از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فبدل الذین ظلمواقولا غیر الذی قیل لهم ):(و کسانی که ستم کردندسخنی را که به آنان گفته شده بود، مبدل نمودند) پس به آنچه خداوند امر کرده بود ملتزم نبودند،بلکه از روی ظلم و گناه با آن مخالفت کردند،(فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا):(پس نازل کردیم برکسانی که ستم کردند عذابی )،(من السما ءبما کانوا یفسقون ):(ازآسمان به سبب آنکه فاسق و گنه کار بودند) و از روش عبودیت خارج بودند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) متولی : این که فقط ترجمه ی لفظی در المیزان است. بهتر بود بیشتر توضیحات داده می شد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - گروهى از قوم موسى پیش از ورودشان به بیت المقدس، ستمکار و آلوده به گناه بودند.

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم

2 - حرام خواران قوم موسى، به جاى طلب آمرزش از خدا و گفتن «حطة» - در هنگام ورود به بیت المقدس - کلامى دیگر بر زبان جارى مى ساختند.

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم

به نظر مى رسد مراد از «الذین ظلموا» در جمله فوق، کسانى باشند که خداوند در آیه 57 آنان را به سبب ناسپاسى و استفاده از خوراکیهاى غیر طیب، ستمکار شمرد.

3 - حرام خوارى، زمینه ساز سرپیچى از فرمانهاى خدا و ارتکاب گناهانى دیگر است.

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم

4 - ستمگرى، زمینه ساز تمرد از دستورات خداوند است.

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم

5 - متمردان و ستمکاران قوم موسى، به عذاب آسمانى گرفتار شدند.

فأنزلنا على الذین ظلموا رجزاً من السماء

6 - تغییر و تبدیل اوامر خداوند، ظلم و در پى دارنده عذاب الهى است.

فأنزلنا على الذین ظلموا رجزاً من السماء

مراد از «الذین ظلموا» در جمله فوق، کسانى هستند که به جاى گفتن «حطة» (خدایا! آمرزش گناهان را از تو خواهانیم) سخنى دیگر بر زبان جارى ساختند.

7 - عذاب آسمانى نازل شده بر گنهکاران بنى اسرائیل، سزاى فسق دیرینه آنان و گناه تغییر و تبدیل فرمان خدا بوده است.

فأنزلنا على الذین ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون

«با»ى سببیه در «بما کانوا یفسقون» مى رساند که: نزول عذاب آسمانى به سبب فسق دیرینه بنى اسرائیل بوده و توصیف آنان به ستمکارى (الذین ظلموا) دلالت مى کند که عذاب به خاطر ظلم آنان، یعنى تبدیل فرمان خدا بوده است. بنابراین باید گفت: ستمکارى بنى اسرائیل به ضمیمه فسق دیرینه آنان، موجب عذاب شده است.

8 - ضرورت پرهیز از تغییر متنها و اذکار تعیین شده از جانب خدا

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم

9 - گنهکاران فسق پیشه، در خطر گرفتار شدن به عذابهاى دنیوى هستند.

فأنزلنا على الذین ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا یفسقون

10 - تمرد از فرمانهاى الهى ظلم است.

فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم


11 - گروهى از قوم موسى، از دیرباز مردمى فاسق و تبهکار بودند.

بما کانوا یفسقون

«باء» در «بما کانوا ...» سببیه و «ما» مصدریه است. فعل مضارع آن گاه که همراه «کان» و مانند آن آورده شود، دلالت بر استمرار در زمان گذشته دارد.

12 - از امام باقر(ع) روایت شده: «... «و اما الذین ظلموا» فزعموا حنطة حمراء فبدلوا ...;(1)

... اما کسانى که ستم کردند لفظ «حطة» را از روى غرض به «حنطة حمراء» (گندم قرمز) تبدیل کردند».
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
«فبدّل الّذین ظلموا قولاً غیرالّذى قیل لهم»

امّا کسانى که ستم کردند، فرمان خدا را تغییر دادند و غیر از آن گفتارى که باید مى گفتند، بر زبان راندند [بجاى «حطّه» به تمسخر «حنطه» (گندم) گفتند]؛ و نیز فرمان داشتند که خاضعانه و در حال خمیدگى و رکوع از دروازه شهر وارد شوند، امّا با این دستور نیز به مخالفت برخاستند.

«فانزلنا على الّذین ظلموا رجزاً من السّماء»

پس ما [نیز] بر آنان که ستم کردند و به آنچه فرمان یافته بودند عمل نکردند و آن را تحریف کردند، عذابى نکبت بار و عبرت انگیز از آسمان فرو فرستادیم.

«بما کانوا یفسقون»

بدان سبب که گناه مى کردند و از فرمان خدا بیرون مى رفتند

درمورد این عذاب، برخى گفته اند که براثر بیمارى طاعون، در یک شبانه روز 24 هزار نفر از بزرگان و سالخوردگانشان به کام مرگ فرو رفتند؛ و با این تلفات سنگین از بزرگان وظیفه نشناس، دانش و فرهنگ درمیان آنان به افول گرایید و بندگى و تقوا و عبادت خدا، کمرنگ شد و آنان براثر گناه و بیدادگریشان، به نگونسارى درغلطیدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
اما آنها که ستم کرده بودند این سخن را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند (فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لهم ).
ما نیز بر این ستمگران به خاطر فسق و گناهشان ، عذابى از آسمان فرو فرستادیم (فانزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون ).
واژه رجز چنانکه راغب در مفردات مى گوید: در اصل به معنى اضطراب و انحراف و بى نظمى است ، این تعبیر در مورد شتر به هنگامى که گامهاى خود را نزدیک به هم و نامنظم به خاطر ضعف و ناتوانى بر مى دارد گفته مى شود
مفسر بزرگ طبرسى در مجمع البیان مى گوید: رجز در لغت اهل حجاز به معنى عذاب است ، و حدیثى از پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) نقل مى کند که در مورد طاعون فرمود: انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم : آن یکنوع عذاب است که بعضى از امتهاى پیشین به وسیله آن معذب شدند.
و از اینجا روشن مى شود چرا در بعضى از روایات ، رجز در آیه مورد بحث به یکنوع طاعون تفسیر شده که به سرعت در میان بنى اسرائیل شیوع
یافت و عده اى را از میان برد.
ممکن است گفته شود بیمارى طاعون چیزى نیست که از آسمان فرود آید ولى این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال مى کرب طاعون در میان بنى اسرائیل گرد و غبارهاى آلودهاى بوده است که به فرمان خدا با وزش باد در میان آنها پخش گردید.
عجیب اینکه یکى از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلایان به آن گرفتار اضطراب و بى نظمى در سخن و در راه رفتن مى شوند که با معنى ریشه اى کلمه رجز نیز کاملا متناسب است .
این نکته نیز شایان توجه است که قرآن در آیه فوق بجاى فانزلنا علیهم فانزلنا على الذین ظلموا تا روشن گردد که این عذاب و مجازات الهى تنها دامان ستمگران بنى اسرائیل را گرفت و هرگز خشک و تر با هم نسوختند.
علاوه بر این در پایان آیه جمله بما کانوا یفسقون را ذکر مى کند تا آن هم تاءکید بیشترى بر این موضوع باشد، که ظلم و فسقشان علت مجازاتشان گردید.
با توجه به اینکه تعبیرات جمله مزبور، نشان مى دهد که آنها بر این اعمال سوء اصرار داشتند و آن را ادامه مى دادند، معلوم مى شود هنگامى که گناه به صورت یک عادت و حالت در جامعه متمرکز گردید، احتمال نزول عذاب الهى در آن هنگام بسیار است .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
(فبدل الذین ظلموا) أی وضعوا مکان حطة (قولا) غیرها. یعنی أنهم أمروا بقول معناه التوبة و الاستغفار، فخالفوه إلی قول لیس معناه معنی ما أمروا به ، و لم یمتثلوا أمر الله . و لیس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعینه وهو لفظ الحطة فجاؤا بلفظ آخر. لانهم لو جاؤا بلفظ آخر مستقل بمعنی ما أمروا به ، لم یؤاخذوا به . کمالو قالوا مکان حطة: نستغفرک و نتوب إلیک . أو اللهم اعف عنا و ما أشبه ذلک . و قیل : قالوا مکان حطة: حنطة. و قیل : قالوا بالنبطیة: "حطا سمقاثا" أی حنطه حمراء، استهزاء منهم بما قیل لهم ، وعدولا عن طلب ما عند الله إلی طلب ما یشتهون من أغراض الدنیا. و فی تکریر (الذین ظلموا) زیادة فی تقبیح أمرهم و إیذان بأن إنزال الرجز علیهم لظلمهم . و قد جاء فی سورة الاعراف : (فأرسلنا علیهم ) علی الاضمار. و الرجز: العذاب . و قرئ بضم الراء وروی أنه مات منهم فی ساعة بالطاعون أربعة و عشرون ألفا. و قیل : سبعون ألفا. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.