از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
92) و به یقین موسی برای شما معجزات و دلایلی روشن آورد سپس شما پس از وی ( پس از رفتنش به کوه طور ) گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ( به خود و آیات خدا ) ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و ( به یاد آرید ) هنگامی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سرتان بلند کردیم ( و گفتیم ) آنچه را به شما دادیم ( از آیات تورات ) به اراده جدّی فرا گیرید ، و بشنوید و بپذیرید. آنها ( به زبان ) گفتند شنیدیم و ( به دل گفتند ) نافرمانی کردیم ، و محبت گوساله در دل های آنان به خاطر کفرشان رسوخ یافت. بگو: اگر شما مؤمنید ( و ایمانتان شما را به پرستش گوساله و کشتن و تکذیب پیامبران فرمان می دهد ) پس بد چیزی است آنچه ایمانتان بدان دستورتان می دهد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
92) و ( نیز ) موسی آن همه معجزات را برای شما آورد ، و شما پس از ( غیبت ) او ، گوساله را انتخاب کردید در حالی که ستمگر بودید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و ( به یاد آورید ) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم ( و گفتیم: ) «این دستوراتی را که به شما داده ایم محکم بگیرید ، و درست بشنوید!» آنها گفتند: «شنیدیم ولی مخالفت کردیم.» و دلهای آنها ، بر اثر کفرشان ، با محبت گوساله آمیخته شد. بگو: «ایمان شما ، چه فرمان بدی به شما می دهد ، اگر ایمان دارید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
92) مگر این موسی نبود که آن همه معجزه برای شما آورد و در آخر بعد از غیبت او گوساله را خدای خود از در ستمگری گرفتید . [ نظرات / امتیازها ]
93) و مگر این شما نبودید که از شما میثاق گرفتیم و طور را بر بالای سرتان نگه داشتیم که آنچه بشما داده ایم محکم بگیرید و بشنوید با این حال نیاکان شما گفتند: شنیدیم ولی زیر بار نمی رویم و علاقه بگوساله در دلهاشان جای گیر شد بخاطر اینکه کافر شدند بگو چه بد دستوریست که ایمان شما بشما میدهد اگر براستی مؤمن باشید [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
92) و با آن همه آیات و معجزات روشن که موسی برای شما آشکار نمود باز گوساله پرستی اختیار کردید ، و شما مردمی سخت ظالم و ستمکارید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و ( به یاد آرید ) وقتی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بداشتیم که باید آنچه را به شما فرستادیم با ایمان محکم بپذیرید و ( سخن حق ) بشنوید ، شما گفتید: خواهیم شنید و ( در نیّت گرفتید که در عمل ) عصیان خواهیم کرد. و دلهای آنان از عشق به گوساله پر شد از آن رو که به خدا کافر بودند. بگو: ایمان شما سخت شما را به کار بد و کردار زشت می گمارد ، اگر ایمان داشته باشید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
92) و قطعاً موسی برای شما معجزات آشکاری آورد ، سپس آن گوساله را در غیاب وی [ به خدایی ] گرفتید ، و ستمکار شدید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و آن گاه که از شما پیمان محکم گرفتیم ، و [ کوه ] طور را بر فراز شما برافراشتیم ، [ و گفتیم: ] «آنچه را به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید ، و [ به دستورهای آن ] گوش فرا دهید.» گفتند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم.» و بر اثر کفرشان ، [ مِهر ] گوساله در دلشان سرشته شد. بگو: «اگر مؤمنید [ بدانید که ] ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
92) و به راستی موسی برای شما آن معجزات روشن را آورد ، ولی شما در غیاب او آن گوساله را به پرستش برگرفتید در حالی که ستمکار بودید ] = هیچ عذری بر این کار نداشتید [ . [ نظرات / امتیازها ]
93) و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم و برای نشان دادن قدرت خود به شما آن کوه را بر فرازتان برافراشتیم و گفتیم : کتابی را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و به آنچه در آن است گوش بسپارید . گفتند : شنیدیم و نافرمانی کردیم . و به سبب کفرشان محبّت آن گوساله در دل هایشان نفوذ داده شد . ای پیامبر ، به آنان بگو : بد است آنچه ایمانتان شما را به آن فرمان می دهد اگر ایمان دارید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
92) و قطعاً موسی برای شما معجزات و دلایلی روشن آورد ، سپس شما پس از [ رفتن ] او [ به کوه طور ] گوساله را معبود خود گرفتید ، در حالی که [ به خود و دلایل آشکار و روشن حق ] ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و [ یاد کنید ] زمانی که از شما [ برای پیروی از موسی ] پیمان گرفتیم ، و کوه طور را بالای سرتان برافراشتیم [ و گفتیم: ] آنچه را [ چون تورات ] به شما دادیم با قدرت و قوّت دریافت کنید [ و دستورهای ما و پیامبرتان را بشنوید ، به ظاهر ] گفتند: شنیدیم و [ در باطن گفتند: ] نافرمانی کردیم. و به سبب کفرشان دوستی گوساله با دل هایشان در آمیخت. بگو: اگر شما مؤمن هستید [ و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد فرمان می دهد ] پس بد چیزی است آنچه ایمانتان به آن فرمان می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه تشکری
92) چونکه آورد آن زمان موسى بینات و دلیل بهر شما

بود گوساله انتخاب شما در عبادت به غیبت موسى‏

[حق رها کرده و گرفته صنم‏] این شمایید اهل جور و ستم‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1
93) و هنگامى که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما قرار دادیم که باید آنچه فرستادیم با ایمان محکم بپذیرید و سخن حق بشنوید شما گفتید خواهیم شنید و نافرمانى میکنیم و از آن رو دلهاى شما فریفته گوساله شد که بخدا کافر شدید بگو اى پیامبر ایمان شما مأموریت بدى براى شما آورده اگر ایمان داشته باشید. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
92) بتحقیق موسی(ع) با دلایل روشن پیش شما آمد با این حال شما گوساله پرست شدید و شما ستمکارید. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
92) و قطعا موسى براى شما معجزات آشکارى آورد سپس آن گوساله را در غیاب وى [به خدایى] گرفتید و ستمکار شدید [ نظرات / امتیازها ]
92) و (نیز) موسى آن همه معجزات را براى شما آورد، و شما پس از (غیبت) او، گوساله را انتخاب کردید؛ در حالى که ستمگر بودید. [ نظرات / امتیازها ]
92) و قطعا موسى براى شما معجزات آشکارى آورد سپس آن گوساله را در غیاب وى [به خدایى] گرفتید و ستمکار شدید [ نظرات / امتیازها ]
93) و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتیم [و گفتیم] آنچه را به شما داده‏ایم به جد و جهد بگیرید و [به دستورهاى آن] گوش فرا دهید گفتند شنیدیم و نافرمانى کردیم و بر اثر کفرشان [مهر] گوساله در دلشان سرشته شد بگو اگر مؤمنید [بدانید که] ایمانتان شما را به بد چیزى وامى‏دارد [ نظرات / امتیازها ]
93) و (به یاد آورید) زمانى را که از شما پیمان گرفتیم؛ و کوه طور را بالاى سر شما برافراشتیم؛ (و گفتیم:) «این دستوراتى را که به شما داده‏ایم محکم بگیرید، و درست بشنوید!» آنها گفتند: «شنیدیم؛ ولى مخالفت کردیم.» و دلهاى آنها، بر اثر کفرشان، با محبت گوساله آمیخته شد. بگو: «ایمان شما، چه فرمان بدى به شما مى‏دهد، اگر ایمان دارید!» [ نظرات / امتیازها ]
93) و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر فراز شما برافراشتیم [و گفتیم] آنچه را به شما داده‏ایم به جد و جهد بگیرید و [به دستورهاى آن] گوش فرا دهید گفتند شنیدیم و نافرمانى کردیم و بر اثر کفرشان [مهر] گوساله در دلشان سرشته شد بگو اگر مؤمنید [بدانید که] ایمانتان شما را به بد چیزى وامى‏دارد [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
92) et en effet Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent vous avez pris le Veau pour idole, alors que vous étiez injustes [ نظرات / امتیازها ]
93) et rappelez-vous, Lorsque nous avons pris l'engagement de vous, et brandi sur vous At-Tur (le Mont Sinaï) en vous disant: ‹Tenez ferme à ce que nous vous avons donné, et écoutez!›. ils dirent: ‹Nous avons écouté et désobéi›. dans leur impiété, leurs coeurs étaient passionnément épris du Veau (objet de leur culte). Dis-[leur]: ‹Quelles mauvaises prescriptions ordonnées par votre foi, Si vous êtes croyants› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
92) علیرغم آیات بس آشکار
که آورد موسی ز پروردگار
چو او گشت غایب ز جمع شما
پرستش نمودید گوساله را
گروهی همه ظالم و تیره بخت
ستمکار بودید بسیار سخت [ نظرات / امتیازها ]
93) گرفتیم پیمان به دور قضا چنین عهد بستید با کبریا
فراز شما اینچنین باشکوه به قدرت برافراشتم طور کوه
بگفتیم بر آنچه پروردگار فرستاد بر سویتان آشکار
بیارید ایمان و مومن شوید سخنهای حق را به جان بشنوید
بگفتند آن قوم فارغ ز هوش شنیدیم لیکن نگیریم گوش
چو گشتند کافر به پروردگار براندند انکار بر کردگار
به گوساله ای دل نهادند سخت چو بودند گمراه و برگشته بخت
بگو ای پیمبر به قوم یهود که ایمانتان چون از اینگونه بود
شما را کند امر بر کار بد که کردار بد از شما سرزند
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
92) و هر آینه موسی با حجت های روشن نزد شما آمد و از پس او گوساله را به خدایی گرفتید در حالی که ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و یاد کنید هنگامی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان بداشتیم،و گفتیم، آن چه را به شما داده ایم با همه نیرو وتوان بگیرید و بشنوید و فرمان برید. گفتند:شنیدیم ونافرمانی کردیم و دلهاشان به سبب کفرشان ، از دوستی گوساله سیراب شد. بگو: اگر اهل ایمانید، ایمانتان شما را به بد چیزی فرمان می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
92) Und Musa war doch zu euch gekommen mit den klaren Beweisen. Aber dann nahmt ihr das Kalb an nach ihm, womit ihr Unrecht tatet.
﴿٩٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
93) Und als Wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben (und zu euch sagten): "Haltet fest an dem, was Wir euch gegeben haben und hört." Sie sagten: "Wir hören, doch wir widersetzen uns." Und es geschah ihnen durch ihren Unglauben, daß (die Liebe für) das Kalb in ihre Herzen eindrang. Sag: Wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid!
﴿٩٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
92) And indeed Musa came to you with clear proofs; yet you took the calf after him, and you were wrongdoers. [ نظرات / امتیازها ]
93) And behold! We took your covenant and raised up above you the Mount, "Take hold to what We have given you with firmness and listen." They said: "We hear and we disobey." And they had been made to drink into their hearts the calf, because of their rejection. Say: "Evil is that which your faith bids you to,- if you be believers." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
92) Moses came to you with evidence; then later on you adopted the Calf and became wrongdoers." [ نظرات / امتیازها ]
93) When We made an agreement with you and raised the Mountain up over you [as a symbol]: "Take whatever We have brought you seriously, and listen;" they said: "We listen and [yet] we disobey!" They sucked the [spirit of the] Calf into their hearts because of their disbelief. SAY: "How wretchedly your faith commands you, if you ever have been believers!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
92) And indeed Mûsa (Moses) came to you with clear proofs, yet you worshipped the calf after he left, and you were Zâlimûn (polytheists and wrong-doers). [ نظرات / امتیازها ]
93) And (remember) when We took your covenant and We raised above you the Mount (saying), "Hold firmly to what We have given you and hear (Our Word). They said, "We have heard and disobeyed." And their hearts absorbed (the worship of) the calf because of their disbelief. Say: "Worst indeed is that which your faith enjoins on you if you are believers." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
92) There came to you Moses with clear (Signs); yet ye worshipped the calf (Even) after that, and ye did behave wrongfully. [ نظرات / امتیازها ]
93) And remember We took your covenant and We raised above you (the towering height) of Mount (Sinai): (Saying): "Hold firmly to what We have given you, and hearken (to the Law)": They said:" We hear, and we disobey:" And they had to drink into their hearts (of the taint) of the calf because of their Faithlessness. Say: "Vile indeed are the behests of your Faith if ye have any faith!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
92) (92. And indeed Musa came to you with clear proofs, yet you worshipped the calf after he left, and you were Zalimun.)
[ نظرات / امتیازها ]
93) (93. And (remember) when We took your covenant and We raised above you the Mount (saying), "Hold firmly to what We have given you and hear (Our Word).'' They said, "We have heard and disobeyed.'' And their hearts absorbed (the worship of) the calf because of their disbelief. Say: "Worst indeed is that which your faith enjoins on you if you are believers.'')[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
92) And Moses came unto you with clear proofs (of Allah's Sovereignty), yet, while he was away, ye chose the calf (for worship) and ye were wrong-doers. [ نظرات / امتیازها ]
93) And when We made with you a covenant and caused the Mount to tower above you, (saying): Hold fast by that which We have given you, and hear (Our Word), they said: We hear and we rebel. And (worship of) the calf was made to sink into their hearts because of their rejection (of the covenant). Say (unto them): Evil is that which your belief enjoineth on you, if ye are believers. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
92) And most certainly Musa came to you with clear arguments, then you took the calf (for a god) in his absence and you were unjust.
[ نظرات / امتیازها ]
93) And when We made a covenant with you and raised the mountain over you: Take hold of what We have given you with firmness and be obedient. They said: We hear and disobey. And they were made to imbibe (the love of) the calf into their hearts on account of their unbelief Say: Evil is that which your belief bids you if you are believers.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
92) و همانا موسی برای شما به‌راستی نشانه‌های آشکار آورد، سپس گوساله را پس از (رفتن) وی (با خدا شریک) گرفتید، در حالی که شما ستمکارانید.
﴿٩٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
93) و چون پیمانتان را گرفتیم و (کوه) طور را بر فرازتان برافراشتیم (و گفتیم:) «آنچه را به شما داده‌ایم با نیرویی (فزاینده) در برگیرید و (به دستورهای آن) گوش فرا دهید»، گفتند: «شنیدیم و نافرمانی کردیم.» و بر اثر کفرشان، (مِهر) گوساله در دل‌ها‌شان سرشته شد. بگو: «اگر مؤمن بوده‌اید، بدا (به) آنچه ایمانتان شما را بدان فرمان می‌دهد.»
﴿٩٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
92) 本当にムーサーは,明証をもってあなたがたの許にやって来た。ところがあなたがたは,かれのいない時仔牛を神として拝み,不義の徒となったのである。
﴿٩٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
93) またわれが,あなたがたの上に(シナイ)山を持ち上げて,契約を結んだ時のことを思い起せ。「われがあなたがたに下したものをしっかり受け取り,また(われの律法を)聞きなさい。」かれらは(答えて)「わたしたちは聞く,だが従わない。」と言った。この拒否のため,かれらは,仔牛(に対する信仰)を心の中に飲み込んでしまった。言ってやるがいい。「もしあなたがたに信仰があるのなら,あなたがたの信仰の命じることこそ憎むべきである。」
﴿٩٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
92) و به طور قطع موسِ، علیه‌السّلام، معجزه‌ها و دلیل‌های روشن برای‌تان آورد، ولی در نبود وی، آن گوساله را به پرستش گرفتید، در حالی که به خودتان ستم کردید. [ نظرات / امتیازها ]
93) به یاد آورید، هنگامی که از شما پیمان محکم گرفتیم، و کوه‌ طور را بر فراز شما (جهت تسلیم شدن) برافراشتیم، و فرمودیم: «آنچه را (از آیه‌ها و دستور‌ها، تورات) به شما داده‌ایم با نیروی کوشش و عقل بگیرید و عمل کنید، و به دستورهای آن گوش دهید»؛ گفتند: «شنیدیم و سرپیچی کردیم!» در حالی که به سبب کفرشان، مِهر گوساله در کام دل‌شان سرشته شد و جا گرفت؛ بگو: «اگر ادّعای ایمان‌داشتن دارید، بدانید که‌ ایمان‌تان شما را به بد جای‌گاهی می‌برد» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
92) و موسى آن معجزات روشن را براى شما آورد، سپس در غیاب او شما بیدادگرانه گوساله‏پرستى کردید . [ نظرات / امتیازها ]
93) و یاد کنید که از شما پیمان گرفتیم و [کوه‏] طور را برفراز شما برافراشتیم [و گفتیم‏] آنچه به شما داده‏ایم، به جد و جهد بگیرید و گوش شنوا داشته باشید، گفتند شنیدیم و [در دل گفتند] سرپیچیدیم [و نشنیده گرفتیم‏] و بر اثر کفرشان مهر گوساله در دلشان سرشته شد، بگو اگر مؤمن باشید چه بد است آنچه "ایمان" شما به آن فرمان مى‏دهد . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
92) ‏به راستی موسی آن همه دلائل روشن و معجزات را برای شما آورد ( ولی پس از آن که از دیده شما نهان گشت و به مناجات پروردگار رفت ) بعد از او گوساله را برگزیدید ( و به گوساله پرستی نشستید ) و با این کار ( بر خود ) ستم کردید ( و به بت پرستی سابق خویش برگشتید ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
93) ( به یاد آورید ) آن گاه را که از شما پیمان گرفتیم و ( موسی تورات را بیاورد و دیدید که تکالیف و وظائف دشواری دربر دارد و شما از انجام آنها سر باز زدید . ما برای نشان دادن صدق تورات و فوائد تعالیم آن ) کوه طور را بالای سرتان ( همچون سایهبانی ) نگاه داشتیم ( و شما چنین انگاشتید که کوه بر سرتان فرو میریزد . بدین هنگام به شما گفتیم : ) آنچه را به شما دادهایم ، محکم برگیرید و با قدرت هرچه بیشتر بدان عمل کنید . ( در این هنگام اعلان آمادگی کردند و ) گفتند : شنیدیم ، ولی ( به زبان عمل گفتند : ) نافرمانی کردیم ! ( ایمان به دلهایشان ننشسته بود . زیرا ) دلهایشان بر اثر کفر ، با ( محبّت ) گوساله آبیاری شده بود . بگو : ایمانتان شما را به انجام بدترین چیز دستور میدهد اگر ( گمان میکنید که ) شما مؤمن هستید .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
92) و موسی آن همه معجزه برای‌تان آورد، ولی با رفتن او به کوه طور و غیبت چند روزه‌اش، به خود ستم روا داشتید و گوساله را برای پرستش انتخاب کردید. [ نظرات / امتیازها ]
93) و یادتان باشد که از شما پیمان گرفتیم و به عنوان نشانه کوه طور را بلند کردیم و بالای سرتان قرار دادیم و گفتیم: دستورهایی را که به شما داده‌ایم درست بشنوید و آنها را به شدت حفظ کنید و به کار گیرید. جماعتِ آن روز شما گفتند: شنیدیم ولی با آن مخالفیم. این‌چنین بود که دل‌های آنها با محبت و علاقه به گوساله پرستی سیراب شد. ای پیامبر! بگو اگر این همان ایمانی است که ادعا می‌کنید، بدانید که شما را به بد چیزهایی دستور می‌دهد و به بی‌راهه می‌برد. [ نظرات / امتیازها ]