از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «یزجى»
کلمه «یزجى» مضارع از مصدر «ازجاء» است که به معناى دفع کردن است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عالی💛💚
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «رکام»
کلمه «رکام» به معناى متراکم و انباشته بر روى هم است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ودق»
کلمه «ودق» به معناى باران است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «خلال»
کلمه «خلال» جمع خلل است، که شکاف در میان دو چیز را گویند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بیان چگونگی نزول باران
خطاب در این آیه به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است، البته به عنوان یک شنونده. پس در حقیقت خطاب به هر شنونده‏اى است و معنایش این است که آیا تو و هر بیننده دیگر نمى‏بینید که خدا با بادها ابرهاى متفرق و از هم جدا را مى‏راند، و آنها را با هم جمع مى‏کند، و سپس روى هم انباشته مى‏سازد، پس مى‏بینى که باران از خلال و شکاف آنها بیرون مى‏آید و به زمین مى‏ریزد؟. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «سماء»
کلمه «سماء» به معناى جهت علو، و بالا است، و جمله «مِنْ جِبالٍ فِیها» بیان همان سماء است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «جبال»
«جبال» جمع جبل (کوه) است، و جمله «من برد» بیان جبال است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : کوه گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «برد»
کلمه «برد» قطعات یخى (تگرگ) است که از آسمان مى‏آید، و اگر آن را جبال در آسمان خوانده کنایه است از بسیارى و تراکم آن. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : برد=> سرما
جبال من برد => کوه هایی از سرما
.
.
تگرگ => حائل
یخ=> جلید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «سنا»
کلمه «سنا» (بدون مد) به معناى روشنى است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 189 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عالم دائر مدار مشیت الهی است
این آیه -به طورى که سیاق مى‏رساند- در مقام تعلیل مطلب گذشته است که نور خدا را به مؤمنین اختصاص مى‏داد، و معنایش این است که مساله مذکور منوط به مشیت خداى تعالى است، هم چنان که مى‏بینى که او وقتى بخواهد از آسمان بارانى مى‏فرستد که در آن منافعى براى خود مردم و حیوانات و زراعتها و بستانهاى ایشان است و چون بخواهد تگرگى مى‏فرستد که در هر سرزمینى که بخواهد نازل مى‏کند، و از هر سرزمینى که بخواهد شر آن را بر مى‏گرداند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 190 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  کدامیک از نزولات آسمانی در حکم عذاب است؟
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود: خداى تعالى ابرها را غربال باران قرار داد، و ابر تگرگ را آب مى‏کند، تا به هر چیز و هر کس مى‏رسد صدمه نزند، و آنچه به صورت تگرگ و صاعقه مى‏آید عذاب خدا است، که به هر قومى بخواهد مى‏فرستد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:‏15، ص: 198 قالب : روایی موضوع اصلی : عذاب دنیوی گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.