از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضی ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الامثال للناس والله بکل شی ء علیم ): (خدا نور آسمانها و زمین است مثال نور او همچون محفظه ای است که در آن چراغی باشد، و چراغ در شیشه ای است ، شیشه ای چون یک ستاره درخشان که آن چراغ با روغن زیتی صاف و زلال باشداز درخت پر برکت زیتون که نه شرقی است و نه غربی گرفته شده ، در نتیجه آنچنان صافی و زلال است که نزدیک است خود به خود محترق شود، اگر چه آتش هم به آن نرسیده باشد، چنین چراغی نورش دو چندان و نوری فوق نور است ، خدا هر کس را که بخواهد به نور خویش هدایت می کند و خدا این مثلها را برای مردم می زند و او به هرچیزی داناست ) خدای تعالی دارای نوریست عمومی که با آن آسمان و زمین نورانی شده ـ که این همان رحمت عام الهی است ـ و بوسیله آن نور حقایقی در عالم ظهور نموده که ظاهرنبوده ، و خدای متعال ظاهر است به ذات خود و مظهر است برای دیگران و تنها چیزی که در عالم وجود به ذات خود ظاهر و برای غیر خود مظهراست ، همان حقیقت نوراست . لذا خدای متعال همچون نوریست که آسمانها و زمین با تابش او بر آنها ظهوریافته اند، همچنان که نور حسی نیز همین طور است ، منتها تفاوت در اینجاست که ظهوراشیاء به نور الهی ، عین وجود یافتن آنهاست ، اما ظهور اجسام کدر به وسیله نور حسی ،غیر از اصل وجود آنهاست . در این میان خداوند نور خاصی نیز دارد ـ که همان رحمت خاص الهی می باشد ـ که تنها مؤمنان با آن روشن می شوند و به وسیله آن به سوی اعمال صالح راه می یابند و آن ،نور معرفت و حقیقت ایمان است . خدای تعالی این نور را به چراغی مثل زده که در چراغدانی قرار دارد و چراغ درشیشه ایست که با روغن زیتون در غایت شفافیت می سوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف و شفاف است ، آن چراغ مانند ستاره درخشانی تلالؤ دارد و صفای شیشه و چراغ ، نوری فوق نور است که این چراغ در خانه های اهل عبادت آویخته است ، خانه هایی که در آن مردانی مؤمن ، خدای را تسبیح می کنند، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها راازیاد خدا غافل نمی کند. به هر جهت (مشکاه ) یعنی طاقچه و جای چراغ . (کوکب دری ) یعنی ستاره پر نور(ایقاد) به معنای روشن کردن چراغ یا آتش است و (زیت ) یعنی روغن زیتون و (زجاجه )یعنی شیشه . (نور) نیز عبارتست از آنچه ظاهر است بذات خود و مظهر است برای غیر خود که این معنا در مورد نور حسی و سایر مقولاتی که چنین خاصیتی داشته باشند صدق می کند،مثلا عقل نیز نوریست که معقولات را ظاهر می کند و از آنجا که وجود و هستی هرچیزی باعث ظهور آن چیز برای دیگران است ، وجود مصداق تام نور است و چون موجودات امکانی وجودشان بواسطه ایجاد خدای تعالی است ، پس خدا کامل ترین مصداق نور می باشد چون او به ذات خود موجود و ظاهر است و ما سوای او به واسطه وی وجود و ظهور می یابند.به هر حال خداوند در این آیه نور خود را به چراغی تشبیه کرده که در درون چراغدانی قرار دارد و چراغ درون شیشه ایست تا شعله آن را از اضطراب و نوسان حفظکند و روغن این چراغ از درخت زیتون مبارک است ، که نه در جانب مشرق روییده و نه در جانب مغرب تا در نتیجه سایه آن در جانب مخالف بیفتد و مانع از رسیدن و کمال میوه آن شود، بلکه در وسط قرار دارد و میوه اش کاملا رسیده و روغنش شفاف و زلال می شود، در نتیجه این روغن نهایت استعداد برای احتراق را دارد و نزدیک است حتی بدون تماس آتش ، شعله ور شود و نور این چراغ مضاعف است چون هم چراغ نورانی وشفاف است و هم شیشه آن صاف و شفاف است و نور چراغ را منعکس می کند. در آخرهم می فرماید خداوند به مشیت بالغه خود کسانی را که دارای صلاحیت ایمان باشند به سوی نور خود هدایت می کند و صلاحیت ایمان ، یعنی داشتن حسن عقیده و عمل . لذاخداوند دلهای غیر مستعد و آلوده به کفر را به این نور هدایت نمی کند و این همان نورخاص و رحمت مخصوص به مؤمنان است . آنگاه به مثل بودن این عبارات اشاره می کند و می فرماید خداوند این مثلها را برای مردم می زند که در آنها اسراری از علم نهفته است و عالی ترین حقایق و دقایق را درقالب مثال توضیح می دهد تا عالم و عامی هر دو از آنها بهره مند شوند و هر یک نصیبی برگیرند و خدا نسبت به همه چیز داناست . همچنانکه در جای دیگر می فرماید: (ما این مثلها را برای مردم می زنیم اما جز عالمان آنرا تعقل نمی کنند)(15). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : خود قرآن نور است آیاتش نور ،آیه نور از سوره نورنور علی نور و بسیار باعث روشنایی چشم و بصیرت دل است
2) : بصیرت ساختاری از معانی است که زیر بنای تصمیم گیری روزانه انسان را شکل میدهد. ایجاد بصیرت ،یعنی فهم شهود گونه از ماهییت باطنی ساز وکار وقواعد محیط است، واز دیدگاه ماهوی ، تفکر استراتژیک یک بصیرت است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.