از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و کسانی که ( وسائل ) ازدواج را نمی یابند باید پاکدامنی ورزند تا خدا آنها را از فضل خویش بی نیاز سازد و ( از بردگانتان ) کسانی که قرارداد کتبی می طلبند ( تا خود را بازخرید کنند و بها را به تدریج بپردازند ) اگر در آنها خیری ( توان پرداخت و قدرت استقلال در زندگی ) یافتید با آنها قرار کتبی ببندید ، و از مال الهی که خدا به شما داده ( از سهم «فی الرقاب» در زکات ) به آنها بدهید ( تا خود را آزاد کنند ) ، و کنیزان جوان خود را که خواهان عفّت اند برای طلب متاع زندگی دنیا به زنا وادار مکنید ، و هر که آنها را وادار کند همانا خداوند پس از وادار کردن آنها ( نسبت به اجبار شده به خاطر اجبار و نسبت به اجبارکننده در صورت توبه ) بسیار آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند ، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند! و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه [ قرار داد مخصوص برای آزاد شدن ] هستند ، با آنان قرار داد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس می کنید ( که بعد از آزادی ، توانایی زندگی مستقل را دارند ) و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید! و کنیزان خود را برای دستیابی متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر خودشان می خواهند پاک بمانند! و هر کس آنها را ( بر این کار ) اجبار کند ، ( سپس پشیمان گردد ، ) خداوند بعد از این اجبار آنها غفور و رحیم است! ( توبه کنید و بازگردید ، تا خدا شما را ببخشد! ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و کسانی که وسیله نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر خیری در آنان سراغ دارید پیشنهادشان را بپذیرید و از مال خدا که عطایتان کرده به ایشان بدهید و کنیزان خود را که می خواهند دارای عفت باشند به خاطر مال دنیا به زناکاری وامدارید ، و اگر کنیزی به اجبار مالکش وادار به زنا شد خدا نسبت به وی آمرزنده و رحیم است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف و فضل خود بی نیاز گرداند. و از بردگانتان آنان که تقاضای مکاتبه کنند ( یعنی خواهند که خود را از مولا به مبلغی مشروط یا مطلق خریداری کنند ) تقاضای آنها را اگر خیر و صلاحی در ایشان مشاهده کنید بپذیرید و ( برای کمک به آزاد شدن آنها ) از مال خدا که به شما اعطا فرموده ( به عنوان زکات و صدقات در وجه مال المکاتبه ) به آنها بدهید ، و کنیزکان خود را که مایلند به عفت ، زنهار برای طمع مال دنیا جبرا به زنا وادار مکنید ، که هر کس آنها را اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودند بسیار آمرزنده و مهربان است ( لیکن شما را که آنها را به زنا مجبور کنید به جای آنان عقاب خواهد کرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و کسانی که [ وسیله ] زناشویی نمی یابند ، باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی نیاز گرداند. و از میان غلامانتان ، کسانی که در صددند با قرارداد کتبی ، خود را آزاد کنند ، اگر در آنان خیری [ و توانایی پرداخت مال ] می یابید ، قرار بازخرید آنها را بنویسید ، و از آن مالی که خدا به شما داده است به ایشان بدهید [ تا تدریجاً خود را آزاد کنند ] ، و کنیزان خود را- در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند- برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید ، به زنا وادار مکنید ، و هر کس آنان را به زور وادار کند ، در حقیقت ، خدا پس از اجبار نمودن ایشان ، [ نسبت به آنها ] آمرزنده مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و باید کسانی که هزینه ازدواج و مخارج زندگی را نمی یابند پاکدامنی پیشه کنند و از کارهای زشت بپرهیزند تا خداوند آنان را از فضل خود توانگر کند . و از میان بردگانتان ، آنان که می خواهند با قراردادی مکتوب ثمن خود را بپردازند و آزادی خود را باز یابند ، اگر شایستگی این کار را در آنان سراغ دارید ، درخواستشان را بپذیرید و با آنان قرارداد بنویسید ، و از مالی که خدا به شما ارزانی کرده است به عنوان زکات به ایشان بدهید ] تا بتوانند بهای خود را بپردازند . [ و اگر کنیزانتان خواهان عفّت اند ، برای دستیابی به متاع ناپایدار دنیا آنان را به زنا وادار نکنید ، و هر کس آنان را به این کار وادار کند ] کیفر خواهد دید و [ البته خداوند گناه کنیزان را پس از آن که به این کار زشت مجبور شده اند می آمرزد و رحمت خود را از آنان دریغ نمی دارد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و کسانی که [ وسیله ] ازدواجی نمی یابند باید پاکدامنی پیشه کنند تا خدا آنان را از فضل خود توانگرشان سازد. و کسانی از بردگانتان که درخواست نوشتن قرارداد [ برای فعالیت اقتصادی و پرداخت مبلغی به مالک خود برای آزاد شدن ] دارند ، اگر در آنان [ برای عقد این قرارداد ] شایستگی سراغ دارید با آنان قرارداد ببندید ، و چیزی از مال خدا را که به شما عطا کرده است به آنان بدهید ، و کنیزان خود را که می خواهند پاکدامن باشند ، برای به دست آوردن متاع ناچیز و زودگذر زندگی دنیا به زنا وادار مکنید ، و هر که آنان را وادار [ به زنا ] کند ، به یقین خدا پس از مجبور شدنشان [ نسبت به آنان ] بسیار آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و کسانى که اسباب زناشویى نمى‏یابند، پاکدامنى ورزند، تا آنکه خداوند از بخشش خویش توانگرشان گرداند، و کسانى از ملک یمینهایتان که قصد بازخرید خویش را دارند، اگر در آنان خیرى سراغ دارید، آنان را بازخرید کنید، و به آنان [براى کمک به بازخریدشان‏] از مال الهى [سهمى از زکات‏] که به شما بخشیده است، ببخشید، و کنیزکانتان را اگر عزم پاکدامنى دارند، به فحشا وادار مکنید که مال دنیا به دست آورید، و هر کس ایشان را اجبار کند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مهدي ب
و کسانی که [ اسباب وسیله ] نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر درآنان خیری [ توان پرداخت در زندگی، یعنی بعد از آزادی، توانایی زندگی مستقل و توانایی پرداخت مال دارند ] را سراغ دارید، پیشنهادشان را بپذیرید و (برای کمک به آزاد شدن آنها) از آن مالی که خدا به شما داده‌است به ایشان بدهید و کنیزانِ‌خود را، که می‌خواهند دارای عفت باشند و تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید، به زنا وادار مکنید و به خاطر مال دنیا به فحشا و زناکاری وادار مکنید و هر کس ایشان را اجبار کند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است‏، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.