از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «اذن»
«اذن» در هر چیز، به معناى اعلام این معنا است که مانعى از انجام آن نیست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 174 قالب : لغوی موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مراد از «رفع بیوت» و بیان علت رفعت این خانه‏ها
مراد از «رفع بیوت» رفع قدر و منزلت و تعظیم آنهاست و چون عظمت و علو خاص خداى تعالى است و احدى شریک او نیست، مگر آنکه باز منتسب به او باشد که به مقدار انتسابش به او، از آن بهره‏مند مى‏شود، پس اذن خدا به اینکه این بیوت رفیع المقام باشند به خاطر این است که این بیوت منتسب به خود اویند.
از اینجا معلوم مى‏گردد که علت رفعت این خانه‏ها همان «یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ» است، یعنى همین است که در آن بیوت نام خدا برده مى‏شود. و چون از سیاق بر مى‏آید که این ذکر نام خدا استمرارى است، و یا حداقل آماده آن هست، لذا برگشت معنا به این مى‏شود که: اهل این خانه‏ها همواره نام خدا را مى‏برند، و در نتیجه قدر و منزلت آن خانه‏ها بزرگ و رفیع مى‏شود.
از مصادیق یقینى این بیوت مساجد است که آماده هستند تا ذکر خدا در آنها گفته شود، و صرفا براى این کار ساخته شده‏اند، هم چنان که فرموده: «وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیراً» (حج/40). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 175 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ذکر گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان متعلق کلمه «فى بیوت»
کلمه «فى بیوت» متعلق به جمله «کمشکاة» در آیه قبلى است و یا متعلق به کلمه «یَهْدِی اللَّهُ ...» (نور/35) است، و برگشت هر دو به یکى است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 175 قالب : قواعد عربی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «تسبیح»
«تسبیح خدا» به معناى تنزیه او از هر چیزى است که لایق به ساحت قدس او نیست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 175 قالب : لغوی موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «غدو»
کلمه «غدو» جمع غداة به معناى صبح است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 175 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «آصال»
کلمه «آصال» جمع اصیل به معناى عصر است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 175 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مراد از «در صبح و شام بودن تسبیح»
در صبح و شام بودن تسبیح اشاره و کنایه است از استمرار ایشان در این کار، نه اینکه این تسبیح را تنها در این دو هنگام مى‏گویند و در غیر این دو وقت اصلا تسبیح نمى‏گویند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 176 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تسبیح خداوند مقدمه حصول معرفت است
حمد خداى تعالى عبارت است از ثناى او به صفات کمال، و این مساوق و هم زمان است با حصول معرفت، ولى تسبیح که تنزیه خدا است از آنچه لایق او نیست مقدمه براى حصول معرفت است، و آیه شریفه در مقام بیان خصالى از مؤمنین است که خاصیت آنها هدایت مؤمنین به سوى نور خدا است، به همین جهت در این مقام تنها به ذکر تسبیح قناعت کرده که جنبه مقدمه براى آن دارد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 176 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نقش عبارت «یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصال»
جمله «یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصال»، صفت بیوت و یا جمله‏اى است استینافیه و نو، که جمله «یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ» را بیان مى‏کند، که چگونه نام خدا را مى‏برند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 176 قالب : قواعد عربی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان مصداقی از آیه «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ»
1-رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وقتى آیه «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ» را خواند، مردى برخاست و پرسید: یا رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)! این کدام بیوت است؟ فرمود: بیوت انبیاء. پس ابو بکر برخاست و گفت: یا رسول اللَّه! لا بد یکى از این بیتها بیت على و فاطمه است؟ فرمود: بله، از بهترین آن بیوت است.

علامه طباطبایی: این روایت را صاحب مجمع البیان (ج 7، ص 144) نیز به طور مرسل از آن جناب نقل کرده.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 196 قالب : روایی موضوع اصلی : پیامبران گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.