از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
نجیناکم : نجات دادیم شما را
 توضيح : نجیناکم- نجات دادیم شما را، از نتیجه (نجات دادن) است و کلمات: «انجاء» و «تخلیص» بهمین معنا است و بمکان بلند هم که «نجوه» میگویند بهمین مناسبت است که اگر کسى بالاى آن رود از بسیارى ضررها مصون و محفوظ میماند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
سوء العذاب : عذابى سخت و دردناک.
 توضيح :
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
یستحیون : زنده میگذاشتند.
 توضيح :
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مهدي اسدي - خود ترجمه لغت
یذبحون : ذبح می کردند و سر می بریدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : البته یذبحون به معنای ذبح می‌کنند می‌باشد. اما درآیه به سیاق زمان ماضی استمراری معنا شده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بلا من ربکم عظیم : آزمایش و امتحانی بزرگ از جانب خداوند متعال و مهربان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : عظیم معنای بزرگ و بلندمرتبه می‌دهد و مهربان غلط است. آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فرزانه موسوي - کباب استاد ابولافضل بهرام پور
یسوم : تحمیل شکنجه می کند
 توضيح : فرعون قوم بنی اسرائیل را تحمیل شکنجه می کرد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه فيض اصفهاني - مفردات راغب
عظیم : گسترده
 توضيح : بقره 49-عظیم به معنی گستردگی و وسعت در همۀ ابعاد . یعنی در طول و در عرض و در عمق گسترده و فراگیر است . در این آیه صفت است برای عذاب . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر تسنیم
فرعون : فرعون
 توضيح : جمهور مفسّران برآنند که لفظ فرعون علم شخصى نیست، یعنى اسم براى شخص ‍ پادشاه معاصر با حضرت موسى علیه السلام نیست، بلکه علم جنس است براى هر پادشاهى از پادشاهان عمالقه (نژادى که در مصر در مقابل بنى اسرائیل قرار داشتند)؛ نظیر لفظ کسرا براى پادشاهان ایرانى و قیصر و هرقل براى پادشاهان رومى و نجاشى براى پادشاهان یمن و خاقان براى پادشاهان ترک.
لیکن ظاهر اطلاق فرعون در آیات مختلف قرآن کریم مانند آیاتى که وى را در عرض قارون و هامان مطرح مى کند، مناسب آن است که این کلمه علم شخصى براى خصوص جبّار زمان موسى علیه السلام است. البته با این که لقب عام باشد و برشخض معیّن تطبیق شده باشد منافاتى ندارد.
به هر تقدیر، فرعون از کلمات جامد است، لیکن به جهت شدت استکبارى که در فرعون زمان موسى علیه السلام وجود داشته، این واژه منشاء اشتقاق وصف تفرعن شده است ؛ نظیر شیطام که منشاء اشتقاق تشیطن گشته است و فرعنت مانند شیطنت از همین قبیل است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.