از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
12) و به یقین ما ( جدّ و جدّه اوّلی ) انسان را از عصاره ای از گل ( به دمیدن روح و زنده کردن آن به نحو اعجاز ) آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس ( نسل ) او را به صورت نطفه ای ( عصاره ای از مواد اولیه زمین ) در قرارگاهی استوار ( قرارگاه رحم ) قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) آن گاه نطفه را علقه ( به شکل خون بسته ) کردیم ، سپس علقه را ( به صورت ) مضغه ( نظیر گوشت جویده شده ) ساختیم ، آن گاه مضغه را ( تبدیل به ) استخوان ها ( ی نرم ) نمودیم ، پس بر استخوان ها ( لباس ) گوشت پوشاندیم ، سپس آن را ( که جسمی نموکننده بود به واسطه دمیدن روح حیوانی به صورت ) خلقی دیگر ( و جانداری زنده و صالح برای عقل و علم ) ایجاد کردیم ، پس آفرین بر خدا و پرخیر و برکت است او که نیکوترین آفرینندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس شما بعد از آن ( که به دنیا آمدید و زندگی کردید ) حتما محکوم به مرگید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
12) و ما انسان را از عصاره ای از گِل آفریدیم [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن [ رحم ] قرار دادیم [ نظرات / امتیازها ]
14) سپس نطفه را بصورت علقه [ خون بسته ] ، و علقه را بصورت مضغه [ چیزی شبیه گوشت جویده شده ] ، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم و بر استخوانها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینش تازه ای دادیم پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است! [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس شما بعد از آن می میرید [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
12) و همانا ما آدمیان را از خلاصه ای از گل آفریدیم . [ نظرات / امتیازها ]
13) پس آن گاه او را نطفه ای کردیم در قرارگاهی محفوظ قرارش دادیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) آن گاه نطفه را. علقه و علقه را مضغه ( چیزی شبیه به گوشت جویده ) کردیم و سپس آن مضغه را استخوان کردیم پس بر آن استخوانها گوشتی پوشاندیم پس از آن خلقتی دیگرش کردیم پس آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است . [ نظرات / امتیازها ]
15) باز ( شما آدمیان که بدینسان خلق شده اید ) همه خواهید مرد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
12) و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) آن گاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار ( صلب و رحم ) قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) آن گاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوانها گوشت پوشانیدیم ( و پیکری کامل کردیم ) پس از آن ( به دمیدن روح پاک مجرد ) خلقتی دیگرش انشا نمودیم آفرین بر ( قدرت کامل ) خدای که بهترین آفرینندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) باز شما آدمیان همه خواهید مرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
12) و به یقین ، انسان را از عصاره ای از گِل آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس او را [ به صورت ] نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را [ به صورت ] مضغه گردانیدیم ، و آن گاه مضغه را استخوانهایی ساختیم ، بعد استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم ، آن گاه [ جنین را در ] آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) بعد از این [ مراحل ] قطعاً خواهید مرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
12) همانا ما انسان را نخستین بار از عصاره گِلی آفریدیم . [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس نسل او را از نطفه مقرر داشتیم; آن نطفه را در جایگاهی استوار قرار دادیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) سپس آن نطفه را لخته خونی ساختیم ، آن گاه آن لخته خون را به صورت پاره گوشتی ] که گویی [ جویده شده درآوردیم; پس آن قطعه گوشت را استخوان هایی چند ساختیم ، آن گاه استخوان ها را با گوشت پوشاندیم ، سپس آن را آفریده ای دیگر ساختیم ( به او حقیقت انسانی بخشیدیم ) . پس خداوند که بهترین آفرینندگان است پرخیر و برکت است . [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس شما بعد از این ، قطعاً خواهید مرد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
12) و یقیناً ما انسان را از [ عصاره و ] چکیده ای از گِل آفریدیم ، [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس آن را نطفه ای در قرارگاهی استوار [ چون رحم مادر ] قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) آن گاه آن نطفه را علقه گرداندیم ، پس آن علقه را به صورت پاره گوشتی درآوردیم ، پس آن پاره گوشت را استخوان هایی ساختیم و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم ، سپس او را با آفرینشی دیگر پدید آوردیم پس همیشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس همه شما بعد از این می میرید. [ نظرات / امتیازها ]
  حامد متبحري - استاد قرائتی (تفسیر نور)
12) و همانا ما انسان را از عصاره‏اى از گِل آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس او را به صورت نطفه در جایگاهى استوار قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) سپس از نطفه، لخته خونى آفریدیم، آن گاه لخته خون را پاره‏گوشتى ساختیم وپاره گوشت را به صورت استخوان‏هایى در آوردیم، و استخوان‏ها را با گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفرینش تازه‏اى دادیم، پس شایسته‏ى تکریم و تعظیم است خداوندى که بهترین آفرینندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس بدون تردید بعد از آن (مراحل) مى‏میرید. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
12) و به راستى که انسان را از چکیده گل آفریدیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
13) آنگاه او را به صورت نطفه‏اى در جایگاهى استوار قرار دادیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
14) آنگاه نطفه را به صورت خون بسته و سپس خون بسته را به صورت گوشت پاره درآوردیم، و سپس گوشت پاره را استخواندار کردیم و آنگاه بر استخوانها پرده‏اى گوشت پوشاندیم، آنگاه آن را به صورت آفرینشى دیگر پدید آوردیم، بزرگا خداوندا که بهترین آفرینندگان است‏ [ نظرات / امتیازها ]
15) سپس شما پس از اینها میرا هستید [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
12) ‏ما انسان را از عُصاره‌ای از گِل آفریده‌ایم .‏
[ نظرات / امتیازها ]
13) ‏سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار ( رحم مادر ) جای می‌دهیم .‏
[ نظرات / امتیازها ]
14) ‏سپس نطفه را به صورت لخته خونی ، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده‌ای ، و این تکّه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم ، و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم ، و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و ( با دمیدن جان به کالبدش ) پدیده دیگری خواهیم کرد . والا مقام و مبارک یزدان است که بهترینِ اندازه‌گیرندگان و سازندگان است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
15) ‏بعد از آن ( که مدّت روزگاری بر این کره خاکی زندگی کردید ) شما خواهید مرد .‏
[ نظرات / امتیازها ]