیه‏السلام‏) به این مطلب در گفتار خود اشاره مى‏فرماید : الموت فى حیاتکم مقهورین و الحیاة فى موتکم قاهرین زنده بودن و زیردست بودن براى شما مرگ است ، و مرگ براى شما در راه بدست آوردن آزادى زندگى است).

ولى دنیاى امروز با گذشته این فرق را دارد که در آن زمان فرعون با استبداد مخصوص خود پسران و مردان را از جمعیت مخالفش مى‏گرفت ، و دختران آنها را آزاد مى‏گذارد ، ولى در دنیاى امروز تحت عناوین دیگرى روح مردانگى در افراد کشته مى‏شود و دختران به اسارت شهوات افراد آلوده در مى‏آیند.

اما چرا فرعون تصمیم به قتل پسران بنى اسرائیل و زنده گذاردن دختران آنها گرفت ؟ بعضى از مفسران منشا این جنایت را خوابى مى‏دانند که فرعون دید پاسخ صحیحتر آن را در ذیل آیه 4 سوره قصص خواهید خواند ، و خواهید دانست که سبب کشتار فرزندان بنى اسرائیل تنها آن خواب نبوده است بلکه وحشت فرعونیان از نیرومند شدن بنى اسرائیل و به دست گرفتن حکومت ، به این موضوع کمک کرده است.

تفسیر نمونه ج : 1ص : [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف

أصل (آل ) أهل ، و لذلک یصغر بأهیل ، فأبدلت هاؤه ألفا. و خص استعماله بأولی الخطر و الشأن کالملوک و أشباههم ، فلا یقال آل الاسکاف و الحجام . و ( فرعون ) علم لمن ملک العمالقة، کقیصر: لملک الروم ، و کسری : لملک الفرس . و لعتو الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان ، إذا عتا و تجبر. و فی ملح بعضهم : قد جاءه الموسی الکلوم فزاد فی أقصی تفرعنه و فرط عرامه و قرئ: أنجیناکم ، و نجیتکم (یسومونکم ) من سامه خسفا إذا أولاه ظلما. قال عمرو بن کلثوم : إذا ما الملک سام الناس خسفا أبینا أن یقر الخسف فینا و أصله من سام السلعة إذا طلبها، کأنه بمعنی یبغونکم (سوء العذاب ) و یریدونکم علیه . و السوء: مصدر السیئ: یقال أعوذ بالله من سوء الخلق و سوء الفعل ، یراد قبحهما. و معنی سوء العذاب و العذاب کله سیئ : أشده و أفظعه ، کأنه قبحه بالاضافة الی سائره . و (یذبحون ): بیان لقوله یسومونکم . و لذلک ترک العاطف کقوله تعالی : (یضاهؤن قول الذین کفروا) و قرأ الزهری (یذبحون ) بالتخفیف کقولک : قطعت الثیاب و قطعتها. و قرأ عبدالله : یقتلون . و إنما فعلوابهم ذلک لان الکهنة أنذروا فرعون بأنه یولد مولود یکون علی یده هلاکه ، کما أنذر نمروذ. فلم یغن عنهما اجتهاد هما فی التحفظ، و کان ما شاء الله . و البلاء المحنة إن أشیر بذلکم إلی صنیع فرعون . و النعمة إن أشیر به إلی الانجاء [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده مينو ميري - تفسیر جامع
نجات بنی اسرائیل از عذاب فرعونیان

حضرت عسکری علیه السلام در تفسیر آیه «و اذ نجیناکم من آل فرعون » فرمود: خداوند می فرماید: ای بنی اسرائیل! به یاد بیاورید آن زمانی که شما را از عذاب فرعونیان نجات دادیم و عذاب آنها این بود که شما را به ساختمان کردن و گل و آجر بردن به قصرهای بلند وا می داشتند.
و از ترس آنکه مبادا فرار کنید شما را می بستند و چه بسا مردمی که در اثر بستن در حین گل و خاک کشیدن از قصرهای بلند به زمین می افتادند و هلاک می شدند.
خداوند به موسی علیه السلام وحی رسانید که به آنها بگوید شروع به کاری نکنند ، مگر آنکه بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او درود بفرستند تا آن کارها برایشان آسان و سبک شود به آنها که به زمین می‌افتادند، میگفت صلوات بفرستند تا سالم بمانند و همین که صلوات می فرستادند، سالم می‌ماندند.
و زمانی که فرعون فرزندان آنها را می کشت ، امر کرد قابله به خود راه ندهند.
و هنگام وضع حمل به جانب کوه و صحرا شتابند و فرزندان خود را آنجا وضع حمل کنند .
و ده مرتبه صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او بفرستند و بر طفل بدمند،
تا خداوند فرشته ای را بفرستد که طفل را تربیت نماید، و از انگشت او شیری جاری کند تا بیاشامد ،و انگشت دیگری طعام نرم و لطیفی تراوش سازد که خورده و بزرگ شود.
به این ترتیب، عده کثیری از اطفال بنی اسرائیل، نشو و نما کردند
به طوری که عده‌ای که سالم ماندند، بیشتر از آنهایی بود که فرعونیان کشته بودند.
اما زن های آنها را بی عصمت می کردند و کنیز خود می نمودند.
چون به موسی علیه السلام شکایت کردند، خطاب رسید که به آنها بگوید هرگاه فرعونیان بخواهند به آنان دست درازی کنند، بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او صلوات بفرستند.
در اثر فرستادن صلوات، خداوند، فرعونیان را به مرضی از امراض یا زمین گیری مبتلا ساخت. و قدرت آن که آنها را بی عصمت کنند ،از ایشان سلب می شد. چون این کار را می‌کردند، خداوند دفع شر مردان فرعون را از زنان بنی اسرائیل می نمود.
خداوند می فرماید: در این ابتلاآت و دفع کردن آنها به سبب صلوات فرستادن بر محمد صلی الله علیه و آله و آل او علیهم السلام، برای شما عبرتی است. و اگر با توجه به احوال پیشینیان خود ،محمد و ال او ایمان بیاورید و به شما نعمتی بیشتر و فضیلتی بالاتر عطا شود.¹
۱_ تفسیر امام عسکری علیه السلام ، ص 244_242 ، ح 120.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - روان جاوید
وَ إِذْ نَجَّیْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ وَ فِی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ (49)

ترجمه‌

و هنگامیکه نجات دادیم شما را از آل فرعون که عذاب میکردند شما را عذاب بدى سر مى‌بریدند پسران شما را و زنده میگذاردند زنان شما را و در این آزمایشى بود از پروردگار شما بزرگ..

تفسیر

یعنى یاد بیاورید وقتى را که نجات دادیم پیشینیان شما را از کسان و اتباع فرعون که تکلیف شاق مینمودند و معذب میداشتند شما را بعذاب شدید از قبیل آنکه فرعون میخواست عمارت بسازد عمله لازم داشت بنى اسرائیل را احضار مینمودند براى کار و براى آنکه مبادا فرار کنند امر کرده بود که مقید کنند آنها را و با آنحال باید گل را ببرند ببام از نردبان پس بسا بود که یکى از آنها مى‌افتاد و میمرد یا زمین گیر میشد و آنان اعتنائى باین پیش آمدها نسبت بآنها نمى‌نمودند تا آنکه خداوند وحى فرستاد بحضرت موسى (ع) که بفرماید بایشان که وارد کار نشوند مگر آنکه صلوات بفرستند بر محمد و آل او و چون ایشان باین رویه عمل نمودند در کارشان تخفیف داده شد و چون گفته شده بود بفرعون که تولد میشود در بنى اسرائیل کسیکه زوال سلطنت و هلاکت تو بدست او است امر نموده بود که هر طفلى از ایشان متولد شود اگر پسر باشد سر ببرند و اگر دختر باشد متعرض نشوند ولى آنها را بکنیزى میگرفتند و متعرض ناموسشان میشدند و ایشان در مواقع شدت از قتل و اسارت خلاص میشدند و خداوند ناموس ایشان را از زیر دست و پاى دشمن نجات میداد و باوج عزت میرساند بوسیله صلوات بر محمد و آل او صلى اللّه علیه و آله اجمعین و در این نجات دادن خداوند ایشان را نعمتى بود بزرگ از پروردگار، خداوند فرموده‌اى پسران اسرائیل یاد بیاورید وقتى را که بلا صرف میشد از پیشینیان شما ببرکت صلوات و بدانید که وقتى مشاهده نمائید ایشانرا و ایمان بیاورید بآنها نعمت شما افزون و ساحت شما مأمون و فضل و کرم الهى بیش از پیش شامل حال شما خواهد بود و بعضى بعکس تفسیر امام (ع) بلا را به معنى محنت شدیده گرفته‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.